Pin It
THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0909 ( Học Sáng) THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0909 ( Học Sáng)Bình chọn bài viết THÔNG BÁO: 09h30 – 10/08/2017 Tất cả sinh viên tập trung tại phòng HT7 ( lầu 1) để nghe phổ biến quy chế Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30 1. Y – Đức : HT5 Giảng viên: Ngô Thanh Hải  Ngày: 14/08, 15/08,...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0909 ( Học Sáng)


  Ngày viết : 15/05/2018 19:31          Lượt xem : 80


THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC MDS0909 ( Học Sáng)
Bình chọn bài viết

THÔNG BÁO: 09h30 – 10/08/2017 Tất cả sinh viên tập trung tại phòng HT7 ( lầu 1) để nghe phổ biến quy chế

Thời gian học: Sáng từ 07h30 – 11h30

1. Y – Đức : HT5

  • Giảng viên: Ngô Thanh Hải 

Ngày: 14/08, 15/08, 17/08, 21/08, 22/08, 28/08/2017

2. Hóa Học I: HT5

  • Giảng viên: Thạc sĩ Tán Văn Hậu

Ngày: 16/08, 18/08, 23/08, 25/08, 30/08, 31/08, 06/09, 08/09, 09/09/2017

3. Chính Trị 2 – HT5 (Thời gian học 6 buổi)

Buổi sáng các ngày: 25/06,27/06,29/06,03/07,05/07,09/07/2018

4. Hóa Dược I – HT5 (Thời gian học 12 buổi)

Buổi sáng các ngày: 28/06,02/07,04/07,06/07,10/07,11/07,12/07,13/07,16/07,17/07,18/07,19/07/2018

5. Tiếng anh cơ bản 1 – HT5

Sáng: 20/07,21/07(thứ 7),22/07(chủ nhật),23/07,24/07,25/07


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất