Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN1001 0.0 00 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN1001 (Khai giảng 8h ngày 25/07 tại phòng 507 Tầng 5 Nhà 2 Số 49 Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội) 1. Môn Chính trị 1: Thời gian học vào Sáng 26, 31/7 và 2, 7, 9, 14, 16/8/2018 từ 7h30 –...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN1001


  Ngày viết : 21/07/2018 10:30          Lượt xem : 459


Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN1001

(Khai giảng 8h ngày 25/07 tại phòng 507 Tầng 5 Nhà 2 Số 49 Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội)

1. Môn Chính trị 1:

Thời gian học vào Sáng 26, 31/7 và 2, 7, 9, 14, 16/8/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.

2.Môn Vi sinh – Ký sinh trùng:

Thời gian học vào Sáng 27, 30/7 và 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17/8/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.

3.Môn Tin học:

Thời gian học vào Sáng 20, 22, 27, 29/8 và 11, 12, 14, 17, 18/9/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2.

4.Môn Y đức:

Thời gian học vào Sáng 21, 23, 28, 30/8 và 13, 19/9/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2.

5.Môn Giáo dục thể chất:

Thời gian học vào sáng ngày: 2,4,9,11,16,18/10 từ 7h30 – 11h30 tại giảng đường 503 tầng 5 nhà 2

6.Môn Hóa Học 1:

Lý thuyết: Thời gian học sáng ngày : 1,3,5,8,10,12,15,17,19/10 từ 7h30 – 11h30 tại giảng đường 503 tầng 5 nhà 2

Thực hành: Thời gian học sáng ngày : 29,31/10 và 2,5/11 từ 7h30 – 11h30 tại phòng thực hành 511 tầng 5 nhà 2 thành 2 ca như sau:

 • Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K,L,M từ 7h30 – 9h sáng
 • Ca 2: Các bạn có vần N,O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 9h30 – 11h00

7. Môn Giải phẫu sinh lý

Lý thuyết: Thời gian học từ 7h30 -11h30 sáng các ngày :29/10, 1/11, 6/11, 8/11, 12/11, 14/11, 16/11, 19/11, 21/11, 23/11 tại giảng đường 503 Tầng 5 Nhà 2

Thực hành: Thời gian học từ 7h30 – 11h30 sáng các ngày 26/11, 28/11, 30/11, 4/12 tại phòng 502 tầng 5 Nhà 2

 • Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K,L,M từ 7h30 – 9h sáng
 • Ca 2: Các bạn có vần N,O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 9h30 – 11h00

8. Môn Sinh học di truyền

Thời gian học từ 7h30 đến 11h30 sáng các ngày: :7/11, 13/11, 22/11, 27/11, 3/12, 6/12 tại giảng đường 503 Tầng 5 Nhà 2

9. Môn Dinh Dưỡng Tiết Chế

Thời gian học từ 7h30 -11h30 sáng các ngày:10,11,12,13,14,17,18,19/12 tại giảng đường 503 Tầng 5 Nhà 2

10. Môn Chính trị 2

Thời gian học từ 7h30 -11h30 sáng các ngày : 22, 24/1/2019 và 11,13,15,19/2/2019 tại giảng đường 507 Tầng 5 Nhà 2

11. Môn Điều dưỡng cơ bản – cấp cứu ban đầu

Lý thuyết: Thời gian học từ 7h30 -11h30 sáng các ngày : 21, 23,25/1/2019 và 12,14,18,20,22, 25, 27/2/2019 tại giảng đường 507 Tầng 5 Nhà 2 Bệnh viện Châm cứu Trung Ương.

Thực hành : Thời gian học từ 7h30 – 11h30 sáng các ngày :  15,19,21, 25,27,29/3, 1,3/4/2019 tại giảng đường 502 Tầng 5 Nhà 2

 • Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K,L,M từ 7h30 – 9h sáng
 • Ca 2: Các bạn có vần N,O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 9h30 – 11h00

12. Môn Vật lý đại cương lý sinh

Thời gian học từ 7h30 -11h30 sáng các ngày 21, 26, 28/2/2019 và 5, 7, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28/3/2019 tại giảng đường 507 Tầng 5 Nhà 2

13. Môn Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm

Thời gian học từ 7h30 -11h30 sáng các ngày 1,4,6,8,11,13/3/2019 tại giảng đường 507 Tầng 5 Nhà 2

14. Môn Pháp luật

Thời gian học từ 7h30 -11h30 sáng các ngày 2,4,5,9,11,12/4/2019 tại giảng đường 507 Tầng 5 Nhà 2

15. Môn Tiếng anh cơ bản 1

Thời gian học từ 7h30 -11h30 sáng các ngày 8/4, 10/4, 17/4, 19/4, 23/4, 25/4 tại giảng đường 507 Tầng 5 Nhà 2

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 1

Ngày 20/4/2019

 • 7h35 – 9h10: Môn Y Đức
 • 9h20 – 11h00: Môn Tin học
 • 13h35 – 15h10: Môn Sinh học di truyền
 • 15h20 – 17h00: Môn Giáo dục thể chất

Ngày 21/4/2019

 • 7h35 – 9h10: Môn Hóa học 1
 • 9h20 – 11h00: Môn Giải phẫu sinh lý
 • 13h35 – 15h10: Môn Vi sinh – Ký sinh trùng
 • 15h20 – 17h00: Môn Chính trị 1

Ngày 27/4/2019

 • 7h35 – 9h10: Môn Dinh dưỡng tiết chế

16. Môn Dược lý

Lý thuyết: Thời gian học từ 7h30 -11h30 sáng các ngày 2,9,13,14,20,21,22,23,24,27/5/2019 tại giảng đường 507 Tầng 5 Nhà 2

Thực hành : Thời gian học từ 7h30 – 11h30 sáng các ngày :  28,29,30,31/5/2019 tại giảng đường 502 Tầng 5 Nhà 2

 • Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K,L,M từ 7h30 – 9h sáng
 • Ca 2: Các bạn có vần N,O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 9h30 – 11h00

17. Môn hóa sinh

Thực hành : Thời gian học từ 7h30 – 11h30 sáng các ngày :  15, 16, 17/5/2019 tại giảng đường 502 Tầng 5 Nhà 2

 • Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K,L,M từ 7h30 – 9h sáng
 • Ca 2: Các bạn có vần N,O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 9h30 – 11h00

LỊCH THI HỌC KỲ 2

                   Ngày
Ngành
Giờ thi Phòng thi 12/06 13/06 14/06 17/06 18/06 19/06 20/06 21/06
IDS1001 7h45 – 9h15
Ca 1
505 Hóa sinh Pháp luật Chính trị 2 Bệnh học Tiếng Anh cơ bản 1 VLĐC – Lý sinh Hoá học 2 Dược liệu 1
IDS1002 508 Hóa sinh Pháp luật Chính trị 2 Bệnh học Tiếng Anh cơ bản 1 VLĐC – Lý sinh Hoá học 2 Dược liệu 1
IĐD1001
IĐD1002
503 Hóa sinh Pháp luật Chính trị 2 Dịch tễ & BTN Tiếng Anh cơ bản 1 VLĐC – Lý sinh Dược lý Điều dưỡng cơ sở I
IXN1001 507 Hóa sinh Pháp luật Chính trị 2 Dịch tễ & BTN Tiếng Anh cơ bản 1 VLĐC – Lý sinh Dược lý ĐDCB và CCBĐ
ITL1001
ITL1002
Hóa sinh Pháp luật Chính trị 2 Dịch tễ & BTN Tiếng Anh cơ bản 1 VLĐC – Lý sinh Dược lý ĐDCB và CCBĐ

LỊCH HỌC LẠI

 • Hóa sinh: sáng – chiều 1/6
 • Dược lý: Sáng – chiều 1/6
 • Thực hành hóa sinh: Sáng – chiều 2/6
 • Thực hành dược lý: Sáng – chiều 2/6
 • Pháp luật: sáng- chiều ngày 3/6
 • Chính trị 2: Sáng- chiều ngày 4/6
 • Vật lý đại cương- lý sinh: Sáng – Chiều 5/6
 • Điều dưỡng cơ bản- cấp cứu ban đầu: sáng – chiều 6/6
 • TH điều dưỡng cơ bản – cấp cứu ban đầu: sáng – chiều 7/7
 • Bệnh học: sáng 6/6, 7/6
 • Dược liệu 1: Chiều 6/6, 7/6
 • Thực hành dược liệu 1: sáng- chiều 8/6
 • Hóa học 2: sáng- chiều 9/6
 • Th Hóa học 2: sáng- chiều 10/6
 • Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm: sáng – chiều 11/6

18. Môn Xác suất thống kê y học

Thời gian học từ 7h30 -11h30 Sáng 24, 25/6, 1,2 8,9, 16, 17/7/2019 tại giảng đường 507 Tầng 5 Nhà 2

19. Môn Hóa phân tích

Lý thuyết: Thời gian học từ 7h30 -11h30 Sáng 26,27,28/6, 3,4,5,10,11/7/2019 tại giảng đường 507 Tầng 5 Nhà 2

Thực hành : Thời gian học từ 7h30 – 11h30 Sáng 12,17,18,19/7/2019 tại giảng đường 502 Tầng 5 Nhà 2

 • Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K,L,M từ 7h30 – 9h sáng
 • Ca 2: Các bạn có vần N,O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 9h30 – 11h00

20. Môn Sức khỏe môi trường

Thời gian học từ 7h30 -11h30 Sáng 18,19, 22,23,24,25/7/2019 tại giảng đường 507 Tầng 5 Nhà 2

21. Môn Giải phẫu bệnh

Thời gian học từ 7h30 -11h30 Sáng 19/9, 24/9, 26/9, 27/9, 30/9, 1/10, 2/10/2019 tại giảng đường 507 Tầng 5 Nhà 2

22. Môn Sức khoẻ – Nâng cao SK và hành vi con người

Thời gian học từ 7h30 -11h30 Sáng 3/9 ,5/9 ,9/9 ,11/9 ,13/9 ,17/9/2019 tại giảng đường 507 Tầng 5 Nhà 2

23. Môn: Sinh lý bệnh-Miễn dịch

Lý thuyết: Thời gian học vào sáng 4/9 ,6/9 ,10/9 ,12/9 ,16/9 ,18/9 ,20/9 ,23/9, 25/9/2019 giảng đường 507 Tầng 5 Nhà 2.

24. Môn: Giải phẫu bệnh

Lý thuyết: Thời gian học vào Sáng 18/9, 19/9, 24/9, 8/10, 9/10, 10/10, 11/10/2019 tại giảng đường 507 Tầng 5 Nhà 2

25. Môn Giáo dục quốc phòng:

Lý thuyết: Thời gian học vào Sáng 26/9, 27/9, 30/9, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 29/10, 30/10/2019 tại giảng đường 507 Tầng 5 Nhà 2

26. Môn Pháp luật và Tổ chức Y tế

Lý thuyết: Thời gian học vào Sáng 16/10, 18/10, 22/10, 24/10, 31/10, 1/11/2019 tại giảng đường 507 Tầng 5 Nhà 2

27. Môn Mô phôi

Lý thuyết: Thời gian học vào Sáng 14/10, 15/10, 17/10, 21/10, 23/10, 25/10, 28/10/2019  tại giảng đường 507 Tầng 5 Nhà 2

 

 

 

 

 

 

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất