Khoá 09 CS3

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0904, CDS0903

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS09.03 - CDS0904  Ngày 04/09/2018: Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để tham gia Học Kì 3 Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công tác sinh viên ngoại trú. Các hướng dẫn v...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0903 – CDS0907

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS0903 - CDS0907 Ngày 20/07/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công tác sinh viên ng...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0902 – CDS0908

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS0902 - CDS0908 Ngày 04/09/2018: Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để tham gia Học Kì 3. Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công tác sinh viên ngoại trú. Các hướng dẫn về...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0901

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS0901 Ngày 04/09/2018: Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để tham gia Học Kì 3: Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công tác sinh viên ngoại trú. Các hướng dẫn về công tác ...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất