Đang học ĐH nhận được giấy gọi nghĩa vụ quân sự xử lý thế nào? Em đang học Đại học chính quy tại một trường Đại học ở Hà Nội thì bố mẹ gọi điện bảo có giấy gọi nghĩa vụ quân sự, cho em hỏi trường hợp em có phải đi khám nghĩa vụ quân sự không? Năm học tới sẽ chưa tăng học phí Đại học Cao đẳng...

Đang học ĐH nhận được giấy gọi nghĩa vụ quân sự xử lý thế nào?


  Ngày viết : 21/11/2020 15:23          Lượt xem : 1464


Em đang học Đại học chính quy tại một trường Đại học ở Hà Nội thì bố mẹ gọi điện bảo có giấy gọi nghĩa vụ quân sự, cho em hỏi trường hợp em có phải đi khám nghĩa vụ quân sự không?

Thanh niên nhập ngũ súc động trong ngày hội quân

Đang học ĐH nhận được giấy gọi nghĩa vụ quân sự.

Hiện tại em đang là sinh viên của một trường Đại học tại Hà Nội, thuộc diện chính quy. Em đang trong thời kỳ học kéo dài vì còn nợ 1 môn học. Đúng lúc này thì e được nhận giấy mời đi khám nghĩa vụ quân sự đợt tới tại địa phương. Em không biết trong trường hợp này em có phải đi khám nghĩa vụ quân sự, hay được miễn, hoãn nghĩa vụ quân sự không?

Trả lời về câu hỏi thí sinh đưa ra như trên, ông Nguyễn Hữu Định – Trưởng phòng Khảo thí Chất lượng Cao đẳng Dược cho hay: ” Tại Điều 30, Luật nghĩa vụ quân sự 2015, công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi”

Do vậy, trong trường hợp của em nếu đang là học sinh, sinh viên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự thì không được miễn mà chỉ có thể tạm hoãn. Muốn tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, công dân cần xin xác nhận tại cơ sở giáo dục, sau đó nộp cùng đơn xin tạm hoãn nhập ngũ tại cơ quan có thẩm quyền.
Ngoài ra, công dân phải làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự đến cơ sở giáo dục Đại học. Sau khi thôi học phải làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự về nơi cư trú hoặc nơi làm việc mới. Người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự.
Thanh niên nhập ngũ năm 2020

Cũng tư vấn thêm, cô Phạm Phương Lâm – Trưởng phòng phụ trách giáo dục quốc phòng sinh viên Cao đẳng Điều dưỡng cho hay. Các trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự được quy định. Cụ thể theo cô Lâm cho hay, theo Khoản 2, điều 41, Luật nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định về những đối tượng được miễn nghĩa vụ quân sự như sau:

  • a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;
  • b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;
  • c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;
  • d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;
  • đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn là đang học đại học hệ chính quy thì sẽ không được miễn nghĩa vụ quân sự. Bởi bạn không thuộc những trường hợp quy định tại khoản 2, điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015.

Trường hợp bạn được gọi khám sơ tuyển thì vui lòng liên hệ với ban chỉ huy quân sự huyện địa phương nơi thường trú để được làm hồ sơ tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Hồ sơ bao gồm:

  • + Bản chính đơn xin tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình;
  • + Giấy tờ chứng minh đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự trong thời bình.

Bạn chuẩn bị xong hồ sơ này sau đó nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã/phường/thị trấn để được giải quyết.

Trường Cao đẳng Y dược Pasteur tổng hợp.


Cao đẳng Y Dược

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện