Lớp Cao đẳng Dược

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS1002

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS1002 (Khai giảng 7h30 ngày 15/08 tại phòng 508 Tầng 5 Nhà 2 Số 49 Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội) 1.Môn Tin học: Thời gian học vào Sáng 19, 20, 21, 24, 26, 28/9 và 1, 3, 5/10/2018 từ 7h30 - 11h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. 2.Môn Y đức: T...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS1001

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS1001 (Khai giảng 8h ngày 25/07 tại phòng 507 Tầng 5 Nhà 2 Số 49 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội) 1. Môn Chính trị 1: Thời gian học vào Sáng 26, 31/7 và 2, 7, 9, 14, 16/8/2018 từ 7h30 - 11h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. 2.Môn Vi sinh – Ký sin...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS09.05

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS09.05 1. Môn Sinh học và Di truyền Thời gian học: Chiều 16/10, 18/10, 20/10, 23/10, 25/10, 27/10/2017 từ 13h30 - 17h30 Địa điểm: Giảng đường 503 tầng 5 Nhà 2. 2. Môn Y Đức Thời gian học: Chiều 17/10, 19/10, 24/10, 26/10, 31/10, 2/11/2017 từ 13h30 ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS09.04

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS09.04 (Khai giảng 7h30 sáng ngày 11/09/2017) Địa điểm: Phòng 503, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa – TP Hà Nội 1. Môn Y Đức Thời gian: Từ 7h30 – 11h30 Sáng ngày 12/9, 13/9, 14/9, 20/9...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS09.03

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS09.03 (Khai giảng 13h30 chiều ngày 15/08/2017) Địa điểm: Phòng 507, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa – TP Hà Nội 1. Môn Chính trị 1 Thời gian: Từ 7h30 - 11h30 Sáng ngày 16/8, 21/8, 23...

Lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS0902

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS0902 (Khai giảng: 13h30 chiều ngày 01/08/2017) Địa điểm: Phòng 508, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh – Phường Thịnh Quang – Quận Đống Đa – TP Hà Nội 1. Môn Chính trị 1 Thời gian: Từ 13h30 - 17h30 Chiều ngày 03/08, 07/08...

Lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS0901

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS0901 (Khai giảng: 7h30 sáng ngày 20/7/2017) Địa điểm: Phòng 508, tầng 5, nhà 2, Bệnh viện Châm cứu Trung ương số 49 Thái Thịnh - Phường Thịnh Quang - Quận Đống Đa - TP Hà Nội 1. Môn: Chính trị 1 Ngày 21/7, 24/7, 26/7, 28/7, 31/7, 2/8, 4/8, 7/8/2017 ...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất