THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VLTL-PHCN LT DTL1201-LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VLTL-PHCN LT DTL1201-LT

1. Môn học: HÓA HỌC – Phòng C201

 • Giảng viên: Nguyễn Thị Thảo

Sáng 27/10, Chiều 27/10, Sáng 28/10, Chiều 28/10, Sáng 03/11, Chiều 03/11, Sáng 04/11, Chiều 04/11/2018.

2. Môn học: TOÁN XÁC XUẤT THỐNG KÊ – Phòng C201

 • Giảng viên: Nguyễn Thị Thảo

Sáng 10/11, Chiều 10/11, Sáng 11/11, Chiều 11/11, Sáng 17/11, Chiều 17/11, Sáng 18/11, Chiều 18/11/2018.

3. Môn học: SINH HỌC DI TRUYỀN – Phòng C201

 • Giảng viên: Nguyễn Quốc Trung

Sáng 24/11, Chiều 24/11, Sáng 25/11, Chiều 25/11, Sáng 01/12, Chiều 01/12, Sáng 02/12, Chiều 02/12/2018.

4. Môn học: GIÁO DỤC THỂ CHẤT – Phòng C2.5

 • Giảng viên:

Sáng 08/12, Chiều 08/12, Sáng 09/12, Chiều 09/12/2018.

5. Môn học: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH – Phòng C2.5

 • Giảng viên: Phùng Trọng Vinh

Sáng 15/12, Chiều 15/12, Sáng 16/12, Chiều 16/12/2018.

6. Môn học: TIN HỌC – Phòng C2.4

 • Giảng viên: Thầy Hiền

Sáng 22/12, Chiều 22/12, Sáng 23/12, Chiều 23/12/2018.

7. Môn học: CHÍNH TRỊ – Phòng C2.5

 • Giảng viên: Trung

Sáng 05/01, Chiều 05/01, Sáng 06/01, Chiều 06/01/2018.

8. Môn học: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI – Phòng C2.5

 • Giảng viên: Nguyễn Quốc Trung

Sáng 20/01, Chiều 20/01, Sáng 26/01, Chiều 26/01, Sáng 27/01, Chiều 27/01/2019.

9. Môn học: DƯỢC LÝ – Phòng C2.5

 • Giảng viên: Nguyễn Trung Hiếu

Sáng 16/02, Chiều 16/02, Sáng 17/02, Chiều 17/02, Sáng 23/02, Chiều 23/02/2019.

10. Môn học: BỆNH HỌC – Phòng C2.5

 • Giảng viên: TRẦN ANH TÚ

Sáng 24/02, Chiều 24/02, Sáng 02/03, Chiều 02/03, Sáng 03/03, Chiều 03/03/2019.

11. Môn học: GIẢI PHẪU BỆNH – Phòng C2.5

 • Giảng viên: TRẦN ANH TÚ

Sáng 09/03, Chiều 09/03, Sáng 10/03, Chiều 10/03/2019.

12. Môn học: HÓA SINH – Phòng C2.5

 • Giảng viên: Trần Thị Yến

Sáng 16/03, Chiều 16/03, Sáng 17/03, Chiều 17/03, Sáng 23/03, Chiều 23/03/2019.

13. Môn học: PHÁP LUẬT – Phòng C2.5

 • Giảng viên: Nguyễn Quốc Trung

Sáng 24/03, Chiều 24/03, Sáng 30/03, Chiều 30/03/2019.

14. Môn học: CHÍNH TRỊ (bổ sung) – Phòng C2.5

 • Giảng viên:Nguyễn Quốc Trung

Sáng 31/03, Chiều 31/03

15. Môn học: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG LÝ SINH – Phòng C2.5

 • Giảng viên: NGUYỄN THỊ THẢO

Sáng 06/04, Chiều 06/04, Sáng 07/04, Chiều 07/04, Sáng 13/04, Chiều 13/04/2019.

                                                             KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2018 – 2019

 1. Ca thi: Sáng + ChiềuThời gian thi:          Sáng: 8h00 đến 10h30          Chiều 14h00 đến 16h30Phòng thi: C2.3
 2. LỚP DTL1201-LT
LỚP Giờ Thi Thứ 7 (20/04/2019) Giờ Thi Chủ Nhật

 (21/04/2019)

Giờ Thi Thứ 7 (27/04/2019)
Sáng 8h00-9h00 HÓA HỌC 8h00-9h00 GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH 8h00-9h00 BỆNH HỌC
9h30-10h30 TOÁN XÁC XUẤT THỐNG KÊ 9h30-10h30 TIN HỌC 9h30-10h30 GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Chiều 14h00-15h00 SINH HỌC DI TRUYỀN 14h00-15h00   QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI
15h30-16h30 GIẢI PHẪU BỆNH 15h30-16h30   DƯỢC LÝ

16. Môn học: DỊCH TỄ VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM – Phòng C2.5

 • Giảng viên: ThS.BS Trần Đình Trung

Sáng 27/04, Chiều 27/04/2019. Sáng 28/04, Chiều 28/04.

17. Môn học: MÔ PHÔI – Phòng C2.5

 • Giảng viên: Ths. PHẠM THỊ ÁNH NGUYỆT

Sáng 05/05, Chiều 05/05/2019. Sáng 19/05, Chiều 19/05/2019

18. Môn học: ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN VÀ CẤP CỨU BAN ĐẦU – Phòng C2.5

 • Giảng viên: Huỳnh Phan Minh Thùy

Sáng 11/05, Chiều 11/05/2019, Sáng 12/05, Chiều 12/05, Sáng 18/05, Chiều 18/05/2019

19. Môn học: SINH LÝ BỆNH MIỄN DỊCH – Phòng C2.5

 • Giảng viên: Ths. PHẠM THỊ ÁNH NGUYỆT

Sáng 01/06, Chiều 01/06, Sáng 02/06, Chiều 02/06/2019

20. Môn học: NGOẠI NGỮ – Phòng C2.5

 • Giảng viên: Cù Thị Mỹ Duyên

Sáng 29/06, Chiều 29/06, Sáng 30/06, Chiều 30/06, Sáng 06/07, Chiều 06/07/2019.

NGHỈ HÈ TỪ NGÀY 15/07/2019 ĐẾN HẾT NGÀY 02/09/2019

25. Môn học: Thử cơ và đo tầm hoạt động – Phòng P.HTL

 • Giảng viên: BS. Sương

Sáng 15/09, Chiều 15/09/2019, Sáng 21/09, Chiều 21/09, Sáng 22/09, Chiều 22/09/2019

24. Môn học: XOA BÓP TRỊ LIỆU – Phòng P.HTL

 • Giảng viên: CKI. Trần Thị Thủy

Sáng 07/09, Chiều 07/09, Sáng 08/09, Chiều 08/09, Sáng 28/09, Chiều 28/09.Sáng 20/10/2019, Chiều 20/10/2019, Sáng 12/10/2019, Chiều 12/10/2019

26. Môn học: Bệnh lý VLTL và Hô hấp – Phòng P.HTL

 • Giảng viên: BS. Sương

Sáng 13/10/2019, Chiều 13/10/2019,Sáng 19/10/2019, Chiều 19/10/2019

Thời gian học: Sáng từ 07h45 đến 11h30, chiều từ 13h45 đến 17h30.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *