Khóa 14 - CS3

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS1401- VB2,CĐVB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1401- VB2,CĐVB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1. Môn học: CHÍNH TRỊ   - Phòng 605 - Cô Hà 4 BUỔI Sáng chiều: 05/10, 06/10 2. Môn học: TIN HỌC    - Phòng 605 -...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS1401- LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1401-LT Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30   1. Môn học: CHÍNH TRỊ   - Phòng 605 - Cô Hà 4 BUỔI Sáng chiều: 05/10, 06/10 2. Môn học: TIN HỌC    - Phòng 605...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất