Thời khoá biểu CS5

Thời khoá biểu lớp Văn bằng 2 Cao đẳng Dược SDS1401 – VB2H3

THỜI KHÓA BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC SDS1401 - VB2H3 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30, tối từ 18h00 đến 20h30 Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành ...

Thời khoá biểu lớp Liên thông Cao đẳng Dược SDS1401 – LTH3

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC SDS1401 - LTH3 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30, tối từ 18h00 đến 20h30 Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành p...

Thời khoá biểu lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng SĐD1401 – LT

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG SĐD1401 - LT Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse v...

Thời khoá biểu lớp Chuyển đổi Văn bằng 2 Cao đẳng Dược SDS1401 – CĐVB2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHUYỂN ĐỔI VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC SDS1401 - CĐVB2 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo...

Thời khoá biểu lớp Văn bằng 2 Cao đẳng Dược SDS1401 – VB2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC SDS1401 - VB2 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và khô...

Thời khoá biểu lớp Liên thông Cao đẳng Dược SDS1401 – LT

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC SDS1401 - LT Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và khôn...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Y học chính quy SXN1102

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC CHÍNH QUY: SXN1102 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy SĐD1102

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY: SĐD1102 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và khô...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy SDS1102

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CHÍNH QUY: SDS1102 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30 (Lớp SDS1102 học buổi sáng vào kỳ 1, từ các kỳ tiếp theo sẽ học buổi chiều) Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được ngh...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất