Khoá 09 CS3

Thời khoá biểu lớp Cao Xét nghiệm CXN0901 – CXN0902

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM CXN0901 - CXN0902 Ngày 04/09/2018: Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để tham gia Học Kì 3 Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công tác sinh viên ngoại trú. Các hướng d...

Thời khoá biểu lớp Cao Điều dưỡng CĐD0902

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CĐD0902 Ngày 15/08/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công tác sinh viên ngoại ...

Thời khoá biểu lớp Cao Điều dưỡng CĐD0901 – CĐD0902

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CĐD0901 - CĐD0902 Ngày 04/09/2018: Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để tham gia Học Kì 3 Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công tác sinh viên ngoại trú. Các hướng d...

Thời khoá biểu lớp trung cấp Kỹ thuật phục hình răng CNK1601-TC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP TRUNG CẤP KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG CNK1601-TC Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1. Môn học: Tổ chức và Quản lý Y tế - Phòng 603 Giảng viên: BSCK1 Bùi Văn Hiền Sáng: 07/05, 08/05,...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0901-VB2,CĐVB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS0901 - VB2,CĐVB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1. Môn học: Dược liệu 1  - Phòng 602 Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Diễm Sáng: 05/05, 12/05, 19/05, 26/05 Chiều:...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng – CĐD0901-LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CĐD0901-LT Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30   1. Môn học: Thực hành Điều dưỡng Cơ sở 1 - Phòng 603 Giảng viên: CN Trần Quốc Bảo Sáng: 05/05, 06/05, ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét Nghiệm – CXN0901-VB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM CXN0901-VB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1. Môn học: Sinh Lý bệnh - Miễn dịch - Phòng 602 Giảng viên: CN Lê Thị Huệ Sáng: 05/05, 06/05, 12/05, 13/05 Ch...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét Nghiệm – CXN0901-LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM CXN0901-LT Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1. Môn học: Sinh Lý bệnh - Miễn dịch - Phòng 602 Giảng viên: CN Lê Thị Huệ Sáng: 05/05, 06/05, 12/05, 13/05 Chi...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0906

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS0906 Ngày 04/09/2018: Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để tham gia Học Kì 3 Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công tác sinh viên ngoại trú. Các hướng dẫn về công tác s...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS0905 – CDS0907

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS0905 - CDS0907 Ngày 04/09/2018: Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để tham gia Học Kì 3 Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công tác sinh viên ngoại trú. Các hướng dẫn về ...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất