Khoá 10

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm TXN1002 – Khóa 10

1. Môn học: Giải phẫu sinh lý - P.501( Học ghép với lớp TXN1001)  Giảng viên: Thầy Dương Trường Giang-BS; Thầy Trần Quốc Bảo-CN Thời gian: Chiều: 16/08;20/08;21/08;27/08;06/09;07/09 Lịch bổ sung: Sáng: 16/08;28/08;29/08;30/08;31/08 ( Học với lớp TĐD1002 ) 2. Môn học: Dinh dưỡng tiết chế ...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng TĐD1002 – Khóa 10

1. Môn học: Giải phẫu sinh lý - P.501( Học ghép với lớp TXN1001)  Giảng viên: Thầy Dương Trường Giang-BS; Thầy Trần Quốc Bảo-CN Thời gian: Chiều: 16/08;20/08;21/08;27/08;06/09;07/09 Lịch bổ sung: Sáng: 16/08;28/08;29/08;30/08;31/08 ( Học với lớp TXN1002 ) 2. Môn học: Dinh dưỡng tiết chế ...

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược TDS1004 – Khóa 10

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC TDS1004 1. Môn học: Giải phẫu sinh lý - P.401 Giảng viên: Thầy Dương Trường Giang-BS; Thầy Trần Quốc Bảo-CN Thời gian: Chiều: 16/08;20/08;24/08;27/08;28/08;29/08;30/08;31/08;05/09;11/09/2018 2. Môn học: Thực vật dược - ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm TXN1001 – Khoá 10

1.Môn học: Giải phẫu sinh lý – P.501 Khu giảng đường  Giảng viên: Trần Quốc Bảo(CN) – Dương Trường Giang(BS) Thời Gian: Chiều: 31/07; 02/8; 06/8; 08/8; 14/8; 16/8; 20/8; 21/8; 27/8; 06/09; 07/09/2018 Lịch bổ sung ( Lưu ý với những bạn nhập học sau đợt 30/07) : Sáng: 16/08;28/08;29/08;30/08;...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng TĐD1001 – Khoá 10

1.Môn học: Giải phẫu sinh lý – P.501 Khu giảng đường  Giảng viên: Trần Quốc Bảo(CN) – Dương Trường Giang(BS) Thời Gian: Sáng: 31/07; 02/8; 06/8; 08/8; 14/8; 16/8; 20/8; 21/8; 27/8; 06/09; 07/09/2018 2.Môn học: Sinh học di truyền – P.501 Khu Giảng đường Giảng viên: Nguyễn Hồng Tuyết – CN ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược TDS1002 – Khoá 10

1.Môn học: Giải phẫu sinh lý - P.404 Khu giảng đường  Giảng viên: Trần Quốc Bảo(CN) - Dương Trường Giang(BS) Thời Gian: Chiều: 30/7; 1/8;3/8; 7/8; 9/8; 13/8; 15/8; 17/8; 21/8; 23/8 2.Môn học: Sinh học di truyền - P.404 Khu Giảng đường Giảng viên: Nguyễn Hồng Tuyết - CN Thời gian: Chiề...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược TDS1003 – Khoá 10

1.Môn học: Giải phẫu sinh lý - P.401 Khu giảng đường  Giảng viên: Trần Quốc Bảo(CN) - Dương Trường Giang(BS) Thời Gian: Sáng: 30/7; 1/8;3/8; 7/8; 9/8; 13/8; 15/8; 17/8; 21/8; 23/8 2.Môn học: Sinh học di truyền – P.401 Khu Giảng đường Giảng viên: Nguyễn Hồng Tuyết – CN Thời gian: Sáng:...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm Liên thông – TXN1001-LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM LIÊN THÔNG – TXN1001-LT Thông báo chung: Lớp TXN0901-LT học vào buổi sáng – chiều thứ 7, chủ nhật các tuần tại phòng 08 – tầng 2 khu Giảng đường.     1. Môn học: Dược Lý-Phòng P08 Khu giảng đ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng Liên thông – TĐD1001-LT

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng Liên thông – TĐD1001-LT TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG – TĐD1001-LT Thông báo chung: Lớp TĐD0901-LT học vào buổi sáng – chiều thứ 7, chủ nhật các tuần tại phòng 08 – tầng 2 khu Giảng đường. ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược sĩ Liên thông – TDS1001-LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC LIÊN THÔNG – TDS1001-LT Thông báo chung: Lớp TDS1001-LT học vào buổi sáng – chiều thứ 7, chủ nhật các tuần tại phòng 08 – tầng 2 khu Giảng đường. 1. Môn học: Dược Lý-Phòng P08 Khu giảng đường. Giảng viên: Dược ...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất