Pin It
Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN09.03 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN09.03Bình chọn bài viết Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS09.03 (Khai giảng 13h30 chiều ngày 15/08/2017) Địa điểm: Phòng 507, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa –...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN09.03


  Ngày viết : 12/08/2017 08:28          Lượt xem : 563


Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN09.03
Bình chọn bài viết

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS09.03

(Khai giảng 13h30 chiều ngày 15/08/2017)

Địa điểm: Phòng 507, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa – TP Hà Nội

1. Môn Chính trị 1

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 16/8, 21/8, 23/8, 25/8, 28/8, 30/8, 6/9, 8/9/2017

Địa điểm: Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

2. Môn Vi sinh – Ký sinh trùng

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 17/8, 18/8, 22/8, 24/8, 29/8, 31/8/2017

Địa điểm: Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

3. Môn Tin học

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 5/9, 07/09, 11/09, 14/09, 15/09, 18/09, 20/09, 22/09, 26/09/2017

Địa điểm: Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

4. Môn Y đức

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 12/09, 13/09, 19/09, 21/09, 25/09, 27/09/2017

Địa điểm: Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

5. Môn Sinh học và Di truyền

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 28/9, 29/9, 2/10, 4/10, 5/10, 9/10/2017

Địa điểm: Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

6. Môn Giáo dục thể chất

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 3/10, 6/10, 10/10, 12/10, 17/10, 19/10/2017

Địa điểm: Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

7. Môn Hóa học đại cương vô cơ

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng 11/10, 13/10, 16/10, 18/10, 20/10, 23/10, 24/10, 26/10/2017

Địa điểm: Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

8. Môn Giải phẫu sinh lý

Thời gian: Từ 7h30 – 11h30

Lý thuyết: Sáng 3/11, 6/11, 7/11, 8/11, 10/11, 13/11, 14/11, 16/11, 22/11/2017 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: Sáng 9/11, 15/11, 17/11, 20/11, 21/11, 23/11/2017 vào lúc 9h30 – 11h tại Phòng thực hành 509 tầng 5 Nhà 2.

9. Môn Giải phẫu sinh lý (Phần Sinh lý)

Thời gian: Chiều 20/11, 21/11, 22/11, 23/11, 24/11, 27/11/2017 từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

10. Môn Dinh dưỡng – Tiết chế

Thời gian: Sáng 29/11, 30/11, 1/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12/2017 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

LỊCH HỌC LẠI

 • Môn Giải phẫu sinh lý: học vào Lý thuyết Sáng 16/12, Chiều 16/12, Sáng 17/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. Thực hành: Chiều 17/12, Sáng 19/12 tại Phòng 502 tầng 5 Nhà 2..
 • Môn Tin học: học vào Sáng 20/12, Sáng 21/12, Sáng 22/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Chính trị 1: học vào Sáng 23/12, Chiều 23/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Vi sinh Ký sinh trùng: học vào Sáng 24/12, Chiều 24/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Sinh học và Di truyền: học vào Sáng 25/12, Sáng 26/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Y Đức: học vào Sáng 27/12, Sáng 28/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Dinh dưỡng – Tiết chế: học vào Sáng 29/12, Chiều 29/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Hóa đại cương vô cơ: học vào Sáng 2/1/2018, Chiều 2/1/2018 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. Thực hành: Sáng 3/1/2018, Chiều 3/1/2018 tại Phòng 509 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn: Giáo dục thể chất: học vào Sáng 4/1/2018, Chiều 4/1/2018 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.

LỊCH THI HỌC KỲ I LẦN 1

 • Ngày 08/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Chính trị 1 tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 08/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Vi sinh – Ký sinh trùng tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 09/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Tin học tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 09/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Y đức tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 10/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Giải phẫu sinh lý tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 10/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Giáo dục thể chất tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 11/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Sinh học di truyển tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 11/01/2018: 15h30 – 17h00 thi môn Hóa học 1 tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 12/01/2018: 13h30 – 15h00 thi môn Dinh dưỡng – Tiết chế tại phòng 503 tầng 5 Nhà 2

11. Môn Vi sinh – Ký sinh trùng (Thực hành)

Chiều 29/12, 30/12/2017, 2/1, 3/1/2018: từ 13h30 – 15h tại Phòng thực hành 502 tầng 5 Nhà 2.

LỊCH HỌC LẠI

Môn Giải phẫu sinh lý (Phần sinh lý): học vào Sáng 5/1/2018, Sáng 6/1/2018 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2

12. Môn Pháp luật

Thời gian học: Sáng 29/1, 30/1, 31/1, 1/2, 2/2, 5/2/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

13. Môn Hóa sinh

Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

Thực hành 6/2, 7/2/2018 chia thành 2 ca:

 • ca 1: từ vần A đến vần K học từ 7h30 – 9h;
 • ca 2: từ vần L đến vần Y học từ 9h30 – 11h tại Phòng thực hành 511 tầng 5 Nhà 2.

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Sinh viên nghỉ từ ngày 08/02/2018 đến hết ngày 23/02/2018 (tức từ ngày 23/12 năm Đinh Dậu đến hết ngày 08/01 năm Mậu Tuất)

THÔNG BÁO BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH – SINH VIÊN NĂM HỌC 2018

Thông tin chi tiết Download tại đây

14. Môn Vật lý đại cương – Lý sinh

Sáng 1/3, 6/3, 13/3, 20/3, 26/3, 30/3, 2/4, 3/4, 5/4, 6/4, 9/4, 11/4, 13/4/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

15. Môn Điều dưỡng cơ bản và CCBĐ

Sáng 26/2, 27/2, 28/2, 2/3, 5/3, 7/3, 8/3, 9/3, 12/3, 14/3, 15/3, 16/3/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: 19/3, 21/3, 22/3, 23/3, 27/3, 28/3, 29/3, 4/4/2018 tại Phòng thực hành 509 tầng 5 Nhà 2 thành 2 ca như sau:

Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K từ 7h30 – 9h sáng

Ca 2: Các bạn có vần L,M,N,O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 9h30 – 11h00

16. Môn Dược lý

Sáng 10/4, 12/4, 16/4, 17/4, 18/4, 19/4, 20/4, 23/4, 24/4, 26/4/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: 27/4, 2/5, 3/5, 4/5, 7/5, 8/5/2018 tại Phòng thực hành 509 tầng 5 Nhà 2 thành 2 ca như sau:

Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K từ 7h30 – 9h sáng

Ca 2: Các bạn có vần L,M,N,O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 9h30 – 11h00

17. Môn Chính trị 2:

Thời gian học vào Sáng 11, 17, 21, 23, 29, 30/5/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2.

18. Môn Ngoại ngữ 1:

Thời gian học vào Sáng 16, 22,  24, 25, 28/5, 4/6/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2.

19. Môn Chuẩn đầu ra tin học:

Thời gian học vào Sáng 10, 18, 31/5, 1/6/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2.

Lịch học bổ sung từ 4/6/2018 – 15/6/2018

Môn Pháp Luật:

Thời gian học vào Sáng 4/6/2018 từ 7h30 – 11h30 và Chiều 4/6/2018 từ 13h30 – 17h30  tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2.

Môn Vật lý đại cương – Lý sinh:

Thời gian học vào Sáng 5, 6/6/2018 từ 7h30 – 11h30 và Chiều 5, 6/6/2018  từ 13h30 – 17h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

Môn Hóa sinh:

Lý thuyết: Thời gian học vào Sáng 7/6, Chiều 7/6/2018 và Chiều 8/6/2018 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: Thời gian học vào Sáng 8/6/2018 tại Giảng đường 509 tầng 5 Nhà 2

Môn ĐDCB&CCBĐ:

Lý thuyết: Thời gian học vào Sáng 11, 12/6/2018 và Chiều 11, 12/6/2018 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: Thời gian học vào Sáng 13/6/2018 và Chiều 13/6/2018 tại Giảng đường 502 tầng 5 Nhà 2

Môn Dược lý:

Lý thuyết: Thời gian học vào Sáng 14/6/2018 và Chiều 14/6/2018 tại Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: Thời gian học vào Sáng 15/6/2018 và Chiều 15/6/2018 tại Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2

LỊCH THI HỌC KỲ 2

 • Ngày 18/06/2018: 7h30 – 9h30 thi môn Pháp Luật tại phòng 508 tầng 5 nhà 2.
 • Ngày 19/06/2018: 7h30 – 9h30 thi môn Vật lý đại cương – Lý sinh tại phòng 508 tầng 5 nhà 2.
 • Ngày 20/06/2018: 7h30 – 9h30 thi môn Hóa sinh tại phòng 508 tầng 5 nhà 2.
 • Ngày 21/06/2018: 7h30 – 9h30 thi môn Dược lý tại phòng 508 tầng 5 nhà 2
 • Ngày 22/06/2018: 7h30 – 9h30 thi môn Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu tại phòng 508 tầng 5 nhà 2.

20. Môn Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm

Thời gian học vào Sáng 28/6, 3, 5, 10, 13, 17/7/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2.

21. Môn Pháp luật và Tổ chức Y tế

Thời gian học vào Sáng 4, 12, 16, 19, 23, 24/7/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

22. Môn Sức khỏe – Môi trường và vệ sinh

Thời gian học vào Sáng 27/6, 29/6, 2/7, 9/7, 11/7, 18/7/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất