Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0901-LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS0901 – LT, VB2, CĐVB2

Thời gian học:

 • Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30
 • Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30

1. Môn học: Dược liệu 1  – Phòng 602

 • Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Diễm

Sáng: 05/05, 12/05, 19/05, 26/05
Chiều: 05/05, 12/05, 19/05, 26/05

2. Môn học: Thực vật Dược – Phòng 602

 • Giảng viên: CN Phan Hửu Phúc

Sáng: 19/05, 26/05, 27/05, 02/06
Chiều: 19/05, 26/05, 27/05, 02/06.

3. Môn học: MARKETTING DƯỢC (8 buổi) – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Bùi Thị Thùy Trang

Sáng:  08/09, 15/09, 22/09, 29/09
Chiều: 08/09, 15/09, 22/09, 29/09

4. Môn học: HÓA DƯỢC 1 (8 buổi) – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Kim Anh

Sáng:  25/08, 26/08, 09/09,  16/09.
Chiều: 25/08, 26/08, 09/09,  16/09.

5. Môn học: PHÁP CHẾ DƯỢC (6 buổi) – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Nguyễn Hồng Diễm

Sáng: 23/09, 30/09, 06/10.
Chiều: 23/09, 30/09, 06/10.

6. Môn học: Quản Trị Kinh Doanh Dược (6 buổi) – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Huỳnh Tú Trâm

Sáng: 14/10, 20/10, 21/10.
Chiều: 14/10, 20/10, 21/10.

7. Môn học: PHÁP CHẾ DƯỢC (6 buổi) – Phòng 602

 • Giảng viên: Cô Nguyễn Hồng Diễm

Sáng:  23/09, 30/09, 06/10.
Chiều: 23/09, 30/09, 06/10.

8. Môn học: QUẢN LÝ TỒN TRỮ THUỐC (6 buổi) – Phòng 602

 • Giảng viên: Thầy Võ Công Đức

Sáng:  27/10, 28/10, 03/11.
Chiều:  27/10, 28/10, 03/11.

9. Môn học: Y ĐỨC  (6 buổi) – Phòng 602

 • Giảng viên:  Cô Trương Thị Thanh Nga

Sáng:  04/11, 17/11.
Chiều:  04/11, 17/11.

10. Môn học: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH  (04 buổi) – Phòng 602

 • Giảng viên:  Thầy Phan Trung

Sáng:  08/12, 16/12.
Chiều:  08/12, 16/12

11. Môn học: HÓA DƯỢC 2  (08 buổi) – Phòng 602

 • Giảng viên:  Cô Trương Thị Phương Thảo

Sáng:  S15/12,S29/12, S30/12, S20/01.

Chiều:  C15/12, C29/12, C30/12, C20/01.

12. Môn học: HÓA DƯỢC 2  (08 buổi) – Phòng 602

 • Giảng viên:  Cô Trương Thị Phương Thảo

Sáng:  S15/12,S29/12, S30/12, S20/01.

Chiều:  C15/12, C29/12, C30/12, C20/01.

13. Môn học: BÀO CHẾ  2  (06 buổi) – Phòng 602

 • Giảng viên:  Cô Lê Anh Đào

Sáng:  S12/01,S19/01, S20/01.

Chiều:  C12/01, C19/01, C20/01.

14. Môn học: DƯỢC LÂM SÀNG  (08 buổi) – Phòng 602

 • Giảng viên:  Cô Nguyễn Thị Hồng Loan

Sáng:  16/02, 17/02, 23/02, 24/02.

Chiều:  16/02, 17/02, 23/02, 24/02.

15. Môn học: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THUỐC  (04 buổi) – Phòng 602

 • Giảng viên:  Cô Nguyễn Thị Hồng Loan

Sáng:  02/03, 03/03

Chiều:  02/03, 03/03

16. Môn học: KIỂM NGHIỆM THUỐC  (04 buổi) – Phòng 602

 • Giảng viên:  Thầy Phan Hửu Phúc

Sáng:  16/03, 17/03

Chiều:  16/03, 17/03

17. Môn học: KINH TẾ DƯỢC  ( 06 buổi) – Phòng 602

 • Giảng viên:  Thầy 

Sáng:  23/03, 24/03, 30/03

Chiều:  23/03, 24/03, 30/03.

Lưu ý:

 • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn.
 • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *