TKB lớp Cao đẳng Xét nghiệm CS6

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM DXN1001

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM DXN1001 Ngày 05/09/2018: Đúng 8h00, Sinh viên khóa 10 tập trung tại phòng C202 của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên. Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo. 1. Môn học: GIẢI PHẪU SINH LÝ – Phòng C201...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất