Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU BDS 1101 – LT

1.Môn học: Giải Phẫu Sinh lý Lý Thuyết: Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 16/06, 17/06, 23/06 , 24/6/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường. Thực hành: Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 30/06, 1/07, 07/07/2018 tại ...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BĐD 1101 – VB2 – CĐVB2

1.Môn học: Giải Phẫu Sinh lý Lý Thuyết: Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 16/06, 17/06, 23/06 , 24/6/2018 tại Phòng P12 Khu giảng đường. Thực hành: Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày: 30/06, 1/07, 07/07/2018 tại ...

K11- Điều Dưỡng

1.Môn học: Chăm sóc người bệnh tích cực  Giảng viên: Lê Thị Dung - CN Thời gian: Sáng-Chiều: 04/08;05/08 2.Môn học: Pháp luật & Tổ chức y tế Giảng viên: Nguyễn Lê Hải Dương - CN Thời Gian: 11/8; 12/8 3.Môn học: Hóa học 1 Giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ Lệ – Thạc sĩ  Thời Gian: ...

K11- Xét nghiệm

1.Môn học: Đảm bảo chất lượng xét nghiệm Giảng viên: Lê Thị Huệ - CN Thời gian: 4/8; 5/8 2.Môn học: Pháp luật & Tổ chức y tế Giảng viên: Nguyễn Lê Hải Dương - CN Thời Gian: 11/8; 12/8 3.Môn học: Hóa học 1 Giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ Lệ – Thạc sĩ  Thời Gian: Sáng-Chiều: 18/8...

K11- Dược

1.Môn học: Dược liệu Giảng viên: Bùi Thị Thùy Trang - Dược sĩ  Thời gian: Sáng-Chiều: 04/08;05/08;11/08;12/08 2.Môn học: Hóa học 1 Giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Thạc sĩ  Thời Gian: Sáng-Chiều: 18/8; 19/8; 25/8; 26/8 (Chú ý: Phòng học sẽ được thông báo trên bảng tin bên ngoài phòng...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC học buổi CHIỀU: MDS1006

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC học buổi CHIỀU: MDS1006 Thời gian học: Sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. THÔNG BÁO Đúng 15h00 ngày 10/08, Sinh viên khóa 10 tập trung tại Phòng HT7 để nghe nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên. Các hướng dẫn về công tác...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm TXN1001 – Khoá 10

1.Môn học: Giải phẫu sinh lý – P.501 Khu giảng đường  Giảng viên: Trần Quốc Bảo(CN) – Dương Trường Giang(BS) Thời Gian: Chiều: 31/07; 02/8; 06/8; 08/8; 14/8; 16/8; 20/8; 22/8; 27/8; 29/8 2.Môn học: Sinh học di truyền – P.501 Khu Giảng đường Giảng viên: Nguyễn Hồng Tuyết – CN Thời gian...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng TĐD1001 – Khoá 10

1.Môn học: Giải phẫu sinh lý – P.501 Khu giảng đường  Giảng viên: Trần Quốc Bảo(CN) – Dương Trường Giang(BS) Thời Gian: Sáng: 31/07; 02/8; 06/8; 08/8; 14/8; 16/8; 20/8; 22/8; 27/8; 29/8 2.Môn học: Sinh học di truyền – P.501 Khu Giảng đường Giảng viên: Nguyễn Hồng Tuyết – CN Thời gian:...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược TDS1002 – Khoá 10

1.Môn học: Giải phẫu sinh lý - P.401 Khu giảng đường  Giảng viên: Trần Quốc Bảo(CN) - Dương Trường Giang(BS) Thời Gian: Chiều: 30/7; 1/8;3/8; 7/8; 9/8; 13/8; 15/8; 17/8; 21/8; 23/8 2.Môn học: Sinh học di truyền - P.401 Khu Giảng đường Giảng viên: Nguyễn Hồng Tuyết - CN Thời gian: Chiề...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược TDS1003 – Khoá 10

1.Môn học: Giải phẫu sinh lý - P.401 Khu giảng đường  Giảng viên: Trần Quốc Bảo(CN) - Dương Trường Giang(BS) Thời Gian: Sáng: 30/7; 1/8;3/8; 7/8; 9/8; 13/8; 15/8; 17/8; 21/8; 23/8 2.Môn học: Sinh học di truyền – P.401 Khu Giảng đường Giảng viên: Nguyễn Hồng Tuyết – CN Thời gian: Sáng:...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất