Thời khoá biểu CS5

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy SDS1003

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CHÍNH QUY: SDS1003 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy SXN1001

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG KT XÉT NGHIỆM YH CHÍNH QUY: SXN1001 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy SDS1002

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CHÍNH QUY: SDS1002 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy SĐD1001

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY: SĐD1001 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và khô...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy SDS1001

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CHÍNH QUY: SDS1001 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất