Phân biệt sản phẩm là thuốc hay thực phẩm chức năng như thế nào? Làm thế nào để phân biệt được sản phẩm là thuốc hay sản phẩm là thực phẩm chức năng, cách để nhận biết như thế nào, các ký hiệu ghi trên sản phẩm có nghĩa là gì?

Phân biệt sản phẩm là thuốc hay thực phẩm chức năng như thế nào?


  Ngày viết : 22/02/2017 15:44          Lượt xem : 43900


Làm thế nào để phân biệt được sản phẩm là thuốc hay sản phẩm là thực phẩm chức năng, cách để nhận biết như thế nào, các ký hiệu ghi trên sản phẩm có nghĩa là gì?

(Nguyễn Phương Anh – Hà Nội).

Phân biệt sản phẩm là thuốc hay thực phẩm chức năng như thế nào?

Cách phân biệt thuốc và sản phẩm chức năng

Trả lời.

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur xin trả lời câu hỏi của bạn như sau.

Căn cứ theo quy định về Thực hành tốt nhà thuốc – GPP, để nhận biết được sản phẩm nào là thuốc, sản phẩm nào là thực phẩm chức năng, Dược sĩ Nhà thuốc cần căn cứ vào số đăng ký như sau.

Cách nhận biết sản phẩm là thuốc.

Dấu hiệu để nhận biết sản phẩm là thuốc như sau:

-Trên hộp ghi số đăng ký (SĐK) như sau: chữ – số được cấp – năm cấp

Ví dụ: SĐK: V… – 1200 – 12

Trong đó:

+ Nếu VN: là thuốc nhập khẩu; còn VD, VS, V.. là thuốc sản xuất trong nước)

+ V…: ký hiệu nhận biết là thuốc

+ 1200: số thứ tự do Cục quản lý dược cấp

+ 12 : năm cấp số đăng ký (năm 2012)

-Số khác: GC-XXXX-XX là số đăng ký thuốc gia công

Thuốc sẽ được sắp xếp thành 2 nhóm bao gồm thuốc kê đơn và thuốc không kê đơn:

+ Thuốc kê đơn: được phân thành 30 nhóm căn cứ theo Công văn 1517/BYT-KCB Hướng dẫn thực hiện Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú.

+ Thuốc không kê đơn: Nhà thuốc có thể phân loại căn cứ theo thông tư 23 veef quy định Danh mục thuốc không kê đơn (gồm 250 hoạt chất).

Cách nhận biết sản phẩm là thực phẩm chức năng.

Số đăng ký ghi trên hộp là số công bố tiêu chuẩn (SCBTC) được viết như sau: Số được cấp/năm cấp/YT-CNTC và có dòng chữ: Thực phẩm dinh dưỡng hoặc Thực phẩm chức năng hoặc Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cách nhận biết sản phẩm chức năng

Cách nhận biết sản phẩm chức năng

Dược sĩ có thể nhận biết sản phẩm chức năng dựa vào cách ghi số đăng ký (SĐK) trên hộp sản phẩm. Theo quy định, số đăng ký của TPCN bắt buộc phải được ghi theo định dạng như sau:

+ Đối với SĐK do Do BYT (Cục VSATTP) cấp được ghi theo định dạng: xxx/yyyy/YT-CNTC. Trong đó: xxx là số thứ tự được cấp, yyyy là năm cấp

Ví dụ: 123/2010/YT-CNTC

+ Đối với số đăng ký do sở y tế cấp được ghi theo định dạng: xxx/yyyy/YT-XX

Trong đó: xxx là số thứ tự được cấp, yyyy là năm cấp, XX là Tên viết tắt của tỉnh thành cấp SĐK

Ví dụ: 123/2010/YT-TG

  • Ví dụ: SCBTC: 2204/2012/YT-CNTC
  • Jex: 232/ATTP-XNCB
  • Hoặc XXXX/ATTP-XNCB
  • EVA NICE: 2324/2012/YT-CNTC.

Trên đây là cách nhận biết sản phẩm là thuốc và sản phẩm là thực phẩm chức năng Dược sĩ cần biết. Các Nhà thuốc cần sắp xếp sản phẩm trên quầy theo đúng quy định để không vi phạm.

Nguồn: Truongcaodangyduocpasteur.edu.vn.


Cao đẳng Y Dược

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện