TKB lớp Cao đẳng Dược CS6

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC DDS1301-LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR THỜI KHOÁ BIỂU LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC DDS1301-LT 1. Môn học: HÓA HỌC – Phòng C2.4 Giảng viên: Nguyễn Thị Thảo Sáng 27/04, Chiều 27/04, Sáng 28/04, Chiều 28/04, Sáng 04/05, Chiều 04/05/2019. 2. Môn học: TOÁN XÁC XUẤT THỐNG KÊ – Phòng C2.4 Giảng viên:...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC DDS1301-CĐVB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC DDS1301-CĐVB2 1. Môn học: HÓA HỌC – Phòng C2.4 Giảng viên: Nguyễn Thị Thảo Sáng 27/04, Chiều 27/04, Sáng 28/04, Chiều 28/04, Sáng 04/05, Chiều 04/05/2019. 2. Môn học: TOÁN XÁC XUẤT THỐNG KÊ – Phòng C2.4 Giảng v...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC DDS1301-VB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR THỜI KHOÁ BIỂU LỚP VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG DƯỢC DDS1301-VB2 1. Môn học: HÓA HỌC – Phòng C2.4 Giảng viên: Nguyễn Thị Thảo Sáng 27/04, Chiều 27/04, Sáng 28/04, Chiều 28/04, Sáng 04/05, Chiều 04/05/2019. 2. Môn học: TOÁN XÁC XUẤT THỐNG KÊ – Phòng C2.4 Giảng viê...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DDS1002

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DDS1002 Ngày 05/09/2018: Đúng 8h00, Sinh viên khóa 10 tập trung tại phòng C202 của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên. Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo. 1. Môn học: Y ĐỨC – Phòng C202 Giảng viên: ...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DDS1001

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DDS1001 Ngày 15/08/2018: Đúng 8h00, Sinh viên khóa 10 tập trung tại phòng C201 của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên. Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.  1. Môn học: Y ĐỨC – Phòng C201 Giảng viên:...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất