Trung cấp CS2

Thời khoá biểu lớp Trung cấp kỹ thuật phục hình răng – PHR16H1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP TRUNG CẤP kỹ thuật phục hình răng PHR16H1   1.Môn học: Tin Học – Phòng P12 Khu giảng đường. Giảng viên: THS Trần Thế Bảy Thời gian: Chiều: 11/9, 13/9, 16/9, 18/9, 20/9, 23/9, 25/9, 27/9, 30/9/2017 2.Môn học: Pháp Luật – Phò...

Thời khoá biểu lớp Trung cấp Y Sĩ Đa Khoa – TYS16H1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y Sĩ Đa Khoa TYS16H1   1.Môn học: Tin Học – Phòng P12 Khu giảng đường. Giảng viên: THS Trần Thế Bảy Thời gian: Chiều: 11/9, 13/9, 16/9, 18/9, 20/9, 23/9, 25/9, 27/9, 30/9/2017 2.Môn học: Pháp Luật – Phòng P12 Khu ...

Thời khoá biểu lớp Y Học Cổ Truyền – TCT16H1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP Y HỌC CỔ TRUYỀN TCT16H1   1.Môn học: Tin Học – Phòng P12 Khu giảng đường. Giảng viên: THS Trần Thế Bảy Thời gian: Chiều: 11/9, 13/9, 16/9, 18/9, 20/9, 23/9, 25/9, 27/9, 30/9/2017 2.Môn học: Pháp Luật – Phòng P12 Khu giảng đ...

Thời khoá biểu lớp Trung cấp HÌNH ẢNH Y HỌC – THA1601-CĐVB2,VB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP TRUNG CẤP HÌNH ẢNH Y HỌC THA1601-CĐVB2,VB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 8h - 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 - 17h30   1.Môn học: Giải phẫu sinh lý - Phòng P09 Khu giảng đường. Giảng viên: Bác sĩ Nguyễn Thanh Hậu - Lê...

Thời khoá biểu lớp Trung cấp Y Sĩ Đa Khoa – TYS1601-CĐVB2,VB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y Sĩ Đa Khoa TYS1601-CĐVB2,VB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 8h - 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 - 17h30   1.Môn học: Giải phẫu sinh lý - Phòng P09 Khu giảng đường. Giảng viên: Bác sĩ Nguyễn Thanh Hậu - Lê T...

Thời khoá biểu lớp Trung cấp Y học cổ truyền – TCT1601-CĐVB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y HỌC CỔ TRUYỀN TCT1601-CĐVB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 8h - 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 - 17h30   1.Môn học: Giải phẫu sinh lý - Phòng P09 Khu giảng đường. Giảng viên: Bác sĩ Nguyễn Thanh Hậu - Lê Tr...

Thời khoá biểu lớp Trung cấp Dược Sĩ – TDS16H01

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP TRUNG CẤP DƯỢC SĨ TDS16H01 Thời gian học: Buổi sáng: từ 8h - 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 - 17h30   1.Môn học: Giải phẫu sinh lý - Phòng P09 Khu giảng đường. Giảng viên: Bác sĩ Nguyễn Thanh Hậu - Lê Trọng Phương. ...

Thời khoá biểu lớp Trung cấp Y sĩ đa khoa – TYS16H01

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP TRUNG CẤP Y SĨ ĐA KHOA TYS16H01 Thời gian học: Buổi sáng: từ 8h - 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 - 17h30   1.Môn học: Giải phẫu sinh lý - Phòng P09 Khu giảng đường. Giảng viên: Bác sĩ Nguyễn Thanh Hậu - Lê Trọng Phươ...

Thời khoá biểu lớp Trung cấp Nha Khoa – TNK16H01

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP  TRUNG CẤP NHA KHOA TNK16H01 Thời gian học: Buổi sáng: từ 8h - 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 - 17h30   1.Môn học: Giải phẫu sinh lý - Phòng P09 Khu giảng đường. Giảng viên: Bác sĩ Nguyễn Thanh Hậu - Lê Trọng Phương....

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất