Lớp Cao đẳng xét nghiệm

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm IXN1002

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm IXN1002 (Khai giảng 7h30 ngày 15/08 tại phòng 508 Tầng 5 Nhà 2 Số 49 Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội) 1.Môn Tin học: Thời gian học vào Sáng 19, 20, 21, 24, 26, 28/9 và 1, 3, 5/10/2018 từ 7h30 - 11h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. 2.Môn Y đức: Thời ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN1001

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN1001 (Khai giảng 8h ngày 25/07 tại phòng 507 Tầng 5 Nhà 2 Số 49 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội) 1. Môn Chính trị 1: Thời gian học vào Sáng 26, 31/7 và 2, 7, 9, 14, 16/8/2018 từ 7h30 - 11h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. 2.Môn Vi sinh – ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN09.05

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN09.05 1. Môn Sinh học và Di truyền Thời gian học: Chiều 16/10, 18/10, 20/10, 23/10, 25/10, 27/10/2017 từ 13h30 - 17h30 Địa điểm: Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2. 2. Môn Y Đức Thời gian học: Chiều 17/10, 19/10, 24/10, 26/10, 31/10, 2/11/2017 từ ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN09.04

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN09.04 (Khai giảng 7h30 sáng ngày 11/09/2017) Địa điểm: Phòng 503, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa – TP Hà Nội 1. Môn Y Đức Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 12/9, 13/9, 14/9...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN09.03

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS09.03 (Khai giảng 13h30 chiều ngày 15/08/2017) Địa điểm: Phòng 507, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa – TP Hà Nội 1. Môn Chính trị 1 Thời gian: Từ 7h30 - 11h30 Sáng ngày 16/8, 21/8, 23...

Lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN0902

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN0902 (Khai giảng: 13h30 chiều ngày 01/08/2017) Địa điểm: Phòng 508, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa – TP Hà Nội 1. Môn Chính trị 1 Thời gian: Từ 13h30 - 17h30 Chiều ngày 03/08,...

Lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN0901

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN0901 (Khai giảng: 7h30 sáng ngày 20/7/2017) Địa điểm: Phòng 508, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh - Phường Thịnh Quang - Quận Đống Đa - TP Hà Nội 1. Môn: Chính trị 1 Thời gian học Sáng từ7h30 - 11h30 tại Phòng 508, ...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất