TKB lớp Cao đẳng VLTL - PHCN CS6

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VLTL-PHCN LT DTL1301-LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VLTL-PHCN LT DTL1301-LT 1.Môn học: HÓA HỌC – Phòng C2.4 Giảng viên: Nguyễn Thị Thảo Sáng 27/04, Chiều 27/04, Sáng 28/04, Chiều 28/04, Sáng 04/05, Chiều 04/05/2019. 2.Môn học: TOÁN XÁC XUẤT THỐNG KÊ – Phòng C2.4 Giảng viên:...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VLTL-PHCN LT DTL1201-LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VLTL-PHCN LT DTL1201-LT 1. Môn học: HÓA HỌC – Phòng C201 Giảng viên: Nguyễn Thị Thảo Sáng 27/10, Chiều 27/10, Sáng 28/10, Chiều 28/10, Sáng 03/11, Chiều 03/11, Sáng 04/11, Chiều 04/11/2018. 2. Môn học: TOÁN XÁC XUẤT THỐNG K...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VLTL-PHCN Liên Thông – DTL1101-LT

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VLTL-PHCN Liên thông - DTL1101-LT 1. Môn học: GIẢI PHẪU SINH LÝ – Phòng C201 Giảng viên: Phạm Văn Hữu Sáng 08/09, Chiều 08/09, Sáng 09/09, Chiều 09/09, Sáng 15/09, Chiều 15/09/2018 2. Môn học: VI SINH-KÝ SINH TRÙNG – Phòng C201 Giảng viên: Phạm Văn Hữu ...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VLTL-PHCN DTL1001

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VLTL-PHCN DTL1001 Ngày 05/09/2018: Đúng 8h00, Sinh viên khóa 10 tập trung tại phòng C202 của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên. Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo. 1. Môn học: GIẢI PHẪU SINH LÝ – Phòng C201 ...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất