Thời khoá biểu CS3

Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR

LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM (Click đúng lớp để xem lịch học)  LỊCH HỌC KHÓA 11   Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1101- LT Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng ( Học T7&CN): CĐDS1101 - LT Cli...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1004

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1004 - CĐD1002 - CXN1002 Ngày 20/08/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 tập trung tại phòng 602 giảng đường của nhà học lý truyền để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy ch...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1003

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1003 Ngày 10/08/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 tập trung tại phòng 608 giảng đường của nhà học lý truyền để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công tác sinh viên...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CĐD1002

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CĐD1002 Ngày 10/08/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 tập trung tại phòng 608 nhà học lý thuyết của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công tác sinh viên ...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM CXN1002

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM CXN1002 Ngày 10/08/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 tập trung tại phòng 608 nhà học lý thuyết của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công tác sinh...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược học buổi sáng: CDS1001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1001 Ngày 26/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 tập trung tại Hội trường - Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công tác sinh viên...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Xét nghiệm học buổi sáng: CXN1001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM CXN1001 Ngày 26/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 tập trung tại Hội trường - Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công tác sin...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng học buổi sáng: CĐD1001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CĐD1001 Ngày 26/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 tập trung tại Hội trường - Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công tác sin...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược học buổi chiều: CDS1002

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1002 Ngày 26/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 10 tập trung tại Hội trường - Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công tác sinh viên...

Thời khoá biểu lớp Cao Xét nghiệm CXN0901 – CXN0902

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM CXN0901 - CXN0902 Ngày 04/09/2018: Sinh viên khóa 09 tập trung tại Khu giảng đường của nhà trường để tham gia Học Kì 3 Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công tác sinh viên ngoại trú. Các hướng d...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất