Khóa K09

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM BXN 0901

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM BXN 0901 1.Môn học: Y Đức Thời gian học buổi chiều từ 13h30 - 17h30 các ngày: 21/07 , 28/07 ,04/08 , 11/08 , 18/08 , 25/08 , 01/09 , 08/09 /2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường. 2.Môn học: Giải phẫu sinh lí  Thời gian học buổi chiều từ 13h30 - 17h30 các ng...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM BXN 0902

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM BXN 0902 1.Môn học: Y Đức Thời gian học buổi chiều từ 13h30 - 17h30 các ngày: 16/08, 21/08, 28/08, 11/09, 25/09, 26/09/2017 tại Phòng P11 Khu giảng đường. 2.Môn học: Giải phẫu sinh lí  Thời gian học buổi chiều từ 13h30 - 17h30 các ngày: 17/08, 22/08, 24/...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD 0902

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD 0902 1.Môn học: Y Đức Thời gian học buổi chiều từ 13h30 - 17h30 các ngày: 16/08, 21/08, 28/08, 11/09, 25/09, 26/09/2017 tại Phòng P11 Khu giảng đường. 2.Môn học: Giải phẫu sinh lí  Thời gian học buổi chiều từ 13h30 - 17h30 các ngày: 17/08, 22/08, 24/...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD 0901

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD 0901 1.Môn học: Y Đức Thời gian học buổi chiều từ 13h30 - 17h30 các ngày: 21/07 , 28/07 ,04/08 , 11/08 , 18/08 , 25/08 , 01/09 , 08/09 /2017 tại Phòng P12 Khu giảng đường. 2.Môn học: Giải phẫu sinh lí  Thời gian học buổi chiều từ 13h30 - 17h30 các ng...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 0901 + 0902

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 0901 + 0902 Thông báo tập trung: Ngày 20/07/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa 09 tập trung tại Phòng P12, Lầu 1, Khu giảng đường của Nhà trường để khai giảng và Nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh viên nội trú. Quy chế công tác sinh viên ...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 0902.2 + 0903

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 0902.2 + 0903 Thông báo tập trung: Ngày 15/08/2017: Đúng 9h00, Sinh viên Cao đẳng Dược chính quy BDS 0902 + 0903 tập trung tại Hội trường lớn, Lầu trệt, Khu giảng đường của Nhà trường để khai giảng và Nhà trường hướng dẫn: Quy chế công tác sinh vi...

Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất