Thời khóa biểu

Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM CS3

LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM (Click đúng lớp để xem lịch học)  LỊCH HỌC KHÓA 12   Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1201- LT Click vào để xem lịch học lớp Hệ Văn bằng 2 Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1201- VB2, CĐVB2 ...

Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM (Click đúng lớp để xem lịch học)  LỊCH HỌC KHÓA 13 Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): MDS1301- VB2 Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): MDS1301- CĐVB2 Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dượ...

Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP Y DƯỢC PASTEUR

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP Y DƯỢC PASTEUR (Click đúng lớp để xem lịch học)  LỊCH HỌC KHÓA 16 Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học Buổi Sáng): CT16HCM01 Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học Buổi Chiều): CT16HCM02 Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y ...

Thời khoá biểu lớp Văn bằng 2 Cao đẳng Dược SDS1301 – VB2H3

THỜI KHÓA BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC SDS1301 - VB2H3 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30, tối từ 18h00 đến 20h30 Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành ...

Thời khoá biểu lớp Liên thông Cao đẳng Dược SDS1301 – LTH3

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC SDS1301 - LTH3 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30, tối từ 18h00 đến 20h30 Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành p...

Thời khoá biểu lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng SĐD1301 – LT

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG SĐD1301 - LT Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse v...

Thời khoá biểu lớp Chuyển đổi Văn bằng 2 Cao đẳng Dược SDS1301 – CĐVB2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHUYỂN ĐỔI VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC SDS1301 - CĐVB2 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo...

Thời khoá biểu lớp Văn bằng 2 Cao đẳng Dược SDS1301 – VB2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC SDS1301 - VB2 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và khô...

Thời khoá biểu lớp Liên thông Cao đẳng Dược SDS1301 – LT

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC SDS1301 - LT Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và khôn...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất