Thời khóa biểu

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Vật lý trị liệu chính quy ITL1101

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng VLTL - PHCN chính quy ITL1101 (Khai giảng 8h ngày 02/08 tại phòng 507 Tầng 5 Nhà 2 Số 49 Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội) 1. Môn Y Đức: Thời gian học vào Chiều 5/8 ,7/8, 9/8, 12/8 ,13/8 ,16/8/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. 2. Môn Sinh học di...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN1101

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN1101 (Khai giảng 8h ngày 02/08 tại phòng 507 Tầng 5 Nhà 2 Số 49 Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội) 1. Môn Y Đức: Thời gian học vào Chiều 5/8 ,7/8, 9/8, 12/8 ,13/8 ,16/8/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. 2. Môn Sinh học di ...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC DDS1301-LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR THỜI KHOÁ BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC DDS1301-LT 1. Môn học: HÓA HỌC – Phòng C2.4 Giảng viên: Nguyễn Thị Thảo Sáng 27/04, Chiều 27/04, Sáng 28/04, Chiều 28/04, Sáng 04/05, Chiều 04/05/2019. 2. Môn học: TOÁN XÁC XUẤT THỐNG KÊ – Phòng C2.4 Giảng viên:...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC DDS1301-CĐVB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC DDS1301-CĐVB2 1. Môn học: HÓA HỌC – Phòng C2.4 Giảng viên: Nguyễn Thị Thảo Sáng 27/04, Chiều 27/04, Sáng 28/04, Chiều 28/04, Sáng 04/05, Chiều 04/05/2019. 2. Môn học: TOÁN XÁC XUẤT THỐNG KÊ – Phòng C2.4 Giảng v...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC DDS1301-VB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC DDS1301-VB2 1. Môn học: HÓA HỌC – Phòng C2.4 Giảng viên: Nguyễn Thị Thảo Sáng 27/04, Chiều 27/04, Sáng 28/04, Chiều 28/04, Sáng 04/05, Chiều 04/05/2019. 2. Môn học: TOÁN XÁC XUẤT THỐNG KÊ – Phòng C2.4 Giảng viê...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VLTL-PHCN LT DTL1301-LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VLTL-PHCN LT DTL1301-LT 1.Môn học: HÓA HỌC – Phòng C2.4 Giảng viên: Nguyễn Thị Thảo Sáng 27/04, Chiều 27/04, Sáng 28/04, Chiều 28/04, Sáng 04/05, Chiều 04/05/2019. 2.Môn học: TOÁN XÁC XUẤT THỐNG KÊ – Phòng C2.4 Giảng viên:...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VLTL-PHCN LT DTL1201-LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VLTL-PHCN LT DTL1201-LT 1. Môn học: HÓA HỌC – Phòng C201 Giảng viên: Nguyễn Thị Thảo Sáng 27/10, Chiều 27/10, Sáng 28/10, Chiều 28/10, Sáng 03/11, Chiều 03/11, Sáng 04/11, Chiều 04/11/2018. 2. Môn học: TOÁN XÁC XUẤT THỐNG K...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VLTL-PHCN Liên Thông – DTL1101-LT

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VLTL-PHCN Liên thông - DTL1101-LT 1. Môn học: GIẢI PHẪU SINH LÝ – Phòng C201 Giảng viên: Phạm Văn Hữu Sáng 08/09, Chiều 08/09, Sáng 09/09, Chiều 09/09, Sáng 15/09, Chiều 15/09/2018 2. Môn học: VI SINH-KÝ SINH TRÙNG – Phòng C201 Giảng viên: Phạm Văn Hữu ...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM DXN1001

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM DXN1001 Ngày 05/09/2018: Đúng 8h00, Sinh viên khóa 10 tập trung tại phòng C202 của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên. Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo. 1. Môn học: GIẢI PHẪU SINH LÝ – Phòng C201...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VLTL-PHCN DTL1001

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VLTL-PHCN DTL1001 Ngày 05/09/2018: Đúng 8h00, Sinh viên khóa 10 tập trung tại phòng C202 của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên. Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo. 1. Môn học: GIẢI PHẪU SINH LÝ – Phòng C201 ...

Cao đẳng Y Dược

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện