Pin It
Lịch học lớp Y sĩ đa khoa (Học T7&CN) YS15HCM04 Lịch học lớp Y sĩ đa khoa (Học T7&CN) YS15HCM04Bình chọn bài viết Thời khóa biểu lớp Y sĩ ( Học T7&CN) YS15HCM04 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào 1. Thực...

Lịch học lớp Y sĩ đa khoa (Học T7&CN) YS15HCM04


  Ngày viết : 22/05/2018 15:13          Lượt xem : 142


Lịch học lớp Y sĩ đa khoa (Học T7&CN) YS15HCM04
Bình chọn bài viết

Thời khóa biểu lớp Y sĩ ( Học T7&CN) YS15HCM04

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Lưu ý: Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

1. Thực hành Điều dưỡng cơ bản – Phòng X11

  • Sáng 09/06, Chiều 09/06 – Sáng 10/06, Chiều 10/06/2018

Thực tập cơ sở: Sáng 16/6, Chiều 16/6,Sáng 17/6, Chiều 17/6/2018

Hoàn thiện sổ thực tập cơ sở: Sáng 30/06, Chiều 30/06, Sáng 01/07, Chiều 01/07/2018

Nộp sổ báo cáo thực tập: Sáng 07/7, Chiều 07/7, Sáng 08/7, Chiều 08/7  

2. Thực hành Điều dưỡng cơ bản cấp cứu ban đầu – X10

Sáng 14/7, Chiều 14/7, Sáng 15/7, Chiều 15/7

3. Bệnh chuyên khoa – HT8

Sáng 21/7, Chiều 21/7, Sáng 22/7, Chiều 22/7, Sáng 28/7, Chiều 28/7,Sáng 29/7, Chiều 29/7/2018

4. Y học cổ truyền – HT11

Sáng 4/8, Chiều 4/8, Sáng 5/8, Chiều 5/8 , Sáng 11/8, Chiều 11/8, Sáng 12/8, Chiều 12/8

5. Phục hồi chức năng – HT11

Sáng 11/8, Chiều 11/8, Sáng 12/8, Chiều 12/8

5. Ngoại ngữ (Tiếng Anh chuyên ngành ) chuyển sang Phục hồi chức năng- X11 

Sáng 18/8, Chiều 18/8, Sáng 19/8, Chiều 19/8/2018

6. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng – HT6

Sáng 25/8, Chiều 25/8, Sáng 26/8, Chiều 26/8/2018

7. Ngoại ngữ chuyên ngành – HT1

Sáng 8/9, Chiều 8/9, Sáng 9/9, Chiều 9/9

8. Kỹ năng giao tiếp- vệ sinh phòng bệnh – HT1

Sáng 15/9, Chiều 15/9, Sáng 16/9, Chiều 16/9

Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 5/10/2018 NGHỈ ÔN THI KIỂM TRA BỔ SUNG

 

LỊCH THI HỌC KÌ NGÀNH Y SĨ KHÓA 14,15 HỆ 2 NĂM

YS15HCM-04

STT

Môn thi Thời gian Ngày

Phòng

1

Y học cổ truyền

    8h00-9h00    

   13/10   

   HT10   

2

Phục hồi chức năng     9h00-10h00    

3

Chăm sóc sức khỏe sinh sản

    10h00-11h00    

4

Chăm sóc sức khỏe trẻ em

    14h00-15h00    

5

Bệnh chuyên khoa

    15h00-16h00    


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất