Lớp Cao đẳng Điều dưỡng

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD09.05

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD09.05 1. Môn Sinh học và Di truyền Thời gian học: Chiều 16/10, 18/10, 20/10, 23/10, 25/10, 27/10/2017 từ 13h30 - 17h30 Địa điểm: Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2. 2. Môn Y Đức Thời gian học: Chiều 17/10, 19/10, 24/10, 26/10, 31/10, 2/11/2017 từ ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD09.04

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD09.04 (Khai giảng 7h30 sáng ngày 11/09/2017) Địa điểm: Phòng 503, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa – TP Hà Nội 1. Môn Y Đức Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 12/9, 13/9, 14/9...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD09.03

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD09.03 (Khai giảng 13h30 chiều ngày 15/08/2017) Địa điểm: Phòng 507, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa – TP Hà Nội 1. Môn Chính trị 1 Thời gian: Từ 7h30 - 11h30 Sáng ngày 16/8, 21...

Lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD0902

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD0902 (Khai giảng: 13h30 chiều ngày 01/08/2017) Địa điểm: Phòng 508, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa – TP Hà Nội 1. Môn Chính trị 1 Thời gian: Từ 13h30 - 17h30 Chiều ngày 03/08,...

Lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD0901

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy IĐD0901 (Khai giảng: 7h30 sáng ngày 20/7/2017) Địa điểm: Phòng 508, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh - Phường Thịnh Quang - Quận Đống Đa - TP Hà Nội 1. Môn: Chính trị 1 Thời gian học Sáng từ 7h30 - 11h30 tại Phòng 508,...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất