THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM DXN1001 3.7 11 THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM DXN1001 Ngày 05/09/2018: Đúng 8h00, Sinh viên khóa 10 tập trung tại phòng C202 của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên. Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo. 1. Môn học: GIẢI...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM DXN1001


  Ngày viết : 03/09/2018 08:46          Lượt xem : 2305


THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM DXN1001

Ngày 05/09/2018: Đúng 8h00, Sinh viên khóa 10 tập trung tại phòng C202 của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn:

 • Quy chế công tác sinh viên.
 • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

1. Môn học: GIẢI PHẪU SINH LÝ – Phòng C201

 • Giảng viên: Phạm Văn Hữu

Chiều các ngày 05/09, 06/09, 07/09, 10/09, 11/09, 12/09, 13/09, 17/09, 18/09, 20/09/2018.

2. Môn học: VI SINH-KÝ SINH TRÙNG – Phòng C201

 • Giảng viên: Phạm Văn Hữu

Chiều các ngày 24/09, 25/09, 26/09, 27/09, 28/09, 01/10/2018.

3. Môn học: THỰC HÀNH GIẢI PHẪU SINH LÝ – Phòng C201

 • Giảng viên: Thầy Hữu

Chiều các ngày 02/10, 03/10, 04/10, 05/10/2018.

4. Môn học: CHÍNH TRỊ – Phòng C201

 • Giảng viên: Nguyễn Quốc Trung – CKI TCQLD

Chiều các ngày 08/10, 09/10, 10/10, 11/10, 12/10, 15/10, 16/10/2018.

5. Môn học: Y ĐỨC – Phòng C201

 • Giảng viên: Nguyễn Quốc Trung – CKI TCQLD

Chiều các ngày 17/10, 18/10, 19/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10/2018.

6. Môn học: HÓA HỌC – Phòng C201

 • Giảng viên: Nguyễn Thị Thảo

Chiều các ngày 05/11, 06/11, 07/11, 08/11, 09/11, 12/11, 13/11, 14/11, 15/11/2018.

7. Môn học: SINH HỌC DI TRUYỀN – Phòng C201

 • Giảng viên: Nguyễn Quốc Trung – CKI TCQLD

Chiều các ngày 19/11, 20/11, 21/11, 22/11, 23/11, 26/11, 27/11, 28/11/2018.

8. Môn học: DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ – Phòng C2.5

 • Giảng viên: Nguyễn Trung Hiếu

Chiều các ngày 03/12, 04/12, 05/12, 06/12, 07/12, 10/12/2018.

9. Môn học: GIÁO DỤC THỂ CHẤT – Phòng C.5

 • Giảng viên: Phùng Trọng Vinh

Chiều các ngày 11/12, 12/12, 13/12, 14/12, 17/12/2018.

10. Môn học: TIN HỌC – Phòng C2.4

 • Giảng viên: Thầy Hiền

Chiều các ngày 18/12, 19/12, 20/12, 24/12, 25/12, 26/12, 27/12/2018.

11. Môn học: DƯỢC LÝ – Phòng C2.4

 • Giảng viên: Nguyễn Trung Hiếu

Chiều các ngày 21/01, 22/01, 23/01, 24/01, 25/01, 11/02, 12/02, 13/02, 14/02, 15/02/2019.

12. Môn học: THỰC HÀNH DƯỢC LÝ – Phòng C2.4

 • Giảng viên: Nguyễn Trung Hiếu

Chiều các ngày 18/02, 19/02, 20/02, 21/02, 22/02/2019.

13. Môn học: CHÍNH TRỊ 2 – Phòng C2.4

 • Giảng viên: Nguyễn Quốc Trung

Chiều các ngày 26/02, 27/02, 28/02, 01/03, 04/03, 05/03/2019.

14. Môn học: PHÁP LUẬT – Phòng C2.4

 • Giảng viên: Nguyễn Quốc Trung

Chiều các ngày 06/03, 07/03, 08/03, 11/03, 12/03, 13/03/2019.

15. Môn học: DỊCH TỄ VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM – Phòng C2.4

 • Giảng viên: ThS.BS Trần Đình Trung

Sáng 14/03; Sáng 15/03; Chiều 18/03; Sáng 19/03, Sáng 21/03; Chiều 21/03/2019.

16. Môn học: HÓA SINH – Phòng C2.4

 • Giảng viên: Trần Thị Yến

Sáng 25/03, Chiều 25/03, Sáng 26/03, Chiều 26/03, Sáng 27/03, Chiều 27/03, Sáng 28/03, Chiều 28/03, Sáng 29/03/2019

17. Môn học: THỰC HÀNH HÓA SINH – Phòng C2.3

 • Giảng viên: Trần Thị Yến

Chiều 29/03, Sáng 01/04, Chiều 01/04/2019.

19. Môn học: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG- LÝ SINH – Phòng C2.4

 • Giảng viên: Nguyễn Thị Thảo

Sáng 02/04, Chiếu 02/04, Sáng 03/04, Chiều 03/04, Sáng 04/04, Chiều 04/04, Sáng 05/04, Chiều 05/04, Sáng 08/04, Chiều 08/04, Sáng 09/04, Chiều 09/04/2019.

20. Môn học: ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN VÀ CẤP CỨU BAN ĐẦU – Phòng C2.4

 • Giảng viên: Huỳnh Phan Minh Thùy

Sáng 10/04, Sáng 12/04, Sáng 15/04, Chiều 16/04, Sáng 18/04, Sáng 27/04, Chiều 27/04, Sáng 28/04, Sáng 04/05 Ca2 (9h-11h30).

Học bổ sung – Môn học: DỊCH TỄ VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM – Phòng C2.4

 • Giảng viên:  Trung

Chiều 17/04, 18/04, 19/04 , 23/04/2019.

21. Môn học: THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN VÀ CẤP CỨU BAN ĐẦU – Phòng C2.2

 • Giảng viên: Giáo viên điều động

Chiều ngày 16/05, Chiều 17/05, Chiều 20/05, Chiều 24/05/2019.

[HỌC LẠI] Môn học: DƯỢC LÝ – Phòng C2.4

 • Giảng viên: CKI. Nguyễn Quốc Trung

Sáng 28/05, Chiều 28/05, Sáng 29/05, Chiều 29/05, Sáng 30/05, Chiều 30/05, Sáng 31/05, Chiều 31/05, Sáng 03/06, Chiều 03/06/2019.

22. Môn học: NGOẠI NGỮ – Phòng C2.4

 • Giảng viên: Cù Thị Mỹ Duyên
 • Sáng 04/06, Chiều 04/06, Sáng 05/06, Chiều 05/06/, Sáng 06/06, Chiều 06/06/2019

LỊCH THI HỌC KỲ II LỚP DXN1001

Ca thi: Chiều

Thời gian thi: 14h đến 15h30

Phòng thi: C2.5

 1. Môn HÓA SINH: 12/06/2019
 2. Môn PHÁP LUẬT: 13/06/2019
 3. Môn CHÍNH TRỊ 2: 14/06/2019
 4. Môn DỊCH TỄ VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM: 17/06/2019
 5. Môn TIẾNG ANH CƠ BẢN 1: 18/06/2019
 6. Môn VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG – LÝ SINH: 19/06/2019
 7. Môn DƯỢC LÝ: 20/06/2019
 8. Môn ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN VÀ CẤP CỨU BAN ĐẦU: 21/06/2019

Lưu ý: Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước 15 phút để làm thủ tục dự thi. Sau 15 phút kể từ thời gian bắt đầu làm bài thì sinh viên không có mặt tại phòng thi thì không được phép dự thi. Khi vào phòng thi, sinh viên bắt buộc mang theo thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân và các giấy tờ tùy thân để sử dụng trong trường hợp cần thiết. Sinh viên thực hiện theo đúng quy định để tránh làm ảnh hưởng đến kì thi.

23. Môn học: XÁC XUẤT THỐNG KÊ Y HỌC – Phòng C2.4

 • Giảng viên: Cù Thị Mỹ Duyên

Sáng các ngày 24/06, 25/06, 26/06, 27/06, 28/06, 01/07, 02/07, 03/07, 04/07/2019.

24. Môn học: SINH LÝ BỆNH MIỄN DỊCH – Phòng C2.4

 • Giảng viên: ThS. Phạm Thị Ánh Nguyệt

Sáng 08/07, Chiều 08/07, Sáng 09/07, Chiều 09/07, Sáng 10/07, Chiều 10/07, Sáng 11/07, Chiều 11/07, Sáng 12/07/2019

NGHỈ HÈ TỪ NGÀY 15/07/2019 ĐẾN HẾT NGÀY 02/09/2019

Tập trung đầu năm HKIII – Phòng LT1

 • 14h  ngày 03/09/2019 – Nhập vân tay điểm danh

28. Môn học: MÔ PHÔI – PHÒNG LT4

 • Giảng viên: CÔ NGUYỆT

Sáng 10/09/2019, Sáng 11/09/2019, chiều 11/09/2019,  Sáng 19/09/2019, chiều 19/09/2019, Sáng 24/09/2019, chiều 24/09/2019, chiều 26/09/2019 (P -LT3)

26. Môn học: PHÁP LUẬT VÀ TỔ CHỨC Y TẾ – Phòng LT4

 • Giảng viên: Nguyễn Quốc Trung

Chiều các ngày 05/09, 06/09/2019, Chiều 10/09/2019, Chiều 12/09/2019, Chiều 17/09/2019, Sáng 26/09/2019, SÁNG 02/10, SÁNG 03/10, Sáng 09/10/2019.

28. Môn học: Sức khỏe môi trường và vệ sinh – P.LT4

 • Giảng viên: Cô Hà 

Chiều 11/10/2019, Sáng 14/10/2019, Sáng 17/10/2019

29. Môn học: GIẢI PHẪU BỆNH – PHÒNG LT4

 • Giảng viên: ThS.BS Tuấn

CHIÊÙ 01/10, 02/10, 04/10/2019. 07/10/2019, 08/10/2019, 14/10/2019, 15/10/2019 , Sáng 16/10/2019

28. Môn học: Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe & hành vi con người – P.LT4

 • Giảng viên: CN.ĐD.Nga

Chiều 16/10/2019

25. Môn học: Hóa phân tích – Phòng LT2

 • Giảng viên: ThS. KIM ANH

Sáng 04/09/2019, Chiều 16/09/2019, Chiều 09/10/2019, Chiều 10/10/2019, Chiều 17/10/2019, Chiều 18/10/2019

27. Môn học: GD Thể Chất 2 

 • Giảng viên: Thầy Tuấn

Sáng 07/09/2019, Sáng 14/09/2019, Sáng 21/09/2019, Sáng 28/09/2019. Sáng 12/10/2019, Sáng 19/10/2019

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.


Các tin liên quan

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất