Thời khoá biểu CS1

Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM (Click đúng lớp để xem lịch học)  LỊCH HỌC KHÓA 14 ------------------- Click vào để xem lịch học lớp  Dược sĩ VB2 ( Học T7&CN): MDS1401- VB2 Click vào để xem lịch học lớp  Dược sĩ CĐVB2 ( Học T7&CN): MDS1401- CĐVB2 Click vào để xem...

Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP Y DƯỢC PASTEUR

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP Y DƯỢC PASTEUR (Click đúng lớp để xem lịch học)  LỊCH HỌC KHÓA 16 Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học Buổi Sáng): CT16HCM01 Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học Buổi Chiều): CT16HCM02 Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y ...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG MĐD1401- CĐVB2( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG MĐD1401- CĐVB2( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Chính Trị - Cô Hằng - Phòng X2 Sáng chiều : 07/09, 08/09/2019 2. Giáo dục thể chất - Thầy Minh - Phòng X2 Sáng chiều : 14/09, 15/09/2019 3. Giáo dục quốc...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG MĐD1401- VB2( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG MĐD1401- VB2( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Chính Trị - Cô Hằng - Phòng X2 Sáng chiều : 07/09, 08/09/2019 2. Giáo dục thể chất - Thầy Minh - Phòng X2 Sáng chiều : 14/09, 15/09/2019 3. Giáo dục quốc p...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1401- LT( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1401- LT( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Chính Trị - Cô Hằng - Phòng X2 Sáng chiều : 07/09, 08/09/2019 2. Giáo dục thể chất - Thầy Minh - Phòng X2 Sáng chiều : 14/09, 15/09/2019 3. Giáo dục qu...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1401- CĐVB2( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1401- CĐVB2( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Chính Trị - Cô Hằng - Phòng X2 Sáng chiều : 07/09, 08/09/2019 2. Giáo dục thể chất - Thầy Minh - Phòng X2 Sáng chiều : 14/09, 15/09/2019 3. Giáo dục quốc phòng...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1401- VB2( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1401- VB2( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Chính Trị - Cô Hằng - Phòng X2 Sáng chiều : 07/09, 08/09/2019 2. Giáo dục thể chất - Thầy Minh - Phòng X2 Sáng chiều : 14/09, 15/09/2019 3. Giáo dục quốc phòng -...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm học buổi chiều: MXN1102

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM học buổi chiều: MXN1102 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.   THÔNG BÁO TẬP TRUNG Đúng 15h00 ngày 05/08/2019, Sinh viên khóa 11 tập trung tại Phòng HT7 để nghe nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viê...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm học buổi CHIỀU: MXN1101

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM học buổi CHIỀU: MXN1101 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. THÔNG BÁO ------------- Đợt 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất