Thời khóa biểu

Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM (Click đúng lớp để xem lịch học)  LỊCH HỌC KHÓA 11   Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1101- LT Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng ( Học T7&CN): CĐDS1101 - LT Cli...

Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM (Click đúng lớp để xem lịch học)  LỊCH HỌC KHÓA 12 Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): MDS1201- VB2 Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): MDS1201- CĐVB2 Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dượ...

Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP Y DƯỢC PASTEUR

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP Y DƯỢC PASTEUR (Click đúng lớp để xem lịch học)  LỊCH HỌC KHÓA 16 Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học Buổi Sáng): CT16HCM01 Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học Buổi Chiều): CT16HCM02 Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y ...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VLTL-PHCN Liên Thông – DTL1101-LT

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VLTL-PHCN Liên thông - DTL1101-LT 1. Môn học: GIẢI PHẪU SINH LÝ – Phòng C201 Giảng viên: Phạm Văn Hữu Sáng 08/09, Chiều 08/09, Sáng 09/09, Chiều 09/09, Sáng 15/09, Chiều 15/09/2018 2. Môn học: VI SINH-KÝ SINH TRÙNG – Phòng C201 Giảng viên: Phạm Văn Hữu ...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM DXN1001

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM DXN1001 Ngày 05/09/2018: Đúng 8h00, Sinh viên khóa 10 tập trung tại phòng C202 của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên. Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo. 1. Môn học: GIẢI PHẪU SINH LÝ – Phòng C201...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VLTL-PHCN DTL1001

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VLTL-PHCN DTL1001 Ngày 05/09/2018: Đúng 8h00, Sinh viên khóa 10 tập trung tại phòng C202 của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên. Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo. 1. Môn học: GIẢI PHẪU SINH LÝ – Phòng C201 ...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất