Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược học buổi sáng: CDS1101 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1101 Ngày 22/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 11 tập trung tại phòng 606 – Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược học buổi sáng: CDS1101


  Ngày viết : 23/07/2019 09:23          Lượt xem : 1500


TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1101

Ngày 22/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 11 tập trung tại phòng 606 – Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn:

 • Quy chế công tác sinh viên nội trú.
 • Quy chế công tác sinh viên ngoại trú.

1. Môn học: GIẢI PHẨU SINH LÝ – Phòng 606

 • Giảng viên: THẦY TRẦN QUỐC BẢO

SÁNG 10 BUỔI LÝ THUYẾT: 25/07, 26/07, 29/07, 05/08, 08/08, 12/08, 13/08, 15/08, 16/08, 19/08, 06/09, 19/09

SÁNG 05 BUỔI THỰC HÀNH : 26/11, 27/11, 28/11, 29/11, 02/12

2. Môn học: SINH HỌC DI TRUYỀN – Phòng 606

 • Giảng viên: CÔ TRẦN THỊ MINH TUYẾN

SÁNG 06 BUỔI LÝ THUYẾT: 30/07, 31/07, 01/08, 02/08, 07/08, 09/08

3. Môn học: GIÁO DỤC THỂ CHẤT – Phòng 606

 • Giảng viên: THẦY MINH

SÁNG 06 BUỔI LÝ THUYẾT: 06/08, 14/08, 20/08, 21/08, 22/08, 23/08

4. Môn học: HÓA HỌC 1 – Phòng 606

 • Giảng viên: CÔ NGUYỄN THỊ THÚY

SÁNG 09 BUỔI LÝ THUYẾT: 15/08, 19/08, 26/08, 27/08, 28/08, 29/08, 30/08, 05/09, 09/09

SÁNG 04 BUỔI THỰC HÀNH : 21/10, 22/10, 23/10, 24/10

5. Môn học: CHÍNH TRỊ – Phòng 606

 • Giảng viên: CÔ NGUYỄN THỊ HÀ

SÁNG 07 BUỔI LÝ THUYẾT: 10/09, 11/09, 12/09, 13/09, 16/09, 17/09, 18/09

6. Môn học: TIN HỌC – Phòng 606

 • Giảng viên: THẦY TRỊNH VĂN CƯ

SÁNG 08 BUỔI LÝ THUYẾT: 20/09, 01/10, 02/10, 03/10, 04/10, 07/10, 08/10, 09/10

7. Môn học: VS-KST – Phòng 606

 • Giảng viên: CÔ LÊ THỊ HUỆ

SÁNG 06 BUỔI LÝ THUYẾT: 10/10,11/10, 14/10,15/10, 16/10, 17/10

8. Môn học: THỰC VẬT DƯỢC  – Phòng 606

 • Giảng viên: CÔ TRINH

SÁNG 12 BUỔI LÝ THUYẾT: 25/10, 28/10, 29/10, 30/10, 31/10, 01/11 ,04/11, 05/11, 06/11, 07/11, 08/11, 11/11 KT

SÁNG 05 BUỔI THỰC HÀNH: 12/11, 13/11, 14/11, 15/11, 18/11 (Phòng X12)

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý:

 • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn VD: Môn học 6 buổi chỉ được nghỉ 1 buổi.
 • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất