Tuyển sinh eo hẹp các trường sư phạm cần làm mới mình Mùa tuyển sinh năm nay đã đi dần đến hồi kết, nhiều trường sư phạm nhất là các trường sư phạm địa phương được giao thêm chỉ tiêu trong năm nay nhưng vẫn loay hoay với bài toán làm sao để tuyển được người học, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng cần có những...

Tuyển sinh eo hẹp các trường sư phạm cần làm mới mình


  Ngày viết : 22/11/2020 16:12          Lượt xem : 345


Mùa tuyển sinh năm nay đã đi dần đến hồi kết, nhiều trường sư phạm nhất là các trường sư phạm địa phương được giao thêm chỉ tiêu trong năm nay nhưng vẫn loay hoay với bài toán làm sao để tuyển được người học, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng cần có những chính sách làm mới ngành này.

Cần chú trọng đào tạo giáo viên. Ảnh minh họa

Tuyển sinh eo hẹp các trường sư phạm cần làm mới mình

Các trường sư phạm trên cả nước cần đổi mới mạnh mẽ để đào tạo được đội ngũ chuyên sau cho đất nước về lâu dài như những ngành khác. Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Hữu Định – Trưởng phòng Khảo thí Chất lượng Cao đẳng Dược cho hay. Theo ông Định, những năm vừa qua, các trường Đại học sư phạm đóng vai trò then chốt trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục phổ thông, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Có thể nói, với cách thức triển khai đồng bộ của Bộ GD&ĐT, phối hợp tích cực của các sở, phòng GD&ĐT và đặc biệt là xuất phát từ nhu cầu tự thân của bản thân đội ngũ nhà giáo, các trường sư phạm đang phát huy tốt vai trò, sứ mệnh của mình. Tính tự chủ, chủ động, sáng tạo trong đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngày càng được nâng cao. 

Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, nếu xét tường tận trên từng khía cạnh, chất lượng bồi dưỡng của các trường còn chưa đồng đều. Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên chủ yếu tập trung ở trường sư phạm chủ chốt. Những vướng mắc trong giải quyết vấn đề sinh tồn của trường địa phương, yếu tố địa lý, vùng miền và sự hạn chế của các điều kiện bảo đảm chất lượng cũng ảnh hưởng nhất định tới sự lựa chọn chủ thể bồi dưỡng và phương thức bồi dưỡng. 

Theo PGS.TS Lưu Trang – Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng cho rằng: Trong thời đại kinh tế tri thức có vai trò quyết định cho sự phát triển của đất nước như ngày nay, đội ngũ giáo viên những người làm công tác sư phạm phải được nâng cao chất lượng, phải gánh vác được 3 trọng trách lớn là: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Nhận thức được sứ mạng của nền giáo dục và vai trò của đội ngũ giáo viên trong thời đại ngày nay, Đảng, Chính phủ và Bộ GD&ĐT đã luôn quan tâm thích đáng đến đội ngũ giáo viên.

Sinh viên một trường sư phạm. Ảnh minh họa

Theo PGS.TS Lưu Trang, các trường Đại học sư phạm lúc này không chỉ có nhiệm vụ đào tạo giáo viên có chất lượng đáp ứng được yêu cầu mới, mà còn có nhiệm vụ bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đang giảng dạy các cấp bậc học trường phổ thông.

Các trường sư phạm được giao nhiều nhiệm vụ, từ bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp, đến bồi dưỡng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới cho giáo viên. Điều này giúp các trường sư phạm tiếp cận, hiểu sâu về trường phổ thông và đội ngũ giáo viên phổ thông để có những điều chỉnh chương trình, phương pháp đào tạo bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Cũng theo cô Phạm Phương Lâm – Trưởng phòng tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡngg so sánh việc đào tạo sư phạm cũng cần thiết như đào tạo nhóm ngành y dược. Để giải bài toán chất lượng, cũng như tuyển sinh được theo cô Lâm, các trường sư phạm cần phải tự làm mới mình. Trước hết, tăng cường tính tự chủ trên các phương diện nhân sự, tài chính, chuyên môn, tập trung đổi mới phương thức quản trị nhà trường theo hướng tinh gọn, hiện đại.

Ngoài ra, các trường sư phạm chủ động đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo vien, tăng cường số hóa tài liệu, học liệu, tăng cường hợp tác quốc tế và gắn kết với địa phương trên trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học giáo dục.

Hiển nhiên, trong đổi mới không thể tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc, chẳng hạn như vấn đề tự chủ, tính phân tán của các cơ sở giáo dục Đại học Cao đẳng; cơ chế phối hợp các bên không rõ ràng; sức ỳ của một bộ phận giảng viên, giáo viên, sự lạc hậu của tài liệu, phương pháp, những thiếu hụt về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật khác… Để thay đổi được điều này, theo cô Lâm, cần có sự thay đổi rất lớn về nhận thức của toàn bộ đội ngũ nhà giáo, nhà quản lí giáo dục từ phổ thông đến Đại học. 

Trường Cao đẳng Y dược Pasteur tổng hợp.


Cao đẳng Y Dược

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện