Khoá 13 - CS3

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng – CĐD1301- LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CĐD1301-LT Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30         Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. Sinh v...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS1301- VB2,CĐVB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1301- VB2,CĐVB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30       Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. Sinh viên học ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS1301- LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1301-LT Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30       Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. Sinh viên học thực hàn...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất