Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD09.03 3 / 5 ( 10 votes ) Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD09.03 (Khai giảng 13h30 chiều ngày 15/08/2017) Địa điểm: Phòng 507, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa – TP Hà Nội 1. Môn Chính...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD09.03


  Ngày viết : 12/08/2017 08:29          Lượt xem : 2790


Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD09.03

(Khai giảng 13h30 chiều ngày 15/08/2017)

Địa điểm: Phòng 507, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa – TP Hà Nội

1. Môn Chính trị 1

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 16/8, 21/8, 23/8, 25/8, 28/8, 30/8, 6/9, 8/9/2017

Địa điểm: Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

2. Môn Vi sinh – Ký sinh trùng

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 17/8, 18/8, 22/8, 24/8, 29/8, 31/8/2017

Địa điểm: Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

3. Môn Tin học

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 5/9, 07/09, 11/09, 14/09, 15/09, 18/09, 20/09, 22/09, 26/09/2017

Địa điểm: Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

4. Môn Y đức

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 12/09, 13/09, 19/09, 21/09, 25/09, 27/09/2017

Địa điểm: Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

5. Môn Sinh học và Di truyền

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 28/9, 29/9, 2/10, 4/10, 5/10, 9/10/2017

Địa điểm: Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

6. Môn Giáo dục thể chất

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 3/10, 6/10, 10/10, 12/10, 17/10, 19/10/2017

Địa điểm: Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

7. Môn Hóa học đại cương vô cơ

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng 11/10, 13/10, 16/10, 18/10, 20/10, 23/10, 24/10, 26/10/2017

Địa điểm: Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

8. Môn Giải phẫu sinh lý

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30

Lý thuyết: Sáng 3/11, 6/11, 7/11, 8/11, 10/11, 13/11, 14/11, 16/11, 22/11/2017 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: Sáng 9/11, 15/11, 17/11, 20/11, 21/11, 23/11/2017 vào lúc 9h30 – 11h tại Phòng thực hành 509 tầng 5 Nhà 2.

9. Môn Giải phẫu sinh lý (Phần Sinh lý)

Thời gian: Chiều 20/11, 21/11, 22/11, 23/11, 24/11, 27/11/2017 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

10. Môn Dinh dưỡng – Tiết chế

Thời gian: Sáng 29/11, 30/11, 1/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12/2017 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

LỊCH HỌC LẠI

 • Môn Giải phẫu sinh lý: học vào Lý thuyết Sáng 16/12, Chiều 16/12, Sáng 17/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. Thực hành: Chiều 17/12, Sáng 19/12 tại Phòng 502 tầng 5 Nhà 2..
 • Môn Tin học: học vào Sáng 20/12, Sáng 21/12, Sáng 22/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Chính trị 1: học vào Sáng 23/12, Chiều 23/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Vi sinh Ký sinh trùng: học vào Sáng 24/12, Chiều 24/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Sinh học và Di truyền: học vào Sáng 25/12, Sáng 26/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Y Đức: học vào Sáng 27/12, Sáng 28/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Dinh dưỡng – Tiết chế: học vào Sáng 29/12, Chiều 29/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Hóa đại cương vô cơ: học vào Sáng 2/1/2018, Chiều 2/1/2018 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. Thực hành: Sáng 3/1/2018, Chiều 3/1/2018 tại Phòng 509 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn: Giáo dục thể chất: học vào Sáng 4/1/2018, Chiều 4/1/2018 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.

LỊCH THI HỌC KỲ I LẦN 1

 • Ngày 08/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Chính trị 1 tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 08/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Vi sinh – Ký sinh trùng tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 09/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Tin học tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 09/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Y đức tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 10/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Giải phẫu sinh lý tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 10/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Giáo dục thể chất tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 11/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Sinh học di truyển tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 11/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Hóa học 1 tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 12/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Dinh dưỡng – Tiết chế tại phòng 507 tầng 5 Nhà 2

11. Môn Vi sinh – Ký sinh trùng

Chiều 4/1, 5/1, 6/1, 7/1/2018 chia 2 ca:

 • Ca 1: từ vần A đến vần K học từ 13h30 – 15h;
 • Ca 2: từ vần L đến vần Y học từ 15h30 – 17h tại Phòng thực hành 502 tầng 5 Nhà 2.

LỊCH HỌC LẠI

Môn Giải phẫu sinh lý (Phần sinh lý): học vào Sáng 5/1/2018, Sáng 6/1/2018 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

12. Môn Pháp luật

Thời gian học: Sáng 29/1, 30/1, 31/1, 1/2, 2/2, 5/2/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

13. Môn Hóa sinh

Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

Thực hành 6/2, 7/2/2018 chia thành 2 ca:

 • ca 1: từ vần A đến vần K học từ 7h30 – 9h;
 • ca 2: từ vần L đến vần Y học từ 9h30 – 11h tại Phòng thực hành 511 tầng 5 Nhà 2.

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Sinh viên nghỉ từ ngày 08/02/2018 đến hết ngày 23/02/2018 (tức từ ngày 23/12 năm Đinh Dậu đến hết ngày 08/01 năm Mậu Tuất)

14. Môn Vật lý đại cương – Lý sinh

Sáng 1/3, 6/3, 13/3, 20/3, 26/3, 30/3, 2/4, 3/4, 5/4, 6/4, 9/4, 11/4, 13/4/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

15. Môn Điều dưỡng cơ bản và CCBĐ

Sáng 26/2, 27/2, 28/2, 2/3, 5/3, 7/3, 8/3, 9/3, 12/3, 14/3, 15/3, 16/3/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: 19/3, 21/3, 22/3, 23/3, 27/3, 28/3, 29/3, 4/4/2018 tại Phòng thực hành 509 tầng 5 Nhà 2 thành 2 ca như sau:

Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K từ 7h30 – 9h sáng

Ca 2: Các bạn có vần L,M,N,O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 9h30 – 11h00

16. Môn Dược lý

Sáng 10/4, 12/4, 16/4, 17/4, 18/4, 19/4, 20/4, 23/4, 24/4, 26/4/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: 27/4, 2/5, 3/5, 4/5, 7/5, 8/5/2018 tại Phòng thực hành 509 tầng 5 Nhà 2 thành 2 ca như sau:

Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K từ 7h30 – 9h sáng

Ca 2: Các bạn có vần L,M,N,O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 9h30 – 11h00

17. Môn Chính trị 2:

Thời gian học vào Sáng 11, 17, 21, 23, 29, 30/5/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2.

18. Môn Ngoại ngữ 1:

Thời gian học vào Sáng 16, 22,  24, 25, 28/5, 4/6/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2.

19. Môn Chuẩn đầu ra tin học:

Thời gian học vào Sáng 10, 18, 31/5, 1/6/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2.

Lịch học bổ sung từ Ngày 4/6/2018 – 15/6/2018

Môn Pháp Luật:

Thời gian học vào Sáng 4/6/2018 từ 7h30 – 11h30 và Chiều 4/6/2018 từ 13h30 – 17h30  tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2.

Môn Vật lý đại cương – Lý sinh:

Thời gian học vào Sáng 5, 6/6/2018 từ 7h30 – 11h30 và Chiều 5, 6/6/2018  từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

Môn Hóa sinh:

Lý thuyết: Thời gian học Sáng 4/6 và Chiều 4/6/2018Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: Thời gian học vào Sáng 7/6/2018 Giảng đường 509 tầng 5 Nhà 2

Môn Điều dưỡng cơ sở 1:

Lý thuyết: Thời gian học vào Sáng 11, 12/6/2018 và Chiều 11, 12/6/2018 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: Thời gian học vào Sáng 13/6/2018 và Chiều 13/6/2018 tại Giảng đường 502 tầng 5 Nhà 2

Môn Dược lý:

Lý thuyết: Thời gian học vào Sáng 14/6/2018 và Chiều 14/6/2018 tại Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: Thời gian học vào Sáng 15/6/2018 và Chiều 15/6/2018 tại Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2

LỊCH THI HỌC KỲ 2

 • Ngày 18/06/2018: 7h30 – 9h30 thi môn Pháp Luật tại phòng 507, 508 tầng 5 nhà 2.
 • Ngày 19/06/2018: 7h30 – 9h30 thi môn Vật lý đại cương – Lý sinh tại phòng 507, 508 tầng 5 nhà 2.
 • Ngày 20/06/2018: 7h30 – 9h30 thi môn Hóa sinh tại phòng 507, 508 tầng 5 nhà 2.
 • Ngày 21/06/2018: 7h30 – 9h30 thi môn Dược lý tại phòng 507, 508 tầng 5 nhà 2.
 • Ngày 22/06/2018: 7h30 – 9h30 thi môn Điều dưỡng cơ sở 1 tại phòng 507, 508 tầng 5 nhà 2.

20. Môn Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm

Thời gian học vào Sáng 28/6, 3, 5, 10, 13, 17/7/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2.

21. Môn Pháp luật và Tổ chức Y tế

Thời gian học vào Sáng 4, 12, 16, 19, 23, 24/7/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

22. Môn Sức khỏe – Môi trường và vệ sinh

Thời gian học vào Sáng 27/6, 29/6, 2/7, 9/7, 11/7, 18/7/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

23. Môn Xác suất thống kê Y học

Thời gian học vào Chiều Ngày4, 7, 12, 17, 20, 25, 28/9 và 2, 4/10/2018từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

24. Môn Sinh lý bệnh

Thời gian học vào Chiều Ngày 5, 10, 13, 18, 21, 26/9 và  1, 3, 5/10/2018từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

25. Môn Sức khỏe –Nâng cao sức khỏe và hành vi con người

Thời gian học vào Chiều Ngày 6, 11, 14, 19, 24, 27/9/2018 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.

26. Môn Điều dưỡng cơ sở II

Lý thuyết học vào Chiều  ngày 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 29/10/2018 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.

Thực hành học vào Chiều Ngày  ngày  31/10 và 1, 2, 8, 9, 12/11/2018 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 502 tầng 5 Nhà 2 thành 2 ca như sau:

Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K từ 13h30 – 15h sáng

Ca 2: Các bạn có vần L,M,N,O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 15h30 – 17h00

27. Môn Y học cổ truyền

Lý thuyết học vào chiều ngày 9, 11, 16, 18, 23, 30/10 và 5, 6, 7/11/2018từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

28. Môn Điều dưỡng và KSNK

Lý thuyết học Chiều Ngày: 07/01, 08/01, 09/01, 10/01, 15/01, 16/01, 17/01, 18/01/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.

29. Môn Giáo dục sức khỏe và thực hành điều dưỡng

Lý thuyết học Chiều Ngày: 21/01, 22/01, 24/01/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.

Thực hành học Chiều Ngày: 13/02, 14/02, 15/02, 18/02, 19/02/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.

 • Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K từ 13h30 – 15h sáng
 • Ca 2: Các bạn có vần L,M,N,O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 15h30 – 17h00

30. Môn Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa

Lý thuyết học Chiều Ngày: 26/02, 27/02, 28/02, 01/03, 04/03, 05/03, 06/03, 07/03, 08/03, 11/03, 12/03, 13/03, 14/03, 15/03/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

Thực hành học Chiều Ngày: 18/03, 19/03, 20/03, 21/03, 22/03, 25/03/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.

 • Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K từ 13h30 – 15h sáng
 • Ca 2: Các bạn có vần L,M,N,O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 15h30 – 17h00

31. Môn Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Ngoại khoa

Lý thuyết học Chiều Ngày: 27/03, 28/03, 29/03, 01/04, 02/04, 03/04, 04/04, 05/04, 08/04, 09/04, 10/04, 11/04, 12/04, 15/04/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

Thực hành học Chiều Ngày: 16/04, 17/04, 18/04, 19/04, 22/04, 23/04, 24/04, 25/04, 26/04, 29/04/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 502 tầng 5 Nhà 2

 • Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K từ 13h30 – 15h sáng
 • Ca 2: Các bạn có vần L,M,N,O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 15h30 – 17h00

32. Môn Phục hồi chức năng

Lý thuyết học Chiều Ngày: 18/06, 20/06, 25/06, 26/06 và 01/07, 02/07/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

Thực hành học Chiều Ngày: 08/07, 09/07/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 502 tầng 5 Nhà 2

 • Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K từ 13h30 – 15h sáng
 • Ca 2: Các bạn có vần L,M,N,O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 15h30 – 17h00

33. Môn Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ và gia đình

Lý thuyết học Chiều Ngày: 17/06, 19/06, 21/06, 24/06, 26/06, 27/06, 28/06/2019 và 03/07, 04/07, 05/07, 10/07/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

Thực hành học Chiều Ngày: 11/07, 12/07/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 502 tầng 5 Nhà 2

 • Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K từ 13h30 – 15h sáng
 • Ca 2: Các bạn có vần L,M,N,O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 15h30 – 17h00

34. Môn Chăm sóc sức khoẻ trẻ em

Lý thuyết học Chiều Ngày: 19/08, 20/08, 22/08, 26/08, 28/08, 29/08, 03/09, 05/09, 9/9, 10/9/2019 từ từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

Thực hành học Chiều Ngày: 11/9, 12/9/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 502 tầng 5 Nhà 2

 • Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K từ 13h30 – 15h sáng
 • Ca 2: Các bạn có vần L,M,N,O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 15h30 – 17h00

35. Môn Chăm sóc sức khoẻ người bệnh cao tuổi

Lý thuyết học Chiều Ngày: 21/08, 23/08, 27/08, 30/08, 04/09, 06/09/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

36. Môn Quản lý điều dưỡng

Lý thuyết học Chiều Ngày: 13/09, 16/09, 17/09, 18/09, 19/09, 23/09, 25/09/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

37. Môn Giáo dục quốc phòng

Lý thuyết học Chiều Ngày: 20/09, 24/09, 26/09, 27/09, 30/9, 01/10, 02/10, 03/10, 04/10/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

38. Môn Tiếng anh 3:

Lý thuyết học Chiều Ngày: 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 28/10, 29/10/2019 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

 • Lịch học lại kỳ 5 cao đẳng k9
 1. Quản lý điều dưỡng:

Học Sáng – Chiều ngày 28/11 và ngày 29/11. Buổi sáng từ 07h30 – 11h30 và Buổi chiều từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2, số 49 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

 1. Chăm sóc sức khỏe trẻ em

Học Sáng 02/12, 03/12 Từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

 • Lịch học lớp lại lớp Điều dưỡng
 1. Quản lý điều dưỡng:

Học Sáng – Chiều ngày 04/12 và ngày 05/12. Buổi sáng từ 07h30 – 11h30 và Buổi chiều từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

 1. Chăm sóc sức khỏe trẻ em

Học Sáng 02/12, 03/12 Từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

 


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất