Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD1101 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IDĐ1101 (Khai giảng 8h ngày 02/08 tại phòng 507 Tầng 5 Nhà 2 Số 49 Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội) 1. Môn Y Đức: Thời gian học vào Chiều 5/8 ,7/8, 9/8, 12/8 ,13/8 ,16/8/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD1101


  Ngày viết : 22/07/2019 13:52          Lượt xem : 404


Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IDĐ1101

(Khai giảng 8h ngày 02/08 tại phòng 507 Tầng 5 Nhà 2 Số 49 Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội)

1. Môn Y Đức:

Thời gian học vào Chiều 5/8 ,7/8, 9/8, 12/8 ,13/8 ,16/8/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.

2. Môn Sinh học di truyền:

Thời gian học vào Chiều 6/8 ,8/8 ,14/8 ,15/8 ,19/8 ,21/8/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.

3. Môn Giải phẫu sinh lý

Thời gian học vào Chiều 22/8, 23/8, 26/8, 27/8, 29/8. 3/9, 4/9, 6/9, 9/9, 10/9/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2.

4. Môn Hóa học đại cương vô cơ (Hoá học I)

Thời gian học vào Chiều 20/8, 28/8, 30/8, 5/9, 11/9, 12/9, 16/9, 18/9, 20/9/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2.

5. Môn Hóa học 1:

  • Lý thuyết: Thời gian học vào Chiều 20/8, 28/8, 30/8, 5/9, 11/9, 12/9, 16/9, 18/9, 20/9/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2
  • Thực hành: Thời gian học vào Chiều 17/10, 22/10, 24/10, 28/10/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

6. Môn Chính trị 1:

Lý thuyết: Thời gian học vào Chiều 12/9, 18/9, 19/9, 23/9, 25/9, 27/9, 30/9/2019 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2.

7. Môn Tin học:

Lý thuyết: Thời gian học vào Chiều 24/9, 26/9, 1/10, 3/10, 8/10, 10/10, 11/10, 14/10, 15/10/2019 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

8. Môn Giải phẫu sinh lý:

Thực hành: Thời gian học vào Chiều 2/10, 4/10, 7/10, 9/10/2019 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2.

9. Môn: Vi sinh – Ký sinh trùng

Lý thuyết: Thời gian học vào Chiều 16/10, 31/10, 1/11, 4/11, 5/11, 6/11/2019 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2.

Thực hành: thời gian học vào Chiều 7/11, 8/11, 11/11, 12/11/2019 tại giảng đường 502 tầng 5 Nhà 2

10. Môn Giáo Dục Thể Chất:
Lý Thuyết: Thời gian học vào Chiều 18/10, 21/10, 23/10, 25/10, 29/10, 30/10/2019 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

11. Môn Dinh dưỡng tiết chế

Lý thuyết: thời gian học vào Chiều  13/11, 14/11, 15/11, 18/11, 19/11, 20/11, 21/11, 22/11/2019 tại giảng đường 507 tầng 5 nhà 2

 

 

 

 

 

 

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất