Thời khoá biểu CS2

Thời Khóa Biểu K13 – Điều Dưỡng

1. Môn học: Y Đức  Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương Thời gian: Sáng-Chiều: 30/03, 31/03/2019 2. Môn học: Hóa Sinh Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết Thời gian: Sáng-Chiều: 13/04…./2019 3. Môn học:  Dịch Tễ Và Các Bệnh Truyền Nhiễm Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương Thời gian:...

Thời Khóa Biểu K13 – Dược

1. Môn học: Y Đức  Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương Thời gian: Sáng-Chiều: 30/03, 31/03/2019 2. Môn học: Hóa Sinh Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết Thời gian: Sáng-Chiều: 13/04…./2019 3. Môn học: Dược Lâm Sàng Giảng viên: DS Nguyễn Quang Huy - Nguyễn Thị Tuyết Nhung Thời gia...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược TDS1201- VB2, CĐVB2 – Khóa 12

1.Môn học: Pháp chế dược  Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hồng Diễm – Dược sĩ  Thời gian: Sáng-Chiều: 15/09; 22/09 2.Môn học: Quản lý tồn trữ thuốc  Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thương – Dược sĩ Thời gian: Sáng-Chiều: 23/09; 29/09 3.Môn học: Ngoại Ngữ  Giảng viên: Th.S Cô Thị Điều- Th.S ...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược TDS1201-LT – Khóa 12

1.Môn học: Pháp chế dược  Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hồng Diễm - Dược sĩ  Thời gian: Sáng-Chiều: 15/09; 22/09 2.Môn học: Quản lý tồn trữ thuốc  Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thương - Dược sĩ Thời gian: Sáng-Chiều: 23/09; 29/09 3.Môn học: Ngoại Ngữ  Giảng viên: Th.S Cô Thị Điều- Th.S ...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều Dưỡng TĐD1201-LT – Khóa 12

1. Môn học: Điều Dưỡng Cơ Sở 2 Giảng viên: CN- Thầy Trần Quốc Bảo- Cô Nguyễn Thị Linh Thời gian: Sáng-Chiều: 20/10, 21/10,  08/12, 09/12/2018 2. Môn học: SK- NCSK Và Hành Vi Con Người Giảng viên: CN- Thầy Hồ Hữu Hòa Thời gian: Sáng-Chiều: 27/10, 28/10/2018 3. Môn học: Phục Hồi Chức Năng Giảng...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm TXN1002 – Khóa 10

1. Môn học: Giải phẫu sinh lý - P.501( Học ghép với lớp TXN1001)  Giảng viên: Thầy Dương Trường Giang-BS; Thầy Trần Quốc Bảo-CN Thời gian: Chiều: 16/08;20/08;21/08;27/08;06/09;07/09 Lịch bổ sung: Sáng: 16/08;28/08;29/08;30/08;31/08 ( Học với lớp TĐD1002 ) 2. Môn học: Dinh dưỡng tiết chế ...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng TĐD1002 – Khóa 10

1. Môn học: Giải phẫu sinh lý - P.501( Học ghép với lớp TXN1001)  Giảng viên: Thầy Dương Trường Giang-BS; Thầy Trần Quốc Bảo-CN Thời gian: Chiều: 16/08;20/08;21/08;27/08;06/09;07/09 Lịch bổ sung: Sáng: 16/08;28/08;29/08;30/08;31/08 ( Học với lớp TXN1002 ) 2. Môn học: Dinh dưỡng tiết chế ...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược TDS1004 – Khóa 10

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC TDS1004 1. Môn học: Giải phẫu sinh lý - P.401 Giảng viên: Thầy Dương Trường Giang-BS; Thầy Trần Quốc Bảo-CN Thời gian: Chiều: 16/08;20/08;24/08;27/08;28/08;29/08;30/08;31/08;05/09;11/09/2018 2. Môn học: Thực vật dược - ...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất