Thời khoá biểu CS1

Lịch học lớp Điều Dưỡng( Học T7&CN): ĐD14HCM04

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền ĐD14HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào Chú ý: Theo dõi lịch học các lớp chuyên ngành khóa 15, 16 để bổ sung kiến thức Dự kiến cuố...

Lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS14HCM04

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền DS14HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào Chú ý: Theo dõi lịch học các lớp chuyên ngành khóa 15, 16 để bổ sung kiến thức Dự kiến cuố...

Cao đẳng Y Dược

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện