TKB lớp Cao đẳng Điều Dưỡng CS6

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG DĐD1001

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG DĐD1001 Ngày 15/08/2018: Đúng 8h00, Sinh viên khóa 10 tập trung tại phò C201 của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên. Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo. 1.Môn học: Y ĐỨC – Phòng C201 Giảng viê...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất