Pin It
THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM DXN1001 THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM DXN10013.6 (72%) 10 votes THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM DXN1001 Ngày 05/09/2018: Đúng 8h00, Sinh viên khóa 10 tập trung tại phòng C202 của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên. Các hướng dẫn về...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM DXN1001


  Ngày viết : 03/09/2018 08:46          Lượt xem : 1312


THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM DXN1001
3.6 (72%) 10 votes

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM DXN1001

Ngày 05/09/2018: Đúng 8h00, Sinh viên khóa 10 tập trung tại phòng C202 của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn:

 • Quy chế công tác sinh viên.
 • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

1. Môn học: GIẢI PHẪU SINH LÝ – Phòng C201

 • Giảng viên: Phạm Văn Hữu

Chiều các ngày 05/09, 06/09, 07/09, 10/09, 11/09, 12/09, 13/09, 17/09, 18/09, 20/09/2018.

2. Môn học: VI SINH-KÝ SINH TRÙNG – Phòng C201

 • Giảng viên: Phạm Văn Hữu

Chiều các ngày 24/09, 25/09, 26/09, 27/09, 28/09, 01/10/2018.

3. Môn học: THỰC HÀNH GIẢI PHẪU SINH LÝ – Phòng C201

 • Giảng viên: Thầy Hữu

Chiều các ngày 02/10, 03/10, 04/10, 05/10/2018.

4. Môn học: CHÍNH TRỊ – Phòng C201

 • Giảng viên: Nguyễn Quốc Trung – CKI TCQLD

Chiều các ngày 08/10, 09/10, 10/10, 11/10, 12/10, 15/10, 16/10/2018.

5. Môn học: Y ĐỨC – Phòng C201

 • Giảng viên: Nguyễn Quốc Trung – CKI TCQLD

Chiều các ngày 17/10, 18/10, 19/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10/2018.

6. Môn học: HÓA HỌC – Phòng C201

 • Giảng viên: Nguyễn Thị Thảo

Chiều các ngày 05/11, 06/11, 07/11, 08/11, 09/11, 12/11, 13/11, 14/11, 15/11/2018.

7. Môn học: SINH HỌC DI TRUYỀN – Phòng C201

 • Giảng viên: Nguyễn Quốc Trung – CKI TCQLD

Chiều các ngày 19/11, 20/11, 21/11, 22/11, 23/11, 26/11, 27/11, 28/11/2018.

8. Môn học: DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ – Phòng C2.5

 • Giảng viên: Nguyễn Trung Hiếu

Chiều các ngày 03/12, 04/12, 05/12, 06/12, 07/12, 10/12/2018.

9. Môn học: GIÁO DỤC THỂ CHẤT – Phòng C.5

 • Giảng viên: Phùng Trọng Vinh

Chiều các ngày 11/12, 12/12, 13/12, 14/12, 17/12/2018.

10. Môn học: TIN HỌC – Phòng C2.4

 • Giảng viên: Thầy Hiền

Chiều các ngày 18/12, 19/12, 20/12, 24/12, 25/12, 26/12, 27/12/2018.

11. Môn học: DƯỢC LÝ – Phòng C2.4

 • Giảng viên: Nguyễn Trung Hiếu

Chiều các ngày 21/01, 22/01, 23/01, 24/01, 25/01, 11/02, 12/02, 13/02, 14/02, 15/02/2019.

12. Môn học: THỰC HÀNH DƯỢC LÝ – Phòng C2.4

 • Giảng viên: Nguyễn Trung Hiếu

Chiều các ngày 18/02, 19/02, 20/02, 21/02, 22/02/2019.

13. Môn học: CHÍNH TRỊ 2 – Phòng C2.4

 • Giảng viên: Nguyễn Quốc Trung

Chiều các ngày 26/02, 27/02, 28/02, 01/03, 04/03, 05/03/2019.

14. Môn học: PHÁP LUẬT – Phòng C2.4

 • Giảng viên: Nguyễn Quốc Trung

Chiều các ngày 06/03, 07/03, 08/03, 11/03, 12/03, 13/03/2019.

15. Môn học: DỊCH TỄ VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM – Phòng C2.4

 • Giảng viên: ThS.BS Trần Đình Trung

Sáng 14/03; Sáng 15/03; Chiều 18/03; Sáng 19/03, Sáng 21/03; Chiều 21/03/2019.

16. Môn học: HÓA SINH – Phòng C2.4

 • Giảng viên: Trần Thị Yến

Sáng 25/03, Chiều 25/03, Sáng 26/03, Chiều 26/03, Sáng 27/03, Chiều 27/03, Sáng 28/03, Chiều 28/03, Sáng 29/03/2019

17. Môn học: THỰC HÀNH HÓA SINH – Phòng C2.3

 • Giảng viên: Trần Thị Yến

Chiều 29/03, Sáng 01/04, Chiều 01/04/2019.

19. Môn học: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG- LÝ SINH – Phòng C2.4

 • Giảng viên: Nguyễn Thị Thảo

Sáng 02/04, Chiếu 02/04, Sáng 03/04, Chiều 03/04, Sáng 04/04, Chiều 04/04, Sáng 05/04, Chiều 05/04, Sáng 08/04, Chiều 08/04, Sáng 09/04, Chiều 09/04/2019.

20. Môn học: ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 1 – Phòng C2.4

 • Giảng viên: Huỳnh Phan Minh Thùy

Sáng 10/04, Sáng 12/04, Sáng 15/04, Chiều 16/04, Sáng 18/04, Sáng 24/04, Chiều 24/04, Sáng 27/04, Chiều 27/04/2019.

Học bổ sung – Môn học: DỊCH TỄ VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM – Phòng C2.4

 • Giảng viên:  Trung

Chiều 17/04, 18/04, 19/04 , 23/04/2019.

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

 


Các tin liên quan

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất