Trung cấp CS1

Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP Y DƯỢC PASTEUR

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP Y DƯỢC PASTEUR (Click đúng lớp để xem lịch học)  LỊCH HỌC KHÓA 16 Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học Buổi Sáng): CT16HCM01 Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học Buổi Chiều): CT16HCM02 Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y ...

Lịch học lớp Kỹ thuật Hình ảnh Y học (Học T7&CN): HA16HCM04

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ: HA16HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào   1. Môn học: Kỹ thuật X – Quang thôn...

Lịch học lớp Kỹ Thuật Phục Hình Răng – Nha khoa (Học T7&CN): NK14HCM04

Thời khóa biểu lớp Kỹ Thuật Phục Hình Răng NK14HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào Vệ Sinh Phòng Bệnh- Sức Khỏe Môi Trường - X10 Sáng 18/8, Chiều 18/8, Sáng 19/8, Chiều 19/8/2...

Lịch học lớp Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Học (Học T7&CN): HA14HCM04

Thời khóa biểu lớp Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Học HA14HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào Kỹ thuật X-Quang đặc biệt - X8 Sáng 18/8, Chiều 18/8, Sáng 19/8, Chiều 19/8, Sáng 25/8, Chiề...

Lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học T7&CN): CT14HCM04

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT14HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào   Chú ý: Theo dõi lịch học các lớp chuyên ngành khóa 15, 16 để bổ sung kiến thức D...

Lịch học lớp Y sĩ Đa khoa  ( Học T7&CN): YS14HCM04

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền YS14HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào Ngoại ngữ (Tiếng Anh chuyên ngành ) chuyển sang Phục hồi chức năng- X11  Sáng 18/8, Chiều 18/8, ...

Lịch học lớp Điều Dưỡng( Học T7&CN): ĐD14HCM04

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền ĐD14HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào Chú ý: Theo dõi lịch học các lớp chuyên ngành khóa 15, 16 để bổ sung kiến thức Dự kiến cuố...

Lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS14HCM04

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền DS14HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào Chú ý: Theo dõi lịch học các lớp chuyên ngành khóa 15, 16 để bổ sung kiến thức Dự kiến cuố...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất