Liên thông Bác sĩ đa khoa

Hồ sơ đăng ký học liên thông Bác sĩ đa khoa như thế nào?

Em hiện đang sở hữu tấm bằng Trung cấp Y sĩ đa khoa và đang công tác tại một Bệnh viện ngoài Hà Nội. Do yêu cầu công việc nên em muốn đăng ký học liên thông lên trình độ Bác sĩ đa khoa mà không rõ thủ tục như thế nào? Thủ tục đăng ký học Liên thông Bác sĩ đa khoa như thế nào? Sắp tới Bệnh vi...

Thủ tục đăng ký học Liên thông Bác sĩ đa khoa như thế nào?

Tốt nghiệp Trung cấp Y sĩ đa khoa tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cũng đã được gần một năm. Nhưng vì vẫn chưa tìm được một công việc phù hợp nên em muốn đăng ký học liên thông lên trình độ Đại học để có được một việc làm ổn định.   Theo thông tin em tự tìm hiểu được, để trở thành Bác sĩ th...

Cao đẳng Y Dược

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện