Đào tạo

Ban hành kế hoạch đào tạo khóa năm 2020 – 2023 (năm học 2021 – 2022)

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đào tạo khóa năm 2020 – 2023 Lịch [...]

Thông báo tuyển sinh Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur năm 2023

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur năm 2023 thông báo tuyển sinh cao đẳng y [...]

Kế hoạch đào tạo của Khóa học năm 2022

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thông báo Kế hoạch đào tạo của Khóa học [...]

Thông báo tuyển sinh Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur năm 2022

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur năm 2022 thông báo tuyển sinh cao đẳng y [...]

Kế hoạch đào tạo của Khóa học năm 2021

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thông báo Kế hoạch đào tạo của Khóa học [...]

Thông báo tuyển sinh Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur năm 2021

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur năm 2020 thông báo tuyển sinh cao đẳng y [...]

Ban hành kế hoạch đào tạo khóa năm 2020 – 2023

Phòng Đào tạo Ban hành kế hoạch đào tạo khóa năm 2020 – 2023   [...]

Kế hoạch đào tạo của Khóa học năm 2020

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Thông báo Kế hoạch đào tạo của Khóa học [...]