Thời khóa biểu

Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM CS3

LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM (Click đúng lớp để xem lịch học)  LỊCH HỌC KHÓA 13   Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1301- LT Click vào để xem lịch học lớp Hệ Văn bằng 2 Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1301- VB2, CĐVB2 ...

Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM (Click đúng lớp để xem lịch học)  LỊCH HỌC KHÓA 13 Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): MDS1301- VB2 Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ( Học T7&CN): MDS1301- CĐVB2 Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dượ...

Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP Y DƯỢC PASTEUR

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP Y DƯỢC PASTEUR (Click đúng lớp để xem lịch học)  LỊCH HỌC KHÓA 16 Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học Buổi Sáng): CT16HCM01 Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền ( Học Buổi Chiều): CT16HCM02 Click vào để xem lịch học lớp Y Sĩ Y ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Y học chính quy SXN1101

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC CHÍNH QUY: SXN1101 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy SĐD1101

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY: SĐD1101 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và khô...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy SDS1101

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CHÍNH QUY: SDS1101 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không đượ...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm học buổi sáng: MXN1101

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM học buổi sáng: MXN1101 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. THÔNG BÁO Đúng 9h00 ngày 23/07/2019, Sinh viên khóa 11 tập trung tại Phòng HT7 để nghe nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên. Các hướng dẫn về...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng học buổi sáng: MĐD1101

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG học buổi sáng: MĐD1101 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. THÔNG BÁO Đúng 9h00 ngày 23/07/2019, Sinh viên khóa 11 tập trung tại Phòng HT7 để nghe nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên. Các hướng dẫn về...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược học buổi sáng: MDS1101

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC học buổi sáng: MDS1101 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h30. THÔNG BÁO Đúng 9h00 ngày 23/07/2019, Sinh viên khóa 11 tập trung tại Phòng HT7 để nghe nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên. Các hướng dẫn về công...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC DDS1301-LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR THỜI KHOÁ BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC DDS1301-LT 1. Môn học: HÓA HỌC – Phòng C2.4 Giảng viên: Nguyễn Thị Thảo Sáng 27/04, Chiều 27/04, Sáng 28/04, Chiều 28/04, Sáng 04/05, Chiều 04/05/2019. 2. Môn học: TOÁN XÁC XUẤT THỐNG KÊ – Phòng C2.4 Giảng viên: Nguyễn Th...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất