Thời khoá biểu CS2

Thời khoá biểu K14 – Điều dưỡng

1. Môn học: Toán XSTK Y Học Giảng viên: CN Võ Thị Lợi Thời gian: Sáng-Chiều: 25/08, 31/08, 28/09/2019 2. Môn học: Hóa Học Đại Cương Giảng viên: Th.s Thị Điều Thời gian: Sáng-Chiều: 08/09, 14/09, 15/09, Sáng 21/09/2019 3. Môn học: Pháp Luật Giảng viên: CN Lê Bảo Tâm  Thời gian...

Thời khoá biểu K14 – Dược

1. Môn học: Toán XSTK Y Học Giảng viên: CN Võ Thị Lợi Thời gian: Sáng-Chiều: 25/08, 31/08, 28/09/2019 2. Môn học: Hóa Học Đại Cương Giảng viên: Th.s Thị Điều Thời gian: Sáng-Chiều: 08/09, 14/09, 15/09, Sáng 21/09/2019 3. Môn học: Pháp Luật Giảng viên: CN Lê Bảo Tâm  Thời gian...

Thời khoá biểu K14 Vb2

1. Môn học: Toán XSTK Y Học Giảng viên: CN Võ Thị Lợi Thời gian: Sáng-Chiều: 25/08, 31/08, 07/09/2019 2. Môn học: Hóa Học Đại Cương Giảng viên: Th.s Thị Điều Thời gian: Sáng-Chiều: 08/09, 14/09, 15/09/2019 3. Môn học: Bệnh Học Giảng viên: Bs. Võ Văn Thái Thời gian: Sáng-Chiều...

Thời khoá biểu lớp TXN1101

1. Môn học: Y Đức - 6 Buổi (P.404) Giảng viên: CN Tô Thị Hoan - Nguyễn Lê Hải Dương Thời gian: Chiều:01/08, 02/08, 09/08, 16/08, 30/08, 16/09/2019 2. Môn học: Tin Học - 6 Buổi (P.404) Giảng viên: Th.s Trần Thế Bày  Thời gian: Chiều: 07/08, 13/08, 20/08, 03/09, 04/09, 09/09/2019 3. ...

Thời khoá biểu lớp TĐD1101

1. Môn học: Y Đức - 6 Buổi (P.404) Giảng viên: CN Tô Thị Hoan - Nguyễn Lê Hải Dương Thời gian: Chiều:01/08, 02/08, 09/08, 16/08, 30/08, 16/09/2019 2. Môn học: Tin Học - 6 Buổi (P.404) Giảng viên: Th.s Trần Thế Bày  Thời gian: Chiều: 07/08, 13/08, 20/08, 03/09, 04/09, 09/09/2019 3. ...

Thời khoá biểu lớp TDS1101

1. Môn học: Y Đức - 6 Buổi (P.401) Giảng viên: CN Tô Thị Hoan - Nguyễn Lê Hải Dương Thời gian: Chiều:01/08, 02/08, Sáng 09/08, 16/08, 30/08, 16/09/2019 2. Môn học: Tin Học - 6 Buổi (P.401) Giảng viên: Th.s Trần Thế Bày  Thời gian: Sáng: 07/08, 13/08, 20/08, 03/09, 04/09, 09/09/2019 ...

Thời Khóa Biểu K13 – Điều Dưỡng

1. Môn học: Y Đức  Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương Thời gian: Sáng-Chiều: 30/03, 31/03/2019 2. Môn học: Hóa Sinh Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết Thời gian: Sáng-Chiều: 13/04…./2019 3. Môn học:  Dịch Tễ Và Các Bệnh Truyền Nhiễm Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương Thời gian:...

Thời Khóa Biểu K13 – Dược

1. Môn học: Y Đức  Giảng viên: CN Nguyễn Lê Hải Dương Thời gian: Sáng-Chiều: 30/03, 31/03/2019 2. Môn học: Hóa Sinh Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Tuyết Thời gian: Sáng-Chiều: 13/04…./2019 3. Môn học: Dược Lâm Sàng Giảng viên: DS Nguyễn Quang Huy - Nguyễn Thị Tuyết Nhung Thời gia...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược TDS1201- VB2, CĐVB2 – Khóa 12

1.Môn học: Pháp chế dược  Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hồng Diễm – Dược sĩ  Thời gian: Sáng-Chiều: 15/09; 22/09 2.Môn học: Quản lý tồn trữ thuốc  Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thương – Dược sĩ Thời gian: Sáng-Chiều: 23/09; 29/09 3.Môn học: Ngoại Ngữ  Giảng viên: Th.S Cô Thị Điều- Th.S ...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược TDS1201-LT – Khóa 12

1.Môn học: Pháp chế dược  Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Hồng Diễm - Dược sĩ  Thời gian: Sáng-Chiều: 15/09; 22/09 2.Môn học: Quản lý tồn trữ thuốc  Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thương - Dược sĩ Thời gian: Sáng-Chiều: 23/09; 29/09 3.Môn học: Ngoại Ngữ  Giảng viên: Th.S Cô Thị Điều- Th.S ...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất