Khoá 11 CS3

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược, ĐD, XN học buổi sáng

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC, ĐIỀU DƯỠNG, XÉT NGHIỆM ĐỢT 3 Ngày 22/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 11 tập trung tại phòng 606 - Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy c...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược học buổi chiều: CDS1102

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1102 Ngày 22/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa 11 tập trung tại phòng 606 - Khu giảng đường của nhà trường để khai giảng và nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công tác sinh viên ...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CXN1101-VB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CXN1101-VB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1. Môn học: SINH LÝ BỆNH MIỄN DỊCH - Phòng 604 Giảng viên: Cô Lê Thị Huệ Sáng 04 BUỔI: 05/05, 06/05, 12/05, 13/05 Chiều 04 BUỔI: 05...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CXN1101-LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CXN1101-LT Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1. Môn học: SINH LÝ BỆNH MIỄN DỊCH - Phòng 604 Giảng viên: Cô Lê Thị Huệ Sáng 04 BUỔI: 05/05, 06/05, 12/05, 13/05 Chiều 04 BUỔI: 05/...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CĐD1101-LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CĐD1101-LT Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1. Môn học: Y ĐỨC - Phòng 606 Giảng viên: Cô Trương Thị Thanh Nga Sáng 03 BUỔI: 02/07, 07/07, 08/07 Chiều 03 BUỔI: 02...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS1101-VB2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1101-VB2 Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1. Môn học: Dược liệu 1 - Phòng 602 Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Diễm Sáng: 05/05, 12/05, 19/05, 26/05 Chiều: 05/05, 1...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược – CDS1101-LT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR CS TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC CDS1101-LT Thời gian học: Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 – 17h30 1. Môn học: Dược liệu 1 - Phòng 602 Giảng viên: CN Nguyễn Hồng Diễm Sáng: 05/05, 12/05, 19/05, 26/05 Chiều: 05/05, 12...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất