Trung cấp CS1

Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP Y DƯỢC PASTEUR

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP Y DƯỢC PASTEUR (Click đúng lớp để xem lịch học)  LỊCH HỌC KHÓA 16 Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học Buổi Sáng): CT16HCM01 Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học Buổi Chiều): CT16HCM02 Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y ...

Lịch học lớp Kỹ thuật Hình ảnh Y học (Học T7&CN): HA16HCM04

Thời khóa biểu lớp Dược Sĩ: HA16HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào Thầy thông báo các em sinh viên lớp trung cấp...

Lịch học lớp Kỹ Thuật Phục Hình Răng – Nha khoa (Học T7&CN): NK14HCM04

Thời khóa biểu lớp Kỹ Thuật Phục Hình Răng NK14HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào Vệ Sinh Phòng Bệnh- Sức Khỏe Môi Trường - X10 Sáng 18/8, Chiều 18/8, Sáng 19/8, Chiều 19/8/2...

Lịch học lớp Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Học (Học T7&CN): HA14HCM04

Thời khóa biểu lớp Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Học HA14HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào Kỹ thuật X-Quang đặc biệt - X8 Sáng 18/8, Chiều 18/8, Sáng 19/8, Chiều 19/8, Sáng 25/8, Chiề...

Lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học T7&CN): CT14HCM04

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền CT14HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào   Chú ý: Theo dõi lịch học các lớp chuyên ngành khóa 15, 16 để bổ sung kiến thức D...

Lịch học lớp Y sĩ Đa khoa  ( Học T7&CN): YS14HCM04

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền YS14HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào Ngoại ngữ (Tiếng Anh chuyên ngành ) chuyển sang Phục hồi chức năng- X11  Sáng 18/8, Chiều 18/8, ...

Lịch học lớp Điều Dưỡng( Học T7&CN): ĐD14HCM04

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền ĐD14HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào Chú ý: Theo dõi lịch học các lớp chuyên ngành khóa 15, 16 để bổ sung kiến thức Dự kiến cuố...

Lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS14HCM04

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền DS14HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào Chú ý: Theo dõi lịch học các lớp chuyên ngành khóa 15, 16 để bổ sung kiến thức Dự kiến cuố...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất