Khoá 10 CS3

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1004

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1004 - CĐD1002 - CXN1002 Ngày 20/08/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 tập trung tại phòng 602 giảng đường của nhà học lý truyền để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy ch...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1003

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1003 Ngày 10/08/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 tập trung tại phòng 608 giảng đường của nhà học lý truyền để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công tác sinh viên...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CĐD1002

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CĐD1002 Ngày 10/08/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 tập trung tại phòng 608 nhà học lý thuyết của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công tác sinh viên ...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM CXN1002

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM CXN1002 Ngày 10/08/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 tập trung tại phòng 608 nhà học lý thuyết của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công tác sinh...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược học buổi sáng: CDS1001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1001 Ngày 26/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 tập trung tại Hội trường - Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công tác sinh viên...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm học buổi sáng: CXN1001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM CXN1001 Ngày 26/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 tập trung tại Hội trường - Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công tác sin...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng học buổi sáng: CĐD1001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CĐD1001 Ngày 26/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 tập trung tại Hội trường - Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công tác sin...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược học buổi chiều: CDS1002

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1002 Ngày 26/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 tập trung tại Hội trường - Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công tác sinh viên...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS1001-VB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1001-VB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1. Môn học: Dược liệu 1 - Phòng 608 Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Diễm Sáng: 05/05, 12/05, 19/05, 26/05 Chiều: 05/05, 1...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS1001-LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1001-LT Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1. Môn học: Dược liệu 1 - Phòng 608 Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Diễm Sáng: 05/05, 12/05, 19/05, 26/05 Chiều: 05/05, 12...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất