Lịch học lớp Trung cấp Y sĩ Y Học Cổ Truyền (Học T7&CN): CT15HCM04 Lịch học lớp Trung cấp Y sĩ Y Học Cổ Truyền (Học T7&CN): CT15HCM043 (60%) 1 vote LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN (Học T7&CN): CT15HCM04 1. Tổ chức và quản lý Y tế Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30...

Lịch học lớp Trung cấp Y sĩ Y Học Cổ Truyền (Học T7&CN): CT15HCM04


  Ngày viết : 16/05/2018 14:16          Lượt xem : 408


Lịch học lớp Trung cấp Y sĩ Y Học Cổ Truyền (Học T7&CN): CT15HCM04
3 (60%) 1 vote

LỊCH HỌC KHÓA 15 TẠI TPHCM
THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN (Học T7&CN): CT15HCM04

1. Tổ chức và quản lý Y tế
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 02/04, Chiều 02/04, Sáng 08/04, Chiều 08/04, Sáng 09/04, Chiều 09/04/12/2017

2. Pháp Luật
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 15/04, Chiều 15/04, Sáng 16/04, Chiều 16/04/2017

Học sinh đã học môn Giáo Dục Pháp Luật (02 đơn vị học trình) ở các trường khác thì không phải học và được chuyển điểm

Điều kiện chuyển điểm môn đã học: Học sinh công chứng bảng điểm của Trường đã học có môn học, phải có số đơn vị học trình thể hiện trên bảng điểm lớn hơn hoặc bằng 2 đơn vị học trình. Học sinh chuẩn bị 01 bảng điểm công chứng nộp vào ngày thi học kỳ môn học chuyển điểm kèm theo đơn xin chuyển điểm theo mẫu của Nhà trường.

3. KNGT – Truyền thông giáo dục sức khỏe
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 22/04, Chiều 22/04, Sáng 23/04, Chiều 23/04, Sáng 29/04, Chiều 29/04/12/2017

4. Vệ Sinh Phòng Bệnh
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 06/05, Chiều 06/05, Sáng 07/05, Chiều 07/05/2017

5. Điều Dưỡng Cơ Bản – Cấp Cứu Ban Đầu
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 13/05, Chiều 13/05, Sáng 14/05, Chiều 14/05, Sáng 20/05, Chiều 20/05/2017

6. Đông Dược và Thừa Kế
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 21/05, Chiều 21/05, Sáng 27/05, Chiều 27/05, Sáng 28/05, Chiều 28/05, Sáng 03/06, Chiều 03/06/2017

7. Dinh Dưỡng – Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 04/06, Chiều 04/06, Sáng 10/06, Chiều 10/06/2017.

8. Dược Lý
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 11/06, Chiều 11/06, Sáng 17/06, Chiều 17/06, Sáng 18/06, Chiều 18/06/2017.

THỜI GIAN NGHỈ HÈ từ ngày 19/06/2017 đến hết ngày 30/06/2017

9. Giáo Dục Thể Chất
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 01/07, Chiều 01/07, Sáng 02/07, Chiều 02/07, Sáng 08/07, Chiều 08/07/2017.

Học sinh đã học môn Giáo Dục Thể Chất  (02 đơn vị học trình) ở các trường khác thì không phải học và được chuyển điểm

Điều kiện chuyển điểm môn đã học: Học sinh công chứng bảng điểm của Trường đã học có môn học, phải có số đơn vị học trình thể hiện trên bảng điểm lớn hơn hoặc bằng 2 đơn vị học trình. Học sinh chuẩn bị 01 bảng điểm công chứng nộp vào ngày thi học kỳ môn học chuyển điểm kèm theo đơn xin chuyển điểm theo mẫu của Nhà trường.

10. Vi sinh – Ký sinh trùng
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 09/07, Chiều 09/07, Sáng 15/07, Chiều 15/07, Sáng 16/07, Chiều 16/07/2017.

11. Giải Phẫu Sinh Lý
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 22/07 ( Nghỉ), Chiều 22/07, Sáng 23/07, Chiều 23/07, Sáng 23/07, Chiều 29/07, Sáng 30/07, Chiều 30/07/2017

LỊCH THI HỌC KỲ I

STT Môn Giờ Thi Ngày Thi
1 Tổ chức và quản lý Y tế 08h00 – 08h45 26/08
2 Pháp Luật 09h00 – 09h45
3 KNGT – Truyền thông giáo dục sức khỏe 10h00 – 10h45
4 Vệ Sinh Phòng Bệnh 13h30 – 14h15 26/08
5 Điều Dưỡng Cơ Bản – Cấp Cứu Ban Đầu 14h30 – 15h15
6 Đông Dược và Thừa Kế 15h30 – 16h15
7 Dinh Dưỡng – Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm 08h00 – 08h45 27/08
8 Dược Lý 09h00 – 09h45
9 Giáo Dục Thể Chất 10h00 – 10h45

Lưu Ý:

– Học viên chưa nộp học phí không được tham dự kỳ thi kết thúc Học Kỳ.

– Học viên đi thi phải mang theo thẻ Học viên (hoặc CMND)

– Học viên mất thẻ thì phải đến làm lại ngay. Không mang thẻ học viên thì không được dự thi.

– Học viên phải mang bút chì, tẩy và bút bi màu mực xanh để thi.

Những học viên đã học những môn thi trên ở trường khác, nay muốn chuyển điểm miễn thi. Phải Photo công chứng bảng điểm của môn học muốn miễn nộp vào đúng ngày thi, giờ thi cho cán bộ coi thi để chuyển điểm + Đơn xin chuyển điểm.

Ví dụ: Nguyễn Văn A xin miễn môn Pháp Luật và Y học cơ sở thì đúng đến giờ thi mang 02 bản sao công chứng bảng điểm đến nộp cho cán bộ coi thi. Học Viên nào không nộp Đơn xin chuyển điểm và Bảng điểm coi như bỏ thi nếu không đi thi và phải thi lại (nộp lệ phí thi lại).

12. Lý luận Y học cổ truyền
Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30, Chiều từ 13h30 – 17h30

Sáng 05/08, Chiều 05/08, Sáng 06/08, Chiều 06/08, Sáng 12/08, Chiều 12/08, Sáng 13/08, Chiều 13/08/2017


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất


Notice: Undefined index: enable_manual_switch in /home/cdydpaster/domains/truongcaodangyduocpasteur.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/mobile-smart/mobile-smart.php on line 946