Thời khoá biểu CS1

Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM (Click đúng lớp để xem lịch học)  LỊCH HỌC KHÓA 13 Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): MDS1301- VB2 Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): MDS1301- CĐVB2 Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dượ...

Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP Y DƯỢC PASTEUR

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP Y DƯỢC PASTEUR (Click đúng lớp để xem lịch học)  LỊCH HỌC KHÓA 16 Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học Buổi Sáng): CT16HCM01 Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học Buổi Chiều): CT16HCM02 Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y ...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm học buổi sáng: MXN1101

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM học buổi sáng: MXN1101 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. THÔNG BÁO Đúng 9h00 ngày 23/07/2019, Sinh viên khóa 11 tập trung tại Phòng HT7 để nghe nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên. Các hướng dẫn về...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng học buổi sáng: MĐD1101

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG học buổi sáng: MĐD1101 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. THÔNG BÁO Đúng 9h00 ngày 23/07/2019, Sinh viên khóa 11 tập trung tại Phòng HT7 để nghe nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên. Các hướng dẫn về...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược học buổi sáng: MDS1101

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC học buổi sáng: MDS1101 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h30. THÔNG BÁO Đúng 9h00 ngày 23/07/2019, Sinh viên khóa 11 tập trung tại Phòng HT7 để nghe nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên. Các hướng dẫn về công...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1301- LT( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1301- LT( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Chính trị -Thầy Nam : Phòng X3 Sáng Chiều : 16/03, 17/03/2019 2. Giáo dục thể chất - Thầy Minh : Phòng X3 Sáng Chiều : 23/03, 24/03/2019 3. Giáo dục qu...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1301- CĐVB2( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1301- CĐVB2( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Chính trị -Thầy Nam : Phòng X3 Sáng Chiều : 16/03, 17/03/2019 2. Giáo dục thể chất - Thầy Minh : Phòng X3 Sáng Chiều : 23/03, 24/03/2019 3. Giáo dục quốc phòng...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1301- VB2( T7&CN)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS1301- VB2( T7&CN) Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. 1. Chính trị -Thầy Nam : Phòng X3 Sáng Chiều : 16/03, 17/03/2019 2. Giáo dục thể chất - Thầy Minh : Phòng X3 Sáng Chiều : 23/03, 24/03/2019 3. Giáo dục quốc phòng -...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất