Lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN0902 3 / 5 ( 2 votes ) Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN0902 (Khai giảng: 13h30 chiều ngày 01/08/2017) Địa điểm: Phòng 508, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa – TP Hà Nội 1. Môn Chính...

Lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN0902


  Ngày viết : 31/07/2017 18:50          Lượt xem : 1282


Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN0902

(Khai giảng: 13h30 chiều ngày 01/08/2017)

Địa điểm: Phòng 508, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa – TP Hà Nội

1. Môn Chính trị 1

Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 Chiều ngày 03/08, 07/08, 08/08, 10/08, 14/08, 16/08, 17/08, 23/8/2017

Địa điểm: Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

2. Môn Vi sinh – Ký sinh trùng

Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 Chiều ngày 02/08, 04/08, 09/08, 11/08, 15/08, 18/08/2017

Địa điểm: Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

3. Môn Tin học

Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 Chiều ngày 21/8, 25/8, 29/8, 31/8, 06/09, 08/09, 11/09, 12/09, 13/09/2017

Địa điểm: Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

4. Môn Y đức

Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 Chiều ngày 22/8, 24/08, 28/09, 30/08, 05/09, 07/09/2017

Địa điểm: Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

5. Môn Giải phẫu sinh lý

Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 Chiều tại Giảng đường tầng 5 Nhà 2

Lý thuyết: Chiều 14/9, 15/9, 18/9, 19/9, 20/9, 21/9, 22/9, 25/9, 26/9, 27/9, 28/9, 29/9, 2/10, 3/10, 5/10/2017 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: Học vào Chiều: Chiều 4/10, 6/10, 10/10, 12/10, 17/10, 19/10/2017 từ 13h30 – 15h00 tại Phòng thực hành 511 tầng 5 Nhà 2

6. Môn Giáo dục thể chất

Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 Chiều ngày 09/10, 24/10, 26/10, 31/10, 2/11, 7/11/2017

Địa điểm: Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

7. Môn Sinh học và Di truyền

Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 Chiều ngày 11/10, 13/10, 16/10, 18/10, 20/10, 23/10/2017

Địa điểm: Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

8. Môn Hóa học đại cương vô cơ

Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 Chiều ngày 27/10, 30/10, 1/11, 3/11, 6/11, 8/11, 9/11, 10/11/2017

Địa điểm: Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

9. Môn Giải phẫu sinh lý (Phần Sinh lý)

Thời gian: Chiều 20/11, 21/11, 22/11, 23/11, 24/11, 27/11/2017 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

10. Môn Dinh dưỡng – Tiết chế

Thời gian: Sáng 29/11, 30/11, 1/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12/2017 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

LỊCH HỌC LẠI

 • Môn Giải phẫu sinh lý: học vào Lý thuyết Sáng 16/12, Chiều 16/12, Sáng 17/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. Thực hành: Chiều 17/12, Sáng 19/12 tại Phòng 502 tầng 5 Nhà 2..
 • Môn Tin học: học vào Sáng 20/12, Sáng 21/12, Sáng 22/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Chính trị 1: học vào Sáng 23/12, Chiều 23/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Vi sinh Ký sinh trùng: học vào Sáng 24/12, Chiều 24/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Sinh học và Di truyền: học vào Sáng 25/12, Sáng 26/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Y Đức: học vào Sáng 27/12, Sáng 28/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Dinh dưỡng – Tiết chế: học vào Sáng 29/12, Chiều 29/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Hóa đại cương vô cơ: học vào Sáng 2/1/2018, Chiều 2/1/2018 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. Thực hành: Sáng 3/1/2018, Chiều 3/1/2018 tại Phòng 509 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn: Giáo dục thể chất: học vào Sáng 4/1/2018, Chiều 4/1/2018 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.

LỊCH THI HỌC KỲ I LẦN 1

 • Ngày 08/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Chính trị 1 tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 08/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Vi sinh – Ký sinh trùng tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 09/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Tin học tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 09/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Y đức tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 10/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Giải phẫu sinh lý tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 10/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Giáo dục thể chất tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 11/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Sinh học di truyển tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 11/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Hóa học 1 tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 12/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Dinh dưỡng – Tiết chế tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2

11. Môn Vi sinh – Ký sinh trùng (Thực hành)

Chiều 29/12, 30/12/2017, 2/1, 3/1/2018: từ 13h30 – 15h tại Phòng thực hành 502 tầng 5 Nhà 2.

LỊCH HỌC LẠI

Môn Giải phẫu sinh lý (Phần sinh lý): học vào Sáng 5/1/2018, Sáng 6/1/2018 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

12. Môn Pháp luật

Thời gian học: Sáng 29/1, 30/1, 31/1, 1/2, 2/2, 5/2/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

13. Môn Hóa sinh

Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

Thực hành 6/2, 7/2/2018 chia thành 2 ca:

 • ca 1: từ vần A đến vần K học từ 7h30 – 9h;
 • ca 2: từ vần L đến vần Y học từ 9h30 – 11h tại Phòng thực hành 511 tầng 5 Nhà 2.

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Sinh viên nghỉ từ ngày 08/02/2018 đến hết ngày 23/02/2018 (tức từ ngày 23/12 năm Đinh Dậu đến hết ngày 08/01 năm Mậu Tuất)

THÔNG BÁO BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH – SINH VIÊN NĂM HỌC 2018

Thông tin chi tiết Download tại đây

14. Môn Vật lý đại cương – Lý sinh

Sáng 1/3, 6/3, 13/3, 20/3, 26/3, 30/3, 2/4, 3/4, 5/4, 6/4, 9/4, 11/4, 13/4/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

15. Môn Điều dưỡng cơ bản và CCBĐ

Sáng 26/2, 27/2, 28/2, 2/3, 5/3, 7/3, 8/3, 9/3, 12/3, 14/3, 15/3, 16/3/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: 19/3, 21/3, 22/3, 23/3, 27/3, 28/3, 29/3, 4/4/2018 tại Phòng thực hành 509 tầng 5 Nhà 2 thành 2 ca như sau:

Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K từ 7h30 – 9h sáng

Ca 2: Các bạn có vần L,M,N,O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 9h30 – 11h00

16. Môn Dược lý

Sáng 10/4, 12/4, 16/4, 17/4, 18/4, 19/4, 20/4, 23/4, 24/4, 26/4/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: 27/4, 2/5, 3/5, 4/5, 7/5, 8/5/2018 tại Phòng thực hành 509 tầng 5 Nhà 2 thành 2 ca như sau:

Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K từ 7h30 – 9h sáng

Ca 2: Các bạn có vần L,M,N,O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 9h30 – 11h00

17. Môn Chính trị 2:

Thời gian học vào Sáng 11, 17, 21, 23, 29, 30/5/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2.

18. Môn Ngoại ngữ 1:

Thời gian học vào Sáng 16, 22,  24, 25, 28/5, 4/6/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2.

19. Môn Chuẩn đầu ra tin học:

Thời gian học vào Sáng 10, 18, 31/5, 1/6/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2.

Lịch học bổ sung từ 4/6/2018 – 15/6/2018

Môn Pháp Luật:

Thời gian học vào Sáng 4/6/2018 từ 7h30 – 11h30 và Chiều 4/6/2018 từ 13h30 – 17h30  tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2.

Môn Vật lý đại cương – Lý sinh:

Thời gian học vào Sáng 5, 6/6/2018 từ 7h30 – 11h30 và Chiều 5, 6/6/2018  từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

Môn Hóa sinh:

Lý thuyết: Thời gian học vào Sáng 7/6, Chiều 7/6/2018 và Chiều 8/6/2018 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: Thời gian học vào Sáng 8/6/2018 tại Giảng đường 509 tầng 5 Nhà 2

Môn ĐDCB&CCBĐ:

Lý thuyết: Thời gian học vào Sáng 11, 12/6/2018 và Chiều 11, 12/6/2018 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: Thời gian học vào Sáng 13/6/2018 và Chiều 13/6/2018 tại Giảng đường 502 tầng 5 Nhà 2

Môn Dược lý:

Lý thuyết: Thời gian học vào Sáng 14/6/2018 và Chiều 14/6/2018 tại Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: Thời gian học vào Sáng 15/6/2018 và Chiều 15/6/2018 tại Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2

LỊCH THI HỌC KỲ 2

 • Ngày 18/06/2018: 7h30 – 9h30 thi môn Pháp Luật tại phòng 508 tầng 5 nhà 2.
 • Ngày 19/06/2018: 7h30 – 9h30 thi môn Vật lý đại cương – Lý sinh tại phòng 508 tầng 5 nhà 2.
 • Ngày 20/06/2018: 7h30 – 9h30 thi môn Hóa sinh tại phòng 508 tầng 5 nhà 2.
 • Ngày 21/06/2018: 7h30 – 9h30 thi môn Dược lý tại phòng 508 tầng 5 nhà 2
 • Ngày 22/06/2018: 7h30 – 9h30 thi môn Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu tại phòng 508 tầng 5 nhà 2.

20. Môn Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm

Thời gian học vào Sáng 28/6, 3, 5, 10, 13, 17/7/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2.

21. Môn Pháp luật và Tổ chức Y tế

Thời gian học vào Sáng 4, 12, 16, 19, 23, 24/7/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

22. Môn Sức khỏe – Môi trường và vệ sinh

Thời gian học vào Sáng 27/6, 29/6, 2/7, 9/7, 11/7, 18/7/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

23. Môn Xác suất thống kê Y học

Thời gian học vào Chiều Ngày 4, 7, 12, 17, 20, 25, 28/9 và 2, 4/10/2018 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

24. Môn Sinh lý bệnh

Thời gian học vào Chiều Ngày 5, 10, 13, 18, 21, 26/9 và  1, 3, 5/10/2018 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

25. Môn Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe và hành vi con người

Thời gian học vào Chiều Ngày 6, 11, 14, 19, 24, 27/9/2018 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.

26. Môn Hóa phân tích

Lý thuyết học vào Chiều Ngày : 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17/10 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

Thực hành học chiều Ngày:  19/10 và 1, 8, 9/11/2018 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 509 tầng 5 Nhà 2 thành 2 ca như sau:

Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K từ 13h30 – 15h sáng

Ca 2: Các bạn có vần L,M,N,O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 15h30 – 17h00

27. Môn Mô học

Thời gian học vào Chiều Ngày 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26/10/2018 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2.

28. Môn Giải phẫu bệnh

Thời gian học vào Chiều Ngày 29, 30, 31/10 và 2, 5, 7, 11/11/2018 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2.

29. Môn Độc chất học lâm sàng

Thời gian học vào Chiều Ngày 18/06, 20/06, 25/06, 27/06 và 02/07, 04/07/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2.

30. Môn Xét nghiệm Vi sinh 3

Lý thuyết học vào Chiều Ngày : 17/06, 19/06, 21/06, 24/06, 26/06, 28/06 và 01/07, 03/07/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

Thực hành học chiều Ngày:  05/07, 08/07, 09/07, 10/07/2019   từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 509 tầng 5 Nhà 2 thành 2 ca như sau:

Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K từ 13h30 – 15h sáng

Ca 2: Các bạn có vần L,M,N,O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 15h30 – 17h00

31. Môn XN Ký sinh trùng 1:

 •  Lý thuyết học Chiều Ngày: 19/08, 20/08, 21/08, 22/08, 23/08, 26/08, 27/08, 28/08/2019 từ từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2
 • Thực hành học Chiều Ngày: 29/08, 30/08, 03/09/2019 từ từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

32. Môn XN Ký sinh trùng 2:

 • Lý thuyết học Chiều Ngày: 04/09, 05/09, 06/09, 09/09, 10/09, 11/09/2019 từ từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2
 • Thực hành học Chiều Ngày: 12/09, 13/09 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

33. Môn XN huyết học 1:

 •  Lý thuyết học Chiều Ngày: 16/09, 17/09, 18/09, 19/09, 20/09, 23/09, 24/09, 25/09/2019 từ từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2
 • Thực hành học Chiều Ngày: 26/09, 27/09, 30/09/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

34. Môn XN huyết học 2:

 • Lý thuyết học Chiều Ngày: 01/10, 02/10, 03/10, 04/10, 07/10, 08/10, 09/10, 10/10/2019 từ từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2
 • Thực hành học Chiều Ngày: 11/10, 14/10, 15/10/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

35. Môn XN Ký sinh trùng 1:

 •  Lý thuyết học Chiều Ngày: 19/08, 20/08, 21/08, 22/08, 23/08, 26/08, 27/08, 28/08/2019 từ từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2
 • Thực hành học Chiều Ngày: 29/08, 30/08, 03/09/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

36. Môn XN Ký sinh trùng 2:

 • Lý thuyết học Chiều Ngày: 04/09, 05/09, 06/09, 09/09, 10/09, 11/09/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2
 • Thực hành học Chiều Ngày: 12/09, 13/09 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

37. Môn Giáo dục quốc phòng:

Lý thuyết học Chiều Ngày: 20/09, 24/09, 26/09, 27/09, 30/9, 01/10, 02/10, 03/10, 04/10/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

38. Môn XN huyết học 1:

 •  Lý thuyết học Chiều Ngày: 16/09, 17/09, 18/09, 19/09, 23/09, 25/09, 7/10, 8/10/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2
 • Thực hành học Chiều Ngày: 09/10, 10/10, 11/10/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

39. Môn Tiếng anh 3:

Lý thuyết học Chiều Ngày: 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 28/10, 29/10/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

40. Môn XN huyết học 2:

 • Lý thuyết học Chiều Ngày: 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 30/10, 31/10, 01/11/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2
 • Thực hành học Chiều Ngày: 04/11, 05/11, 06/11/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất