Pin It
THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM DXN1001 THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM DXN10013.4 (67.5%) 8 votes THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM DXN1001 Ngày 05/09/2018: Đúng 8h00, Sinh viên khóa 10 tập trung tại phòng C202 của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên. Các hướng dẫn về...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM DXN1001


  Ngày viết : 03/09/2018 08:46          Lượt xem : 632


THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM DXN1001
3.4 (67.5%) 8 votes

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM DXN1001

Ngày 05/09/2018: Đúng 8h00, Sinh viên khóa 10 tập trung tại phòng C202 của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn:

 • Quy chế công tác sinh viên.
 • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

1. Môn học: GIẢI PHẪU SINH LÝ – Phòng C201

 • Giảng viên: Phạm Văn Hữu

Chiều các ngày 05/09, 06/09, 07/09, 10/09, 11/09, 12/09, 13/09, 17/09, 18/09, 20/09/2018.

2. Môn học: VI SINH-KÝ SINH TRÙNG – Phòng C201

 • Giảng viên: Phạm Văn Hữu

Chiều các ngày 24/09, 25/09, 26/09, 27/09, 28/09, 01/10/2018.

3. Môn học: THỰC HÀNH GIẢI PHẪU SINH LÝ – Phòng C201

 • Giảng viên: Thầy Hữu

Chiều các ngày 02/10, 03/10, 04/10, 05/10/2018.

4. Môn học: CHÍNH TRỊ – Phòng C201

 • Giảng viên: Nguyễn Quốc Trung – CKI TCQLD

Chiều các ngày 08/10, 09/10, 10/10, 11/10, 12/10, 15/10, 16/10/2018.

5. Môn học: Y ĐỨC – Phòng C201

 • Giảng viên: Nguyễn Quốc Trung – CKI TCQLD

Chiều các ngày 17/10, 18/10, 19/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10/2018.

6. Môn học: HÓA HỌC – Phòng C201

 • Giảng viên: Nguyễn Thị Thảo

Chiều các ngày 05/11, 06/11, 07/11, 08/11, 09/11, 12/11, 13/11, 14/11, 15/11/2018.

7. Môn học: SINH HỌC DI TRUYỀN – Phòng C201

 • Giảng viên: Nguyễn Quốc Trung – CKI TCQLD

Chiều các ngày 19/11, 20/11, 21/11, 22/11, 23/11, 26/11, 27/11, 28/11/2018.

8. Môn học: DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ – Phòng C2.5

 • Giảng viên: Nguyễn Trung Hiếu

Chiều các ngày 03/12, 04/12, 05/12, 06/12, 07/12, 10/12/2018.

9. Môn học: GIÁO DỤC THỂ CHẤT – Phòng C.5

 • Giảng viên: Phùng Trọng Vinh

Chiều các ngày 11/12, 12/12, 13/12, 14/12, 17/12/2018.

Thời gian học: Sáng từ 07h15 đến 11h15, chiều từ 13h15 đến 17h15.

 


Các tin liên quan

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất