Thời khoá biểu CS2

Thời khoá biểu lớp Trung cấp kỹ thuật phục hình răng – PHR16H1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP TRUNG CẤP kỹ thuật phục hình răng PHR16H1   1.Môn học: Tin Học – Phòng P12 Khu giảng đường. Giảng viên: THS Trần Thế Bảy Thời gian: Chiều: 11/9, 13/9, 16/9, 18/9, 20/9, 23/9, 25/9, 27/9, 30/9/2017 2.Môn học: Pháp Luật – Phò...

Thời khoá biểu lớp Trung cấp Y Sĩ Đa Khoa – TYS16H1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y Sĩ Đa Khoa TYS16H1   1.Môn học: Tin Học – Phòng P12 Khu giảng đường. Giảng viên: THS Trần Thế Bảy Thời gian: Chiều: 11/9, 13/9, 16/9, 18/9, 20/9, 23/9, 25/9, 27/9, 30/9/2017 2.Môn học: Pháp Luật – Phòng P12 Khu ...

Thời khoá biểu lớp Y Học Cổ Truyền – TCT16H1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP Y HỌC CỔ TRUYỀN TCT16H1   1.Môn học: Tin Học – Phòng P12 Khu giảng đường. Giảng viên: THS Trần Thế Bảy Thời gian: Chiều: 11/9, 13/9, 16/9, 18/9, 20/9, 23/9, 25/9, 27/9, 30/9/2017 2.Môn học: Pháp Luật – Phòng P12 Khu giảng đ...

Thời khoá biểu lớp Trung cấp HÌNH ẢNH Y HỌC – THA1601-CĐVB2,VB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP TRUNG CẤP HÌNH ẢNH Y HỌC THA1601-CĐVB2,VB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 8h - 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 - 17h30   1.Môn học: Giải phẫu sinh lý - Phòng P09 Khu giảng đường. Giảng viên: Bác sĩ Nguyễn Thanh Hậu - Lê...

Thời khoá biểu lớp Trung cấp Y Sĩ Đa Khoa – TYS1601-CĐVB2,VB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y Sĩ Đa Khoa TYS1601-CĐVB2,VB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 8h - 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 - 17h30   1.Môn học: Giải phẫu sinh lý - Phòng P09 Khu giảng đường. Giảng viên: Bác sĩ Nguyễn Thanh Hậu - Lê T...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – TDS1001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC TDS1001 1.Môn học: Hóa Sinh – Phòng P09 Khu giảng đường. Giảng viên: Phó GS - TS Nguyễn Tiến Thắng Thời gian: Chiều: 24/01, 26/01, 29/01, 31/01, 02/02, 05/02/2018 2.Môn học: Thực Vật Dược – Phòng P09 & Phòng Thực ...

Thời khoá biểu lớp TDS1001-VB2 &CĐVB2

`TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC TDS1001-VB2& CĐVB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 8h – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1.Môn học: Hóa học 2- Phòng P10 Khu giảng đường. Giảng viên: CN Sư Phạm Hóa học Trần Thị Bích Thủy Th...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm Liên thông – TXN0901-LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM LIÊN THÔNG - TXN0901-LT Thông báo chung: Lớp TXN0901-LT học vào buổi sáng - chiều thứ 7, chủ nhật các tuần tại phòng 08 - tầng 2 khu Giảng đường.   1. Môn học: Chính trị 2 – Phòng P08 Khu giảng đường. ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng Liên thông – TĐD0901-LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG - TĐD0901-LT Thông báo chung: Lớp TĐD0901-LT học vào buổi sáng - chiều thứ 7, chủ nhật các tuần tại phòng 08 - tầng 2 khu Giảng đường.   1. Môn học: Chính trị 2 – Phòng P08 Khu giảng đường. ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược sĩ Liên thông – TDS0901-LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC LIÊN THÔNG - TDS0901-LT Thông báo chung: Lớp TDS0901-LT học vào buổi sáng - chiều thứ 7, chủ nhật các tuần tại phòng 08 - tầng 2 khu Giảng đường.   1. Môn học: Chính trị 2 – Phòng P08 Khu giảng đường. Giả...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất