Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM học buổi Chiều: MXN1003

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM học buổi Chiều: MXN1003 Thời gian học: Chiều từ 13h30 đến 17h30 1/ Chính Trị 1 - HT3 Chiều: 13/08,15/08,17/08,21/08,23/08,27/08 2/ hóa học 1 - HT3 Chiều: 14/08,16/08,20/08,22/08,28/08,04/09,05/09,06/09,07/09 3/ Y đức - HT3 Chiều: 29/08,29/08,30...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy SĐD1002

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY: SĐD1002 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và khô...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy SDS1003

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CHÍNH QUY: SDS1003 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không đượ...

K11-LT,VB2,CĐVB2

1. Môn học: Toán xác suất thống kê y học- Phòng P401 Khu giảng đường B. Giảng viên: Thạc sĩ- Nguyễn Văn Tùng Thời gian: Sáng: 05/05,06/05,12/05,13/05,19/05,20/05/2018 2. Môn học: Vật Lý Đại Cương-Lý Sinh – Phòng P404 Khu giảng đường B. Giảng viên: Thạc sĩ- Thị Điều Thời gian: ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy SXN1001

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG KT XÉT NGHIỆM YH CHÍNH QUY: SXN1001 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy SDS1002

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CHÍNH QUY: SDS1002 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không đượ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng chính quy SĐD1001

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY: SĐD1001 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và khô...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy SDS1001

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CHÍNH QUY: SDS1001 Thời gian học: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30. Lưu ý: Sinh viên chỉ được nghỉ 30% tổng số buổi đối với từng môn. VD: Môn học 10 buổi chỉ được nghỉ tối đa 3 buổi. Sinh viên học thực hành phải mặc áo Blouse và không đượ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Vật lý trị liệu ITL1001

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Vật lý trị liệu ITL1001 (Khai giảng 8h ngày 25/07 tại phòng 507 Tầng 5 Nhà 2 Số 49 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội) 1. Môn Chính trị 1: Thời gian học vào Sáng 26, 31/7 và 2, 7, 9, 14, 16/8/2018 từ 7h30 - 11h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. 2.Môn Vi sinh – Ký si...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN1001

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm chính quy IXN1001 (Khai giảng 8h ngày 25/07 tại phòng 507 Tầng 5 Nhà 2 Số 49 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội) 1. Môn Chính trị 1: Thời gian học vào Sáng 26, 31/7 và 2, 7, 9, 14, 16/8/2018 từ 7h30 - 11h30 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. 2.Môn Vi sinh – ...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất