Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD1101 0.0 00 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IDĐ1101 (Khai giảng 8h ngày 02/08 tại phòng 507 Tầng 5 Nhà 2 Số 49 Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội) 1. Môn Y Đức: Thời gian học vào Chiều 5/8 ,7/8, 9/8, 12/8 ,13/8 ,16/8/2019 từ 13h30 – 17h30 tại...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD1101


  Ngày viết : 22/07/2019 13:52          Lượt xem : 138


Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IDĐ1101

(Khai giảng 8h ngày 02/08 tại phòng 507 Tầng 5 Nhà 2 Số 49 Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội)

1. Môn Y Đức:

Thời gian học vào Chiều 5/8 ,7/8, 9/8, 12/8 ,13/8 ,16/8/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.

2. Môn Sinh học di truyền:

Thời gian học vào Chiều 6/8 ,8/8 ,14/8 ,15/8 ,19/8 ,21/8/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.

3. Môn Giải phẫu sinh lý

Thời gian học vào Chiều 22/8, 23/8, 26/8, 27/8, 29/8. 3/9, 4/9, 6/9, 9/9, 10/9/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2.

4. Môn Hóa học đại cương vô cơ (Hoá học I)

Thời gian học vào Chiều 20/8, 28/8, 30/8, 5/9, 11/9, 12/9, 16/9, 18/9, 20/9/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2.


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất