TKB lớp Cao đẳng Xét nghiệm

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Y học chính quy SXN1102

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC CHÍNH QUY: SXN1102 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Y học chính quy SXN1101

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC CHÍNH QUY: SXN1101 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy SXN1002

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CHÍNH QUY: SXN1002 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không đượ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy SXN1001

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG KT XÉT NGHIỆM YH CHÍNH QUY: SXN1001 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse ...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất