Trung cấp Y tế Bắc Ninh được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh 5 / 5 ( 4 votes ) Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH vừa ban hành Quyết định số 1595/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh trên cơ sở nâng cấp trường Trung cấp Y tế Bắc Ninh. Sử dụng Salbutamol 4mg như thế nào cho hiệu quả Thực hư việc dùng...

Trung cấp Y tế Bắc Ninh được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh


  Ngày viết : 02/11/2017 10:52          Lượt xem : 2139


Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH vừa ban hành Quyết định số 1595/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh trên cơ sở nâng cấp trường Trung cấp Y tế Bắc Ninh.

Trung cấp Y tế Bắc Ninh được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh

Trung cấp Y tế Bắc Ninh được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh

Để thực hiện chủ trường phát triển giáo dục của hệ thống giáo dục Quốc gia, đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ y tế của tỉnh và quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng, đại học của cả nước, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH đã ban hành Quyết định số 1595/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh. Đây là một trong những cột mốc đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh cũng như đáp ứng được những kỳ vọng có thể nâng cao chất lượng nguồn lao động Y Dược.

Năm 2016, Bắc Ninh đã đạt tỷ lệ0,6 dược sỹ đại học/1 vạn dân; 11,6 bác sỹ/1 vạn dân; 10,8 điều dưỡng/1vạn dân. Nhìn vào số liệu này có thể dễ dàng nhận thấy tình trạng thiếu cán bộ cả về số lượng đang diễn ra ở mức trầm trọng. Một số đơn vị chưa được bổ sung đủ cán bộ khi yêu cầu nhiệm vụ tăng lên; tuyến xã, phường có tỷ lệ hộ sinh trung cấp rất thấp, chủ yếu là y sỹ học chuyển đổi hộ sinh, không có cán bộ đạt trình độ Đại học, Cao đẳng Y Dược; còn thiếu cán bộ chuyên khoa sâu ở các tuyến.

Khoa học kỹ thuật đang từng bước phát triển về kỹ thuật về y tế, trong đó nhiều kỹ thuật y tế hiện đại sẽ được triển khai. Điều này đòi hỏi nguồn nhân lực y tế phải đủ khả năng để tiếp nhận các kỹ thuật, công nghệ mới được chuyển giao và ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Để đạt mục tiêu đề án phát triển nhân lực ngành y tế giai đoạn 2014-2020 của Sở Y tế Bắc Ninh là phát triển nhân lực y tế đủ về số lượng (11 bác sỹ/vạn dân; số điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên/1 bác sỹ đạt 3,0), nâng cao chất lượng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; với dự kiến quy mô dân số tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 khoảng 1.272.905 người (tốc độ tăng dân số trung bình 1,1%/năm) thì yêu cầu đặt ra là cần bổ sung đủ số lượng nhân lực theo định mức quy định; xây dựng và bố trí cân đối nhân lực theo cơ cấu, trình độ; đồng thời tăng cường đào tạo với các hình thức: Đào tạo chuyển đổi từ y sỹ sang điều dưỡng và tiếp tục đào tạo nâng cao ở trình độ cao đẳng; đào tạo chuyên sâu đối với tuyến tỉnh, huyện, trong đó có đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II; đào tạo nâng cao cho các điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y đảm bảo chuẩn hoá, đạt trình độ cao đẳng, đại học đến năm 2025 theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; đào tạo liên tục cho cán bộ y tế theo Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 9 tháng 8 năm 2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế.

Trung cấp Y tế Bắc Ninh được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh

Nhìn vào thực tế, không ít cá nhân tốt nghiệp Cao đẳng Dược nhận thấy rằng, việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh là nhu cầu tất yếu nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có trình độ cao đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới theo đúng tinh thần NQ số 46-NQ/TW ngày 23 tháng 2 năm 2005 của Bộ Chính trị. Đây cũng là đòi hỏi cấp thiết, phù hợp với xu thế chung của khu vực cũng như trên thế giới trong lĩnh vực đào tạo nhân lực y tế có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa…

Theo lãnh đạo trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh, hiện nhà trường đã tổ chức xây dựng, biên soạn, thẩm định và ban hành 6 bộ chương trình, giáo trình đào tạo trình độ trung cấp và 3 bộ chương trình đào tạo trình độ cao đẳng. Năm 2018, tiếp tục biên soạn, thẩm định và ban hành 1 chương trình, giáo trình đào tạo ở trình độ trung cấp là Dân số y tế và 1 chương trình, giáo trình đào tạo ở trình độ cao đẳng là Y học cổ truyền. Năm 2019, biên soạn, thẩm định và ban hành 2 chương trình đào tạo ở trình độ cao đẳng là Kỹ thuật xét nghiệm y học; Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Đến năm 2019, nhà trường sẽ có 6 bộ chương trình đào tạo ở trình độ trung cấp và có 6 bộ chương trình đào tạo ở trình độ cao đẳng và sẽ được được cập nhật, bổ sung kiến thức nhằm bảo đảm  tính mới, tính khoa học trong đào tạo.

Theo những gì mà Tin Giáo dục ghi nhận được thì nhà trường còn bổ sung các đầu sách phục vụ công tác giảng dạy, tăng cường tính hiệu quả trong việc cung cấp các tài liệu, thông tin trên thư viện điện tử; thường xuyên cập nhật các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp Quốc gia để làm tài liệu nghiên cứu cho sinh viên các khóa học để phục vụ tốt công tác giảng dạy và nghiên cứu đối với các ngành đào tạo bậc cao đẳng.

Với những gì đã đề ra, Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh sẽ là địa chỉ tin cậy cho con em các gia đình trong tỉnh và vùng lân cận đến học tập. Đồng thời là địa chỉ để các cơ sở y tế trong tỉnh và khu vực tiếp nhận đội ngũ cán bộ y tế có năng lực và trình độ chuyên môn cao do nhà trường đào tạo; đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện kinh tế – xã hội của địa phương, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nguồn: baobacninh.com.vn – truongcaodangyduocpasteur.edu.vn


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất