Pin It
Lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS14HCM04 Lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS14HCM04Bình chọn bài viết Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền DS14HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào Chú ý: Theo...

Lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS14HCM04


  Ngày viết : 22/05/2018 15:46          Lượt xem : 104


Lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): DS14HCM04
Bình chọn bài viết

Thời khóa biểu lớp Y sĩ Y học cổ truyền DS14HCM04

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

Chú ý:

  • Theo dõi lịch học các lớp chuyên ngành khóa 15, 16 để bổ sung kiến thức
  • Dự kiến cuối tháng 09/2018 thi học kì 4
  • Dự kiến bắt đầu tháng 10/2018 thực tập tốt nghiệp tại bệnh viện

Lý thuyết :Hoá dược-Dược lí 2 – X9

Sáng 4/8, Chiều 4/8, Sáng 5/8, Chiều 5/8 , Sáng 11/8, Chiều 11/8/2018

Thực hành :Hoá dược-Dược lí 2 – X9

Sáng 12/8, Chiều 12/8/2018

Kiểm nghiệm thuốc

Sáng 25/8, Chiều 25/8/2018

Sáng 18/8, Chiều 18/8, Sáng 19/8, Chiều 19/8 NGHỈ


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất