Thời khoá biểu CS3

Announcement: LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM CS3

LỊCH HỌC CÁC LỚP CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM (Click đúng lớp để xem lịch học)  LỊCH HỌC KHÓA 14 Click vào để xem lịch học lớp Liên thông Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1401- LT Click vào để xem lịch học lớp Hệ Văn bằng 2 Cao đẳng Dược ( Học T7&CN): CDS1401- VB2, CĐVB2 Click vào ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS1401- VB2,CĐVB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1401- VB2,CĐVB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1. Môn học: CHÍNH TRỊ   - Phòng 605 - Cô Hà 4 BUỔI Sáng chiều: 05/10, 06/10 2. Môn học: TIN HỌC    - Phòng 605 -...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS1401- LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1401-LT Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30   1. Môn học: CHÍNH TRỊ   - Phòng 605 - Cô Hà 4 BUỔI Sáng chiều: 05/10, 06/10 2. Môn học: TIN HỌC    - Phòng 605...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược, ĐD, XN học buổi sáng

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC, ĐIỀU DƯỠNG, XÉT NGHIỆM Ngày 22/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 11 tập trung tại phòng 606 - Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế côn...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược học buổi chiều: CDS1102

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1102 Ngày 22/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 11 tập trung tại phòng 606 - Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công tác sinh viên ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CXN1101-VB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CXN1101-VB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1. Môn học: SINH LÝ BỆNH MIỄN DỊCH - Phòng 604 Giảng viên: Cô Lê Thị Huệ Sáng 04 BUỔI: 05/05, 06/05, 12/05, 13/05 Chiều 04 BUỔI: 05...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CXN1101-LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CXN1101-LT Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1. Môn học: SINH LÝ BỆNH MIỄN DỊCH - Phòng 604 Giảng viên: Cô Lê Thị Huệ Sáng 04 BUỔI: 05/05, 06/05, 12/05, 13/05 Chiều 04 BUỔI: 05/...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CĐD1101-LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CĐD1101-LT Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1. Môn học: Y ĐỨC - Phòng 606 Giảng viên: Cô Trương Thị Thanh Nga Sáng 03 BUỔI: 02/07, 07/07, 08/07 Chiều 03 BU...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS1101-VB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1101-VB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1. Môn học: Dược liệu 1 - Phòng 602 Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Diễm Sáng: 05/05, 12/05, 19/05, 26/05 Chiều: 05/05, 1...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng – CĐD1201- LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CĐD1201-LT Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1. Môn học: CSSK TÂM THẦN - Phòng 606 Giảng viên: Thầy Trần Anh Tú CẢ NGÀY 6 Buổi LT:  S08/09, C08/09, S09/09, C...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất