Thời khóa biểu

Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM CS3

LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM (Click đúng lớp để xem lịch học)  LỊCH HỌC KHÓA 12   Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1201- LT Click vào để xem lịch học lớp Hệ Văn bằng 2 Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1201- VB2, CĐVB2 ...

Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM (Click đúng lớp để xem lịch học)  LỊCH HỌC KHÓA 12 Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): MDS1201- VB2 Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): MDS1201- CĐVB2 Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dượ...

Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP Y DƯỢC PASTEUR

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP Y DƯỢC PASTEUR (Click đúng lớp để xem lịch học)  LỊCH HỌC KHÓA 16 Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học Buổi Sáng): CT16HCM01 Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học Buổi Chiều): CT16HCM02 Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y ...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược TDS1201- VB2, CĐVB2 – Khóa 12

1.Môn học: Pháp chế dược  Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hồng Diễm – Dược sĩ  Thời gian: Sáng-Chiều: 15/09; 22/09 2.Môn học: Quản lý tồn trữ thuốc  Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thương – Dược sĩ Thời gian: Sáng-Chiều: 23/09; 29/09 3.Môn học: Ngoại Ngữ  Giảng viên: Th.S Cô Thị Điều- Th.S ...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược TDS1201-LT – Khóa 12

1.Môn học: Pháp chế dược  Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hồng Diễm - Dược sĩ  Thời gian: Sáng-Chiều: 15/09; 22/09 2.Môn học: Quản lý tồn trữ thuốc  Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thương - Dược sĩ Thời gian: Sáng-Chiều: 23/09; 29/09 3.Môn học: Ngoại Ngữ  Giảng viên: Th.S Cô Thị Điều- Th.S ...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều Dưỡng TĐD1201-LT – Khóa 12

1. Môn học: Điều Dưỡng Cơ Sở 2 Giảng viên: CN- Thầy Trần Quốc Bảo- Cô Nguyễn Thị Linh Thời gian: Sáng-Chiều: 20/10, 21/10,  08/12, 09/12/2018 2. Môn học: SK- NCSK Và Hành Vi Con Người Giảng viên: CN- Thầy Hồ Hữu Hòa Thời gian: Sáng-Chiều: 27/10, 28/10/2018 3. Môn học: Phục Hồi Chức Năng Giảng...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VLTL-PHCN LT DTL1201-LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VLTL-PHCN LT DTL1201-LT 1. Môn học: HÓA HỌC – Phòng C201 Giảng viên: Nguyễn Thị Thảo Sáng 27/10, Chiều 27/10, Sáng 28/10, Chiều 28/10, Sáng 03/11, Chiều 03/11, Sáng 04/11, Chiều 04/11/2018. 2. Môn học: TOÁN XÁC XUẤT THỐNG K...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CXN1101-VB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CXN1101-VB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1. Môn học: SINH LÝ BỆNH MIỄN DỊCH - Phòng 604 Giảng viên: Cô Lê Thị Huệ Sáng 04 BUỔI: 05/05, 06/05, 12/05, 13/05 Ch...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất