Thời khoá biểu CS1

Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM (Click đúng lớp để xem lịch học)  LỊCH HỌC KHÓA 13 Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): MDS1301- VB2 Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): MDS1301- CĐVB2 Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dượ...

Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP Y DƯỢC PASTEUR

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP Y DƯỢC PASTEUR (Click đúng lớp để xem lịch học)  LỊCH HỌC KHÓA 16 Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học Buổi Sáng): CT16HCM01 Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học Buổi Chiều): CT16HCM02 Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y ...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1301- LT( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1301- LT( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Chính trị -Thầy Nam : Phòng X3 Sáng Chiều : 16/03, 17/03/2019 2. Giáo dục thể chất - Thầy Minh : Phòng X3 Sáng Chiều : 23/03, 24/03/2019 3. Giáo dục qu...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1301- CĐVB2( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1301- CĐVB2( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Chính trị -Thầy Nam : Phòng X3 Sáng Chiều : 16/03, 17/03/2019 2. Giáo dục thể chất - Thầy Minh : Phòng X3 Sáng Chiều : 23/03, 24/03/2019 3. Giáo dục quốc phòng...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1301- VB2( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1301- VB2( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Chính trị -Thầy Nam : Phòng X3 Sáng Chiều : 16/03, 17/03/2019 2. Giáo dục thể chất - Thầy Minh : Phòng X3 Sáng Chiều : 23/03, 24/03/2019 3. Giáo dục quốc phòng -...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1201-LT( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1201-LT( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1/ Chính trị - X2 Sáng 29/9, Chiều 29/9, Sáng 30/9, Chiều 30/9/2018. 2/ Giáo dục thể chất - X2 Sáng 06/10, Chiều 06/10, Sáng 07/10, Chiều 07/10/2018. 3/ S...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1201- CĐVB2( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1201- CĐVB2( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1/ Chính trị - X2 Sáng 29/9, Chiều 29/9, Sáng 30/9, Chiều 30/9 2/ Giáo dục thể chất - X2 Sáng 06/10, Chiều 06/10, Sáng 07/10, Chiều 07/10 3/ Sinh học di truyền -...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1201- VB2( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1201- VB2( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.   1/ Chính trị - X2 Sáng 29/9, Chiều 29/9, Sáng 30/9, Chiều 30/9 2/ Giáo dục thể chất - X2 Sáng 06/10, Chiều 06/10, Sáng 07/10, Chiều 07/10 3/ Sinh học di ...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất