Khoá 09

Thời khoá biểu lớp TDS0901-CĐVB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC TDS0901-CĐVB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 8h – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1.Môn học: Giải phẫu sinh lý – Phòng P08 Khu giảng đường. Giảng viên: Bác sĩ Nguyễn Thanh Hậu – Lê Trọng Phương....

Thời khoá biểu lớp TXN0901-CĐVB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC TXN0901-CĐVB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30   1.Môn học: Giải phẫu sinh lý – Phòng P08 Khu giảng đường. Giảng viên: Bác sĩ Nguyễn Thanh Hậu – Lê T...

Thời khoá biểu lớp TĐD0901-CĐVB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC TĐD0901-CĐVB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 8h – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30   1.Môn học: Giải phẫu sinh lý – Phòng P08 Khu giảng đường. Giảng viên: Bác sĩ Nguyễn Thanh Hậu – Lê Trọ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm Liên thông – TXN0901-LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM LIÊN THÔNG - TXN0901-LT Thông báo chung: Lớp TXN0901-LT học vào buổi sáng - chiều thứ 7, chủ nhật các tuần tại phòng 08 - tầng 2 khu Giảng đường.   1. Môn học: Chính trị 2 – Phòng P08 Khu giảng đường. ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng Liên thông – TĐD0901-LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG - TĐD0901-LT Thông báo chung: Lớp TĐD0901-LT học vào buổi sáng - chiều thứ 7, chủ nhật các tuần tại phòng 08 - tầng 2 khu Giảng đường.   1. Môn học: Chính trị 2 – Phòng P08 Khu giảng đường. ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược sĩ Liên thông – TDS0901-LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC LIÊN THÔNG - TDS0901-LT Thông báo chung: Lớp TDS0901-LT học vào buổi sáng - chiều thứ 7, chủ nhật các tuần tại phòng 08 - tầng 2 khu Giảng đường.   1. Môn học: Chính trị 2 – Phòng P08 Khu giảng đường. Giả...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng – TĐD0903

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG TĐD0903 Thông báo tập trung: Ngày 04/08/2017: Đúng 10h00, Sinh viên khóa 09 tập trung tại Phòng P12 Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú. ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – TDS0910

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC TDS0910 Thông báo tập trung: Ngày 12/08/2017: Đúng 9h00, Sinh viên khóa 09 tập trung tại Phòng P12 Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất