Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS1301- LT 0.0 00 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1301-LT Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1. Môn học: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG  – Phòng 606 – Cô Thúy Sáng chiều: 7/4, 13/4/2019 2. Môn học: TIN HỌC  –...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS1301- LT


  Ngày viết : 17/04/2019 15:45          Lượt xem : 530


TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1301-LT

Thời gian học:

  • Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30
  • Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30

1. Môn học: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG  – Phòng 606 – Cô Thúy

Sáng chiều: 7/4, 13/4/2019

2. Môn học: TIN HỌC  – Phòng 606 – Thầy Cư

Sáng chiều: 9/3, 30/3/2019

3. Môn học: GDTC  – Phòng 606 – Thầy Minh

Sáng chiều: 10/3, 16/3/2019

4. Môn học: Toán XSTK – Y học  – Phòng 606 – Thầy Thúy

Sáng chiều: 17/3, 24/3, 31/3/2019

5. Môn học: THỰC VẬT DƯỢC  – Phòng 608 – Thầy Phúc

Sáng chiều: 2/4, 21/4, 27/4/2019

6. Môn học: HÓA SINH  – Phòng 606 – Cô Tuyến

Sáng chiều: 28/4, 4/5, 5/5

7. Môn học: SINH HỌC DI TRUYỀN  – Phòng 606 – Cô Tuyến

Sáng chiều: 11/5, 12/5, 18/5/2019

8. Môn học: CHÍNH TRỊ  – Phòng 608

CẢ NGÀY 06 Buổi LT:  Sáng chiều: 9/6, 15/6/2019

9. Môn học: PHÁP LUẬT  – Phòng 606 – Thầy Thúy

CẢ NGÀY 06 Buổi LT: Sáng chiều: 1/6, 2/6, 8/6/2019

10. Môn học: DƯỢC LÝ 1  – Phòng 606

CẢ NGÀY 06 Buổi LT:  Sáng chiều: 9/6, 15/6, 16/6/2019

11. Môn học: GIẢI PHẪU SINH LÝ  – Phòng 605

Sáng chiều: 22/6, 23/6, 29/6 ,30/6/2019

THÁNG 07/2019

11. MÔN : GIẢI PHẨU SINH LÝ :GV.BS CHU HÒA SƠN P605

LT: 06/07
TH: 07/07, 13/07, 14/07
12. MÔN : HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG : GV.VÕ THỊ LỢI P606

20/07, 21/07

10. MÔN : DƯỢC LÝ 1: GV. NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN P605

27/07
13. MÔN : Y ĐỨC : GV. PHAN HỮU PHÚC  P605

28/07, 03/08, 04/08

14. MÔN :DƯỢC LIỆU 1 ,2  : GV CÔ THẮM  P605

10/08, 17/08, 18/08, 25/08, 01/09

TH:…

15. MÔN : BÀO CHẾ 1 : GV. LÊ ANH ĐÀO  P605

11/08, 24/08, 31/08

THÁNG 09/2019

16. MÔN : NGOẠI NGỮ : GV. TRẦN THỊ MINH TUYẾN  P605

14/09, 15/09

17. MÔN : HÓA HỮU CƠ : GV. VÕ THỊ LỢI  P605

08/09, 21/09, 28/09

17. MÔN : VS-KTS : GV. LÊ THỊ HUỆ  P605

22/09, 29/09

18. MÔN : DƯỢC LIỆU  : GV. NGUYỄN THỊ THẮM  P605

07/09

THÁNG 10/2019

THI HỌC KỲ 1: NGÀY 05/10, 06/10

18. MÔN : HÓA ĐẠI CƯƠNG VÔ CƠ  : GV. VÕ THỊ LỢI  P605

6 BUỔI: 19/10, 20/10, 26/10

19. MÔN : HÓA HỮU CƠ : GV. VÕ THỊ LỢI  P605

12/10, 13/10

19. MÔN : TOÁN XÁC XUẤT THỐNG KÊ Y HỌC : GV.  P605

6 BUỔI: 27/10,…

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn.
  • Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không được nghỉ buổi nào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất