TKB lớp Cao đẳng Dược CS6

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DDS1002

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DDS1002 Ngày 05/09/2018: Đúng 8h00, Sinh viên khóa 10 tập trung tại phòng C202 của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên. Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo. 1. Môn học: Y ĐỨC – Phòng C202 Giảng viên: ...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DDS1001

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC DDS1001 Ngày 15/08/2018: Đúng 8h00, Sinh viên khóa 10 tập trung tại phòng C201 của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên. Các hướng dẫn về công tác sinh viên, đào tạo.  1. Môn học: Y ĐỨC – Phòng C201 Giảng viên:...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất