THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG DĐD1001 THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG DĐD1001 Ngày 15/08/2018: Đúng 8h00, Sinh viên khóa 10 tập trung tại phò C201 của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên. Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo. 1.Môn học: Y ĐỨC – Phòng C201...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG DĐD1001


  Ngày viết : 16/08/2018 14:58          Lượt xem : 3729


THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG DĐD1001

Ngày 15/08/2018: Đúng 8h00, Sinh viên khóa 10 tập trung tại phò C201 của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn:

 • Quy chế công tác sinh viên.
 • Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.

1.Môn học: Y ĐỨC – Phòng C201

 • Giảng viên: Nguyễn Quốc Trung – CKI TCQLD

Chiều các ngày 20/08, 21/08, 22/08, 23/08, 24/08, 27/08, 28/08, 31/08/2018.

Ngày 02/09/2018 vào chủ nhật nên lịch nghỉ ngày Quốc khánh 02/09 sẽ được nghỉ bù vào thêm ngày 03/9/2018. Sinh viên bắt đầu đi học vào ngày 05/09/2018 (Thứ 4) .

2. Môn học: GIẢI PHẪU SINH LÝ – Phòng C201

 • Giảng viên: Phạm Văn Hữu

Chiều các ngày 05/09, 06/09, 07/09, 10/09, 11/09, 12/09, 13/09, 17/09, 18/09, 20/09/2018.

3. Môn học: VI SINH-KÝ SINH TRÙNG – Phòng C201

 • Giảng viên: Phạm Văn Hữu

Chiều các ngày 24/09, 25/09, 26/09, 27/09, 28/09, 01/10/2018.

4. Môn học: THỰC HÀNH GIẢI PHẪU SINH LÝ – Phòng C201

 • Giảng viên: Thầy Hữu

Chiều các ngày 02/10, 03/10, 04/10, 05/10/2018

5. Môn học: CHÍNH TRỊ – Phòng C201

 • Giảng viên: Nguyễn Quốc Trung – CKI TCQLD

Chiều các ngày 08/10, 09/10, 10/10, 11/10, 12/10, 15/10, 16/10/2018.

6. Môn học: HÓA HỌC – Phòng C201

 • Giảng viên: Nguyễn Thị Thảo

Chiều các ngày 05/11, 06/11, 07/11, 08/11, 09/11, 12/11, 13/11, 14/11, 15/11/2018.

7. Môn học: SINH HỌC DI TRUYỀN – Phòng C201

 • Giảng viên: Nguyễn Quốc Trung – CKI TCQLD

Chiều các ngày 19/11, 20/11, 21/11, 22/11, 23/11, 26/11, 27/11, 28/11/2018.

8. Môn học: DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ – Phòng C2.5

 • Giảng viên: Nguyễn Trung Hiếu

Chiều các ngày 03/12, 04/12, 05/12, 06/12, 07/12, 10/12/2018.

9. Môn học: GIÁO DỤC THỂ CHẤT – Phòng C.5

 • Giảng viên: Phùng Trọng Vinh

Chiều các ngày 11/12, 12/12, 13/12, 14/12, 17/12/2018.

10. Môn học: TIN HỌC – Phòng C2.4

 • Giảng viên:

Chiều các ngày 18/12, 19/12, 20/12, 24/12, 25/12, 26/12, 27/12/2018.

Lịch thi học kì I năm học 2018-2019

Ca thi: Chiều

Thời gian thi: 13h45 đến 15h15

Phòng thi: Phòng 2.5

 1. Môn Y đức: 07/01/2018
 2. Môn Tin học: 08/01/2018
 3. Môn Sinh học di truyền: 09/01/2018
 4. Môn Giáo dục thể chất: 10/01/2018
 5. Môn Hóa học I: 11/01/2018
 6. Giải phẫu sinh lý: 14/01/2018
 7. Môn Vi sinh- kí sinh trùng: 15/01/2018
 8. Môn Chính trị I: 16/01/2018
 9. Môn Dinh dưỡng tiết chế: 17/01/2018

Lưu ý: Tất cả sinh viên phải có mặt tại phòng thi lúc 13h30 để làm thủ tục dự thi. Thời gian thi chính thức vào lúc 13h45. Sau 15 phút kể từ thời gian bắt đầu làm bài thì sinh viên không có mặt tại phòng thi thì không được phép dự thi. Khi vào phòng thi, sinh viên bắt buộc mang theo thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân và các giấy tờ tùy thân để sử dụng trong trường hợp cần thiết. Sinh viên thực hiện theo đúng quy định để tránh làm ảnh hưởng đến kì thi.

11. Môn học: DƯỢC LÝ – Phòng C2.4

 • Giảng viên: Nguyễn Trung Hiếu

Sáng các ngày 21/01, 22/01, 23/01, 24/01, 25/01, 11/02, 12/02, 13/02, 14/02, 15/02/2019.

12. Môn học: THỰC HÀNH DƯỢC LÝ – Phòng C2.4

 • Giảng viên: Nguyễn Trung Hiếu

Sáng các ngày 18/02, 19/02, 20/02, 21/02, 22/02/2019.

13. Môn học: CHÍNH TRỊ 2 – Phòng C2.4

 • Giảng viên: Nguyễn Quốc Trung

Chiều các ngày 26/02, 27/02, 28/02, 01/03, 04/03, 05/03/2019.

14. Môn học: PHÁP LUẬT – Phòng C2.4

 • Giảng viên: Nguyễn Quốc Trung

Chiều các ngày 06/03, 07/03, 08/03, 11/03, 12/03, 13/03/2019.

15. Môn học: DỊCH TỄ VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM – Phòng C2.4

 • Giảng viên: ThS.BS Trần Đình Trung

Sáng 14/03; Sáng 15/03; Chiều 18/03; Sáng 19/03, Sáng 21/03; Chiều 21/03/2019.

16. Môn học: HÓA SINH – Phòng C2.4

 • Giảng viên: Trần Thị Yến

Sáng 25/03, Chiều 25/03, Sáng 26/03, Chiều 26/03, Sáng 27/03, Chiều 27/03, Sáng 28/03, Chiều 28/03, Sáng 29/03/2019.

17. Môn học: THỰC HÀNH HÓA SINH – Phòng C2.3

 • Giảng viên: Trần Thị Yến

Chiều 29/03, Sáng 01/04, Chiều 01/04/2019.

18. Môn học: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG- LÝ SINH – Phòng C2.4

 • Giảng viên: Nguyễn Thị Thảo

Sáng 02/04, Chiếu 02/04, Sáng 03/04, Chiều 03/04, Sáng 04/04, Chiều 04/04, Sáng 05/04, Chiều 05/04, Sáng 08/04, Chiều 08/04, Sáng 09/04, Chiều 09/04/2019.

19. Môn học: ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 1 – Phòng C2.4

 • Giảng viên: Huỳnh Phan Minh Thùy

Sáng 10/04, Sáng 12/04, Sáng 15/04, Chiều 16/04, Sáng 22/04, Sáng 27/04, Chiều 27/04, Sáng 28/04, Sáng 04/05/2019 Ca 1 (7h30-9h30), Sáng 05/05/2019.

Học bổ sung – Môn học: DỊCH TỄ VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM – Phòng C2.4

 • Giảng viên:  Trung

Chiều 17/04, 18/04, 19/04 , 23/04/2019.

20. Môn học: THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 1 – Phòng C2.2

 • Giảng viên: Huỳnh Phan Minh Thùy

Sáng ngày 16/05, 17/05, 20/05, 24/05/2019.

[HỌC LẠI] Môn học: DƯỢC LÝ – Phòng C2.4

 • Giảng viên: Nguyễn Quốc Trung

Sáng 28/05, Chiều 28/05, Sáng 29/05, Chiều 29/05, Sáng 30/05, Chiều 30/05, Sáng 31/05, Chiều 31/05, Sáng 03/06, Chiều 03/06/2019.

21. Môn học: NGOẠI NGỮ – Phòng C2.4

 • Giảng viên: Cù Thị Mỹ Duyên

Sáng 04/06, Chiều 04/06, Sáng 05/06, Chiều 05/06/, Sáng 06/06, Chiều 06/06/2019

LỊCH THI HỌC KỲ II LỚP DĐD1001

Ca thi: Chiều

Thời gian thi: 14h đến 15h30

Phòng thi: C2.4

 1. Môn HÓA SINH: 12/06/2019
 2. Môn PHÁP LUẬT: 13/06/2019
 3. Môn CHÍNH TRỊ 2: 14/06/2019
 4. Môn DỊCH TỄ VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM: 17/06/2019
 5. Môn TIẾNG ANH CƠ BẢN 1: 18/06/2019
 6. Môn VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG – LÝ SINH: 19/06/2019
 7. Môn DƯỢC LÝ: 20/06/2019
 8. Môn ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 1: 21/06/2019

Lưu ý: Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước 15 phút để làm thủ tục dự thi. Sau 15 phút kể từ thời gian bắt đầu làm bài thì sinh viên không có mặt tại phòng thi thì không được phép dự thi. Khi vào phòng thi, sinh viên bắt buộc mang theo thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân và các giấy tờ tùy thân để sử dụng trong trường hợp cần thiết. Sinh viên thực hiện theo đúng quy định để tránh làm ảnh hưởng đến kì thi.

22. Môn học: XÁC XUẤT THỐNG KÊ Y HỌC – Phòng C2.4

 • Giảng viên: Cù Thị Mỹ Duyên

Sáng các ngày 24/06, 25/06, 26/06, 27/06, 28/06, 01/07, 02/07, 03/07, 04/07/2019.

23. Môn học: SINH LÝ BỆNH MIỄN DỊCH – Phòng C2.4

 • Giảng viên: ThS. Phạm Thị Ánh Nguyệt

Sáng 08/07, Chiều 08/07, Sáng 09/07, Chiều 09/07, Sáng 10/07, Chiều 10/07, Sáng 11/07, Chiều 11/07, Sáng 12/07/2019.

NGHỈ HÈ TỪ NGÀY 15/07/2019 ĐẾN HẾT NGÀY 02/09/2019

Tập trung đầu năm HKIII – Phòng LT1

 • 14h  ngày 03/09/2019 – Nhập vân tay điểm danh

27. Môn học: ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ II – Phòng LT3

 • Giảng viên: CÔ HÀ

Sáng 13/09, chiều 13/09, Sáng 16/09, chiều 16/09, Sáng 20/09, chiều 20/09/2019, Sáng 23/09, chiều 23/09/2019.Sáng 25/09, Sáng 27/09, chiều 27/09/2019.

25. Môn học: PHÁP LUẬT VÀ TỔ CHỨC Y TẾ – Phòng LT3

 • Giảng viên: DS.CKI Nguyễn Quốc Trung

Chiều các ngày 05/09, 06/09/2019, Chiều các ngày 10/09, 12/09/2019, Chiều 17/09/2019. Sáng 26/09/2019. SÁNG 02/10, SÁNG 03/10,  SÁNG 09/10 

24. Môn học: Y học cổ truyền – Phòng LT3

 • Giảng viên: ThS. Thủy

Sáng 04/09/2019, Chiều 04/09/2019, Sáng 09/09/2019, CHIỀU 18/09/2019, 25/09/2019. CHIỀU 30/09/2019, Chiều 09/10/2019 – P.LT4

28. Môn học: Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe & hành vi con người – P.LT3

 • Giảng viên: CN.ĐD.Nga

Sáng 07/10, Chiều 10/10/2019, Chiều 16/10/2019, Sáng 22/10/2019, Sáng 25/10/2019

28. Môn học: Sức khỏe môi trường và vệ sinh – P.LT3

 • Giảng viên: Cô Hà

Chiều 11/10/2019, Sáng 14/10/2019, Sáng 17/10/2019, Sáng 24/10/2019, Chiều 25/10/2019

26. Môn học: Giáo Dục Thể Chất 2 

 • Giảng viên: Thầy Tuấn

Sáng 07/09/2019, Sáng 14/09/2019, Sáng 21/09/2019, 28/09/2019, Sáng 12/10/2019, Sáng 19/10/2019,Sáng 26/10/2019

Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30.


Các tin liên quan

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất