Thời khoá biểu CS2

Thời khoá biểu lớp TDS0901-CĐVB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC TDS0901-CĐVB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 8h – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30   1.Môn học: Giải phẫu sinh lý – Phòng P08 Khu giảng đường. Giảng viên: Bác sĩ Nguyễn Thanh Hậu – Lê Trọ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm Liên thông – TXN1001-LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM LIÊN THÔNG – TXN1001-LT Thông báo chung: Lớp TXN0901-LT học vào buổi sáng – chiều thứ 7, chủ nhật các tuần tại phòng 08 – tầng 2 khu Giảng đường.     1. Môn học: Dược Lý-Phòng P08 Khu giảng đ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng Liên thông – TĐD1001-LT

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng Liên thông – TĐD1001-LT TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG – TĐD1001-LT Thông báo chung: Lớp TĐD0901-LT học vào buổi sáng – chiều thứ 7, chủ nhật các tuần tại phòng 08 – tầng 2 khu Giảng đường. ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược sĩ Liên thông – TDS1001-LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC LIÊN THÔNG – TDS0901-LT Thông báo chung: Lớp TDS0901-LT học vào buổi sáng – chiều thứ 7, chủ nhật các tuần tại phòng 08 – tầng 2 khu Giảng đường.     1. Môn học: Dược Lý-Phòng P08 Khu giảng đường. ...

Thời khoá biểu lớp TXN1001-CĐVB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC TXN1001-CĐVB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 8h – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1.Môn học: Hóa học 2- Phòng P10 Khu giảng đường. Giảng viên: Sư Phạm Hóa học Trần Thị Bích Thủy Thời gian:S...

Thời khoá biểu lớp TĐD1001-CĐVB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC TĐD1001-CĐVB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 8h – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1.Môn học: Hóa học 2- Phòng P10 Khu giảng đường. Giảng viên: Sư Phạm Hóa học Trần Thị Bích Thủy Thời gian:S...

Thời khoá biểu lớp TXN0901-CĐVB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC TXN0901-CĐVB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30   1.Môn học: Giải phẫu sinh lý – Phòng P08 Khu giảng đường. Giảng viên: Bác sĩ Nguyễn Thanh Hậu – Lê T...

Thời khoá biểu lớp TĐD0901-CĐVB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC TĐD0901-CĐVB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 8h – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30   1.Môn học: Giải phẫu sinh lý – Phòng P08 Khu giảng đường. Giảng viên: Bác sĩ Nguyễn Thanh Hậu – Lê Trọ...

Thời khoá biểu lớp Trung cấp kỹ thuật phục hình răng – PHR16H1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP TRUNG CẤP kỹ thuật phục hình răng PHR16H1   1.Môn học: Tin Học – Phòng P12 Khu giảng đường. Giảng viên: THS Trần Thế Bảy Thời gian: Chiều: 11/9, 13/9, 16/9, 18/9, 20/9, 23/9, 25/9, 27/9, 30/9/2017 2.Môn học: Pháp Luật – Phò...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất