Pin It
Lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS14HCM04 Lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS14HCM04Bình chọn bài viết Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền DS14HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào Chú ý: Theo...

Lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS14HCM04


  Ngày viết : 22/05/2018 15:46          Lượt xem : 43


Lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS14HCM04
Bình chọn bài viết

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền DS14HCM04

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

Chú ý: Theo dõi lịch học các lớp chuyên ngành khóa 15, 16 để bổ sung kiến thức


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất