Khóa K09

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM BXN 0901

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM BXN0901 (XNCQ01.K9) Thông báo tập trung: Ngày 20/07/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09 tập trung tại Phòng P12, Lầu 1, Khu giảng đường của Nhà trường để khai giảng và Nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM BXN 0902

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM BXN0902  Thông báo tập trung: Ngày 15/08/2017: Đúng 9h00, Sinh viên Cao đẳng xét nghiệm chính quy BXN0902 tập trung tại Hội trường lớn, Lầu trệt, Khu giảng đường của Nhà trường để khai giảng và Nhà trường hướng...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD 0902

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD0902  Thông báo tập trung: Ngày 15/08/2017: Đúng 9h00, Sinh viên Cao đẳng Điều dưỡng chính quy BĐD0902 tập trung tại Hội trường lớn, Lầu trệt, Khu giảng đường của Nhà trường để khai giảng và Nhà trường hướng...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD 0901

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD 0901 1.Môn học: Y Đức Thời gian học buổi chiều từ 13h30 - 17h30 các ngày: 21/07 , 28/07 ,04/08 , 11/08 , 18/08 , 25/08 , 01/09 , 08/09 /2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường. 2.Môn học: Giải phẫu sinh lí  Thời gian học buổi chiều từ 13h30 - 17h30 các ng...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 0901 + 0902

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 0901 + 0902 Thông báo tập trung: Ngày 20/07/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09 tập trung tại Phòng P12, Lầu 1, Khu giảng đường của Nhà trường để khai giảng và Nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 0902.2 + 0903

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 0902 + 0903 Thông báo tập trung: Ngày 15/08/2017: Đúng 9h00, Sinh viên Cao đẳng Dược chính quy BDS 0902 + 0903 tập trung tại Hội trường lớn, Lầu trệt, Khu giảng đường của Nhà trường để khai giảng và Nhà trường hư...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất